Uwaga! Burze ze szkwałowym wiatrem możliwe w sobotę nad Polską. Porywy powyżej 100 km/h

Dzisiaj Polska znajduje się pod wpływem wieloośrodkowego układu niskiego ciśnienia ulokowanego nad północną częścią Europejskiego Obszaru Synoptycznego. W drugiej części dnia od północnego-zachodu do kraju wkroczy front okluzji związany z niżem o imieniu „DRAGI”. Prognozowane jest występowanie silnego poziomego przepływu mas powietrza w troposferze. W naszej części Starego Kontynentu wystąpi istotnie nasilony prąd strumieniowy. Pomimo niewielkiej chwiejności termodynamicznej prognozowany jest rozwój burz. Kluczowym inicjatorem głębokiej, wilgotnej konwekcji przynoszącej miejscami wyładowania atmosferyczne mogą okazać się obszary wielkoskalowego wznoszenia mas powietrza, jak i też konwergencje wiatru w dolnej troposferze, najkorzystniejsze warunki do zainicjowania zjawisk konwekcyjnych będą występować w pobliżu frontu zokludowanego, który przemieszczać ma się dziś z północnego-zachodu na południowy-wschód.

Modele numeryczne prognozują niewielką chwiejność termodynamiczną. Energia dostępna drogą konwekcji wyniesie od 100 J/kg do 200 J/kg przy LI do -1. Rozwój konwekcji prognozowany jest w środowisku istotnie nasilonego przepływu mas powietrza, co spowodować ma wystąpienie bardzo dużych pionowych uskoków wiatru. Pionowe ścinanie wiatru w obszarze niestabilności powietrza wyniesie od 18 m/s do nawet 40 m/s.

Kluczowym czynnikiem sprzyjającym powstaniu chmur burzowych będzie obecność mechanizmów wspomagających rozwój konwekcji. Zarówno w postaci konwergencji w dolnej troposferze, jak i też wielkoskalowych obszarów ruchów wznoszących. Dodatkowo prognozowana jest dywergencja pola wiatru w środkowej troposferze, która w pewnym stopniu może sprzyjać większej gwałtowności burz.

Najlepsze warunki do uformowania się głębokiej, wilgotnej konwekcji panować mają zwłaszcza w pobliżu frontu okluzji. Przy silnym przepływie mas powietrza i pionowym ścinaniu wiatru mogą wystąpić korzystne warunki do powstania układów konwekcyjnych. Najbardziej prawdopodobny tryb konwekcji wydaje się liniowy. W dolnej troposferze wyliczane jest pojawienie się dolno-troposferycznego prądu strumieniu (ang. LLJ). Może on przyczynić się do spotęgowania siły wiatru na trasie zespołów chmur Cumulonimbus.

Spodziewane jest powstanie dwóch stref konwekcyjnych. Jednej w pierwszej części dnia, drugiej dopiero popołudniu.

Pierwsza z nich w godzinach przedpołudniowych wkroczy do Polski zachodniej z Niemiec i będzie się przemieszczać w głąb kraju. Druga najprawdopodobniej ma się pojawić na południowym-zachodzie kraju późnym popołudniem, bądź wieczorem i obejmie głównie południową i częściowo środkową Polskę.

Zjawiska burzowe miejscami trwać mogą w nocy z soboty na niedzielę, stopniowo zmniejszając swoją aktywność. Najpóźniej burze mogą dotrzeć do centralnej i wschodniej części Polski.

Prognoza konwekcyjna Polscy Łowcy Burz – Skywarn Polska na dzień 9 marca 2019 r. od godziny 7 czasu lokalnego do dnia 10.03.2019 r. godzina 7 czasu lokalnego. Niemal w całym kraju możliwe są burze oprócz północnego-wschodu kraju.

Bieżąca sytuacja burzowa pod adresem poniżej