Niedziela przynieść może burze w Polsce. Prawdopodobny grad i dużo deszczu

W niedzielę pogodę w Polsce kształtuje niż baryczny z centrum nad Ukrainą. Nad naszym krajem rozciąga się strefa frontu atmosferycznego, mało zmieniającego swoje położenie, jaka przebiega od Pomorza po Podkarpacie. W drugiej części dnia zmieni swój charakter na front ciepły i zacznie kierować się na południowy zachód. Strefa frontowa rozdziela dwie zróżnicowane masy powietrza o różnych właściwościach fizycznych.

Zjawiska burzowe możliwe są dziś zwłaszcza we wschodniej połowie Polski. Podstawowym zagrożeniem będą ulewne opady deszczu od 10 mm do 20 mm deszczu. Przepływ mas powietrza będzie niewielki, zatem pionowe ścinanie wiatru przyjmie niskie wartości i nie są prognozowane bardziej zorganizowane struktury wielokomórkowe. Zjawiska burzowe prawdopodobnie przyniosą opady gradu do 1 cm i wiatr do 65 km/h.

Szczególnie duże ryzyko powstania burz będzie dziś wieczorem oraz w nocy na obszarze województwa lubelskiego. Inicjacja konwekcji zachodzić ma w obrębie frontu ciepłego i prognozowanej prze modele silniejszej dolno-troposferycznej konwergencji wiatru.

Większe szanse na burze będzie na południu i wschodzie województwa lubelskiego. Akumulacja opadów w czasie przechodzenia chmur Cb wyniesie od 15 mm do 50 mm deszczu. Czynnikiem wspomagającym powstawanie burz będzie uformowanie się niewielkiego układu niskiego ciśnienia na wschodzie kraju.

SIGNIFICANT IMGW-PIB na dzień 28.04.2019 r. godzina 12 UTC

Prognoza organizacji ESTOFEX na dzień 28.04.2019 r. od 6 UTC do 29.04.2019 r. 6 UT

Polscy Łowcy Burz – Skywarn Polska na analogiczny okres

Położenie burz i opadów poniżej

https://fanipogody.pl/burza-nad-polska-radar-opadow/