Burze nad Polską. Stan na godzinę 13:40

Sytuacja nad krajem przebiega zgodnie z prognozami. Nad dzielnice zachodnie nasunął się już front chłodny i od zachodu nad Polską będzie dochodziło do wymiany mas powietrza. Powietrze gorące, wilgotne, zastępowane będzie sporo zimniejszym powietrzem polarnomorskim.

W wielu miejscach kraju wymiana ta odbywała się będzie (i już odbywa) w sposób dynamiczny. W pasie Polski centralnej i wschodniej dochodzi już w chwili obecnej do rozwoju burz. Na godzinę 13:40 nie są to jeszcze burze groźne, czy niszczące. Niestety wszystko co najgorsze tej doby w pogodzie dopiero przed nami.

Na chwilę obecną burze rozwijają się na przedfrontowej zbieżności wiatru. Coraz więcej burz pojawia się w possie od Opolszczyzny, przez Ziemię Łódzką, po Mazowsze. Tutaj burz będzie przybywało z każdą chwilą i zjawiska będą coraz bardziej intensywne. Burze te kierowały się będą na północny wschód. Grzmi również w bezpośredniej strefie oddziaływania frontu. Silną burzę obserwujemy w zachodniopomorskim, pomiędzy Wałczem, a Szczecinkiem.

Zgodnie z prognozami, zjawiska burzowe będą się intensyfikowały z każdą godziną przesuwając się jednocześnie na wschód i północny wschód. Najpóźniej (wieczorem) burze pojawią się na Lubelszczyźnie i Podlasiu. Trwać mogą przez całą noc, jednak o tym napiszemy w kolejnych wpisach.