Wzrasta ilość burz nad Polską. Może spaść grad

Dzisiejszym burzom towarzyszą opady ulewnego deszczu o wysokości od 5 mm do 15 mm deszczu. Dodatkowo prawdopodobny drobny grad i wiatr do 60 km/h.

W czwartek Polska znajduje się pod wpływem niżu znad Morza Północnego. Od zachodnich dzielnic w kierunku wschodnim powoli przemieszcza się front zokludowany, zalega już w sporej części kraju masa polarno-morska.

Tuż główną strefą opadów rozwinęła się konwekcja z przelotnymi opadami i burzami. Pomiędzy dolną a środkową troposferą występuje stromy gradient temperatury na poziomie izobarycznym 500 hPa wynosi około -25°C. Pomiędzy 1500 m.n.g a 5500 m.n.p.g wynosi on około 0,7°C/km. Takie warunki i obecność dynamicznych wymuszeń na froncie, pozwalają na rozwój pionowych ruchów wznoszących.

Warunki kinematyczne słabe, przepływ powietrza jest niewielki, ścinanie wiatru nie przekracza 5 m/s. Na ogół są to pojedyncze komórki burzowe, bądź niewielkie multikomórki. Konwekcja wraz z burzami powinna zacząć zanikać pod wieczór.

Wyładowania atmosferyczne zanotowane w okolicach Szczecina i Stargardu, zagrzmiało też na północ od Lubina.

Wyładowania atmosferyczne odnotowane w okolicach Szczecina przez detektory wyładowań

Burza w okolicach Lubina

Dane radarowe z polskiej sieci POLRAD IMGW-PIB

SIGNIFICANT IMGW-PIB na dzień 9.05.2019 r. godzina 12 UTC

I na 18 UTC

Widać, że front okluzji powoli przemieszczać będzie się w kierunku wschodnim. Główna aktywność burzowa prognozowana jest jednak za tym frontem, gdzie napłynie nieco chłodniejsze i wilgotne powietrze pochodzenia polarno-morskiego. Do końca dnia burze możliwe są w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, ale także częściowo w woj. dolnośląskim i krańcach zachodnich Wielkopolski.

Animacja satelitarna z ostatnich 2 godzin

Położenie burz, chmur i opadów poniżej

Zdecydowanie więcej burz prognozowanych jest w piątek, o czym piszemy w artykule poniżej