Burzowo nad Polską. 24 sierpnia. Stan na godzinę 15

Z każdą minutą obserwujemy intensyfikację zjawisk burzowych. Grzmi w wielu miejscach Polski. Największą intensyfikację zjawisk burzowych obserwujemy obecnie na linii od Śląska, przez Ziemię Łódzką, zachód świętokrzyskiego, Mazowsze, aż po Warmię i Mazury.

W chwili obecnej najgroźniejsze burze przechodzą w linii od Katowic po Częstochowę. Silna burza zbliża się od południowego zachodu do Łodzi. Grzmi również na północ od Łodzi, na północ od Warszawy. Burza przetacza się również na północ od Mrągowa. Jest to burza silna, więc radzimy zachować szczególną ostrożność na żaglach.

Z biegiem godzin zjawiska burzowe powstawały będą nadal, lecz linia ich inicjacji przesuwała się będzie na wschód, wraz z postępowaniem nad krajem frontu atmosferycznego, a także postępującej przed nim linią zbieżności. Uważajcie dziś na siebie. Do usłyszenia z terenu !