Burze z piorunami nad Polską. Pada krupa lodowa, deszcz ze śniegiem i mokry śnieg

Pogoda w poniedziałek uległa dużemu pogorszeniu. Dostaliśmy się w zasięg mocno pogłębionej, górnej zatoki niżowej wypełnionej arktycznym chłodem. Temperatura powietrza na poziomie izobarycznym 500 hPa, czyli około 5500 m.n.p.g wynosi od -36 °C do -33 °C. Potwierdzają to dane ze stacji aerologicznych IMGW-PIB. Poniżej podkreślona temperatura powietrza na omawianym poziomie izobarycznym.

Na czerwono podkreślona temperatura powietrza na wysokości 500 hPa, czyli około 5,5 km n.p.g, oprogramowanie Sounding Decoder 2014 sondowanie z Łeby w dniu 25.03.2019 r. godzina 12 UTC.

Dane z pomiaru aerologicznego w dniu 25 marca 2019 r. godzina 12 UTC stacja Legionowo k. Warszawy. Na czerwono podkreślona temperatura na 500 hPa

Dane ze stacji aerologicznej we Wrocławiu, czarną linią podkreślona temperatura powietrza na 500 hPa.

Czym jest radiosonda?

Radiosonda (inaczej: radiometeorograf) – zestaw urządzeń meteorologicznych do pomiaru ciśnienia, temperatury, pozycji geograficznej, wilgotności i czasami koncentracji ozonu i innych pomiarów na dużych wysokościach (10-30 km). Radiosonda jest zazwyczaj przymocowana do balonu meteorologicznego. Radiosondy mają nadajniki radiowe do przekazywania wyników pomiarów stacjom naziemnym. Prędkości i kierunek wiatru jest wyznaczana zazwyczaj nie przez pomiary radiosondą, ale przez pomiar ruchu radiosondy w atmosferze.

Co mierzy radiosonda?

Pomiar pionow własności fizycznych atmosfery takich jak ciśnienie, temperatura punktu rosy, temperatura, prędkość i kierunek wiatru, ilość skroplonej wody, wielkość kropli, stężenia ozonu, stężenie pyłów zawieszonych, i innych parametrów. Sondaże atmosferyczne dokonywane są pomiarami in situ oraz metodami teledetekcyjnym.

Jednym z największych producentów radiosond jest Fińska firma Väisälä.

Masa napływająca do Polski jest nie tylko bardzo chłodna, ale także wilgotna.

Pomiary aerologiczne potwierdzają prognozę modelu GFS ukazującą temperaturę powietrza na poziomie 500 hPa na poniższej rycinie

W powietrzu arktycznym, morskim z powodzeniem rozwija się konwekcja wewnątrzmasowa. Stopniowo jednak chmury Cb tracą na aktywności ze względu na zanik operacji słonecznej.

Dane radarowe z polskiej sieci POLRAD na dzień 25 marca 2019 r. godzina 18 czasu lokalnego

Największa ilość wyładowań atmosferycznych została dziś zarejestrowana na południu Polski

Tak prezentował się jeden z Cumulonimbusów w okolicach Krakowa, burze słyszeli i widzieli dziś mieszkańcy stolicy Małopolski

https://www.facebook.com/400116393513699/photos/a.449667861891885/1048459802012685/?type=3&theater&ifg=1

Odnotowane były dziś w czasie przechodzenia Cumulonimbus opady deszczu ze śniegiem, na południu również śniegu, wystąpiły też opady krupy lodowej i drobnego gradu. Poszczególne Cumulonimbusy osiągnęły ponad 5 km wysokości i przyniosły burze z piorunami.

Konwekcja po zachodzie słońca stopniowo zanika, ale miejscami opady konwekcyjne różnego typu spodziewane są do pierwszej części nocy.

https://fanipogody.pl/burza-nad-polska-radar-opadow/