Chmury szelfowe niemal „czesały” powierzchnie Ziemi w poniedziałkowy dzień na obszarze Polski

Wczorajszy dzień przyniósł kolejne burze w ciągu ostatnich dni. Mimo zalegania chłodnego strumienia powietrza polarno-morskiego na sporym obszarze Polski doszło do rozwoju chmur burzowych. Były to zarówno pojedyncze komórki burzowe, jak i też większe pasma konwekcyjne. W Płocku zaobserwowano trąbę powietrzną związana z mezocyklonem, jaką przyniosła mini-superkomórka burzowa. Pod mocno rotującą chmurą stropową powstała słaba trąba powietrzna o sile F1 w skali Fujity T2 w Torro.

Spektakularne chmury szelfowe

Wczoraj w wielu regionach Polski mieszkańcy naszego kraju mieli okazje obserwować dobrze uformowane wały szkwałowe. Poprzedzające formacje burzową. Niewątpliwie czynnikiem determinującym poniedziałkowy rozwój fotogenicznych chmur szelfowych był niski poziom kondensacji pary wodnej.

Przykładowe chmury szelfowe na czele wczorajszych struktur konwekcyjnych.

https://www.facebook.com/lowcyburz/photos/a.386504307331.164570.285151827331/10156290855532332/?type=3&theater

https://www.facebook.com/lowcyburz/photos/pcb.10156290696017332/10156290691372332/?type=3&theater

https://www.facebook.com/lowcyburz/photos/pcb.10156290696017332/10156290691302332/?type=3&theater

https://www.facebook.com/lowcyburz/photos/pcb.10156290696017332/10156290691432332/?type=3&theater

https://www.facebook.com/lowcyburz/photos/pcb.10156290696017332/10156290691622332/?type=3&theater

https://www.facebook.com/lowcyburz/photos/pcb.10156290696017332/10156290691447332/?type=3&theater

https://www.facebook.com/lowcyburz/photos/pcb.10156290696017332/10156290691847332/?type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1712314748816135&set=p.1712314748816135&type=3&theater

Film nadesłany przez Jakuba Gierczuka na naszą skrzynkę

Jak powstaje wał szkwałowy

Wał szkwałowy powstaje na czele nasuwających się chmur burzowych w wyniku oddziaływania chłodnego prądu zstępującego (chłodniejszego powietrza, któremu zwykle na powierzchni ziemi towarzyszy opad, często intensywny). Prąd ten, kierując się w stronę powierzchni ziemi,  rozprzestrzenia się następnie w zależności od cech otaczającej go masy powietrza. Chłodniejsza, a zarazem cięższa masa powietrza związana z prądem zstępującym wślizguje się wtedy pod masę powietrza cieplejszego znajdującego się przed burzą, powodując jej wymuszone wznoszenie, ochłodzenie i następnie kondensację zawartej w niej pary wodnej (przejście pary wodnej ze stanu gazowego na stan ciekły). Jej efektem jest powstanie chmur budujących wał szkwałowy. Na styku tych różnych mas powietrza znajduje się powierzchnia frontu szkwałowego, która jest zwykle nachylona pod pewnym kątem w stosunku do powierzchni ziemi – podobnie jak dość znaczna część przemieszczających się wałów szkwałowych (opis pochodzi ze słownika lowcyburz.pl)