Burze pojawią się dziś głównie na wschodzie. Możliwe lejki kondensacyjne a nawet trąba lądowa w Polsce

W sobotę Polska pozostanie w obszarze obniżonego ciśnienia. We wschodniej połowie kraju zaznaczy się jeszcze górna zatoka niżowa, natomiast od południowego-zachodu obejmować ma naszą część Europy front ciepły. Zjawiska burzowe prawdopodobne dziś na wschodzie i północnym-wschodzie, na ogół w formie pojedynczych komórek burzowych.

Masa powietrza pochodzenia polarno-morskiego będzie chwiejna tylko na wschodzie i południowym-zachodzie Polski. Gradient temperatury będzie nieco słabszy niż wczoraj i wyniesie około 6,5°/km. Energia dostępną drogą konwekcyjną wyniesie od 300 J/kg do 900 J/kg. Zawartość wody opadowej w pionowej kolumnie atmosfery nie będzie wysoka i wyniesie od 14 mm do 22 mm we wschodniej połowie kraju, nieco więcej na południowym-zachodzie, bo do 24-26 mm.

W obszarze niestabilnego sektora powietrza warunki kinematyczny będą słabe, pionowe ścinanie wiatru w warstwie 0-6 km wyniesie około 5 m/s. Zatem na ogół będą to pojedyncze komórki burzowe, bądź słabo zorganizowane struktury wielokomórkowe.

Modele globalne, jak i też mezoskalowe wskazują, że największe ryzyko burz będzie we wschodniej połowie kraju, gdzie prognozowane są lokalne strefy zbieżności wiatru i pole dodatniej wirowości w środkowej troposferze.

W czasie przechodzenia chmur Cumulonimbus prawdopodobne są opady deszczu, których punktowa akumulacja może wynieść od 5 mm do 15 mm. Wiatr nie będzie stanowił istotnego zagrożenia i porywy konwekcyjne nie powinny przekroczyć 60 km/h.

W południowo-zachodniej części Polski burze prawdopodobne są w strefie wbudowanego zachmurzenia warstwowego, punktowo, prowadząc do większej akumulacji opadów, jednak nie przekraczających na ogół 10-15 mm.

Burze na wschodzie możliwe są już od pierwszej części dnia, szczytowa aktywność burzowa przypadnie na drugą część dnia. Zaczną one zanikać pod wieczór. Masa w jakiej tutaj rozwiną się burze pod wieczór zacznie się stabilizować, co przekładać ma się na zanik zjawisk pochodzenia konwekcyjnego

Mając na uwadze podwyższony pionowy gradient temperatury w dolnej części troposfery (0-2 km) oraz niski poziom kondensacji chmur konwekcyjnych, możliwe będą pojedyncze przypadki wystąpienia zalążków trąb powietrznych lub nawet krótkotrwałej trąby powietrznej we wschodniej połowie kraju.

Prognoza możliwych burz według IMGW-PIB

Położenie opadów i burz niżej