Pierwsze burze nad Polską. Dziś możliwe ulewne opady deszczu, punktowo drobny grad i wiatr 70 km/h

Dzisiaj pogodę we wschodniej połowie kraju kształtuje układ niskiego ciśnienia ulokowany w rejonie pogranicza ukraińsko-mołdawskiego. Dociera do tej części Polski masa pochodzenia polarno-morskiego o większej ilości wilgoci. Pozostały obszar naszego kraju objął słaby klin wyżu, natomiast do zachodniej części RP zbliża się front ulegający frontolizie. W środkowych i górnych warstwach troposfery widoczna jest natomiast górna zatoka niżowa wypełniona chłodniejszym powietrzem.

Bezwzględna topografia baryczna na dzień 1.05.2019 r. godzina 12 UTC

We wschodniej połowie kraju występuje dziś silniejsza zbieżność wiatru w dolnych warstwach troposfery. Pomiędzy dolną a środkową warstwą troposfery występuje stromy gradient temperatury, który przekracza nawet 7 °C/km, co skutkuje w nieco bardziej wilgotnej masie polarno-morskiej wystąpieniem chwiejności termodynamicznej, prowadzącej do rozwoju chmur Cumulonimbus. Zwłaszcza popołudniu prognozowane są lokalne burze o nieco większej aktywności elektrycznej.

Dzisiaj opady szczególnie tworzyć będą się na linii zbieżności wiatru przemieszczającej się z zachodu na wschód. Jednak, mając na uwadze panujące warunki kinematyczne, nie powinny łączyć się w bardziej zorganizowane struktury konwekcyjne. Ich trwałość również będzie ograniczona.

Środowe burze przynosić będą w kolejnych godzinach punktowe opady deszczu w wysokości od 5 mm do 15 mm, prawdopodobny jest także drobny grad do 1 cm, zwłaszcza na wschodzie.

Na zachodzie kraju zaznaczy się natomiast wpływ frontu atmosferycznego o charakterze zokludowanym, który ulegać ma frontolizie. Ryzyko burz na tym obszarze będzie niższe, przepływ mas powietrza stosunkowo niewielki, co przełoży się na niskie pionowe ścinanie wiatru w warstwie 0-6 km.

Burze powinny zaniknąć pod wieczór w środę, najpóźniej około 20 dziś na wschodzie.

Dane radarowe z polskiej sieci teledetekcji POLRAD, produkt CMAX, źródło IMGW-PIB.

Widoczna linia zbieżności wiatru w dolnej troposferze na godzinę 14 czasu lokalnego prognozowana przez model GFS


W kolejnych godzinach warunki do rozwoju konwekcji utrzymują się na wschodzie i punktowo w Wielkopolsce, gdzie prognozowane są dolno-troposferyczne strefy zbieżności wiatru

Systemy detekcji wyładowań wykryły pioruny na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie oraz wschodnim Mazowszu, ale także Podlasiu

Bieżące położenie burz i opadów pod adresem poniżej