Nadchodzi duży spływ chłodu. Front chłodny przejdzie w piątek przez Polskę, lokalnie zagrzmi

W piątek cała Polska znajdzie się w pod wpływem zatoki niżowej związanej z niżem znad północno-zachodniej Rosji. Z północnego-zachodu na południowy-wschód wędrować będzie front chłodny. Następować ma wymianę masy powietrza na chłodniejszą z północy kontynentu europejskiego. Adwekcja chłodnego powietrza postępować ma pomiędzy rozbudowującym się wyżem ulokowanym nad Morzem Północnym a niżem znad zachodniej Rosji. Weekend zapowiada się chłodny.

Mapa synoptyczna na 29.06.2018 r. godzina 12 UTC

Przed frontem zalegać ma dużo cieplejsze powietrze. Przed frontem pojawi się konwergencja wiatru w dolnej troposferze.

Możliwy obszar wystąpienia zjawisk burzowych w piątek według IMGW-PIB

Front chłodny nie powinien być bardzo aktywny, ale tuż za nim występować ma silna wymiana masy powietrza na chłodniejszą. Same zjawiska nie powinny być gwałtowne.

Największe ryzyko burz będzie w południowej i wschodniej części kraju. Rozwój burz wystąpi jeszcze w strefie przedfrontowej, na skutek obecności silnych pionowych ruchów wznoszących. Pionowe ścinanie wiatru w warstwie izobarycznej 0-6 km przyjmie wartości poniżej 10 m/s nie będzie sprzyjać dobrej organizacji struktur burzowych. Niestabilność powietrza przyjmie wartości od 700 J/kg do 1600 J/kg. W takich warunkach powstawać mają na ogół pojedyncze komórki burzowe, miejscami tworzyć mogą się słabo zorganizowane multikomórki. Szczególna intensyfikacja zjawisk burzowych nastąpi popołudniu.

W czasie burz może silniej powiać do 70 km/h. Duża zawartość wody w pionowej kolumnie do 40 mm sprzyjać ma ulewnym opadom deszczu. Wielkość gradu wyniesie od 1 cm do 3 cm.

Stopniowo burze zaczną zanikać pod wieczór.

Przed frontem termometry pokażą nawet 30°C zwłaszcza w pasie Polski centralnej, wschodniej i połowie kraju. Za frontem od 14°C do 17°C.

BIEŻĄCE POŁOŻENIE BURZ TUTAJ