Nad Polską powstaje coraz więcej burz. Lokalnie mogą powodować szkody

Dzisiaj przeważający obszar Polski znajduje się pod wpływem niżu znad Morza Czarnego. Ze wschodu kontynentu europejskiego napływa bardzo ciepłe i wilgotne powietrze, w którym formują się burze na lokalnych strefach zbieżności. Szczytowa aktywność burzowa dopiero przed nami. Tylko północno-zachodnie krańce naszego kraju są na skraju wyżu znad Skandynawii.

Już od godzin przedpołudniowych na obszarze naszego kraju formują się burze. Są to na ogół pojedyncze komórki burzowe, których podstawowym zagrożeniem są ulewne opady deszczu. Miejscami chmury burzowe łączą się w bardziej rozległe, lecz słabo zorganizowane struktury burzowe.

Poszczególne i najbardziej rozbudowane w pionie Cumulonimbusy generują dużą ilość wyładowań atmosferycznych. Oprócz tego miejscami prawdopodobne są opady gradu o średnicy od 1 cm do 2 cm. Lokalnie prawdopodobne są podtopienia, ponieważ występuje duża wodność atmosfery przy dość niewielkim przepływie mas powietrza.

Najsilniejsze burze występują obecnie we wschodniej części województwa lubelskiego, gdzie uformowała się słabo zorganizowana formacja multikomórkowa. Cała strefa przemieszcza się na zachód i może dotrzeć do centralnej części regionu.

Radar opadów

Detekcja

Położenie opadów i burz w czasie rzeczywistym

BIEŻĄCE ULOKOWANIE BURZ I TUTAJ