Groźne burze przechodzą nad Polską. Niebezpieczna aura utrzyma się w kolejnych godzinach

Przeważający obszar naszego kraju znajduje się w masie powietrza zwrotnikowego. Nadchodzi jednak wymiana masy powietrza na nieco chłodniejszą i stabilniejszą o cechach polarno-morskich. Obecnie w pasie od Polski południowo-zachodniej, częściowo przez południową i wschodnią przebiega mało aktywny front chłodny. Kolejny już niedługo powinien wkroczyć nad północno-zachodnią część RP i zmierzać w głąb kraju.

Bieżące dane radarowe, satelitarne wskazują, że szczególnie groźne burze występują na Pomorzu, ale także na Kujawach. Silna burza o cechach superkomórkowych obserwowana jest także na Dolnym Śląsku. Kolejna burza zawierająca mezocyklon widoczna jest w województwie zachodniopomorskim. W kolejnych godzinach może następować intensyfikacja zjawisk o charakterze konwekcyjnym.

Do naszego kraju już niedługo powinien wkroczyć front chłodny. Położony on jest w całkiem dobrze zaznaczonej zatoce niżowej na różnych poziomach troposfery, która nieco poprzedza odcinek chłodnego frontu.

Kluczowym czynnikiem wymuszającym rozwój chmur burzowych będzie obecność strefy zbieżności wiatru w dolnej troposferze, jak i też dywergencji pola wiatru w środkowych i górnych warstwach. W porównaniu do ostatnich dni ze względu na większy kontrast termiczny występuje lepsze środowisko kinematyczne. Przepływ na poszczególnych poziomach troposfery jest bardziej wzmożony. Pionowe ścinanie wiatru w warstwie 0-6 km przyjmuje od 12 m/s do 20 m/s. W takich warunkach spodziewamy się nie tylko pojedynczych burz, ale także całkiem dobrze zorganizowanych struktur wielokomórkowych. Niewykluczone są burze zawierające mezocyklon. Ruch ośrodków burzowych odbywać ma się przeważnie zgodnie z przepływem sterującym w środkowych warstwach troposfery, czyli na wschód, południowy-wschód.

Chmury burzowe zdolne będą do generowania opadów gradu od 1 cm do 3 cm przy czym wraz z upływem nocy maleć ma potencjał do przynoszenia niebezpiecznych zjawisk. Oprócz tego groźny może być wiatr do 85 km/h, prowadząc do lokalnych szkód. Mniejszym zagrożeniem w warunkach nieco bardziej nasilonego przepływu mas powietrza będzie deszczu. Wysokość opadu może sięgnąć od 10 mm do 30 mm.

Prognoza IMGW-PIB burzowa na noc z soboty na niedzielę

 Położenie opadów, produkt CMAX- IMGW-PIB

BIEŻĄCE POŁOŻENIE BURZ TUTAJ