Niszczące burze na zachód od Polski. Groźne superkomórki i MCS

Gdy w Polsce, cieszymy się względnym spokojem, to daleko od naszej zachodniej granicy występują korzystne warunki do rozwoju gwałtownych burz wzdłuż frontu chłodnego. Przyjmują one postać bardzo niebezpiecznych superkomórek burzowych, które już teraz zaczynają tworzyć MCS, który w kolejnych godzinach może wykształcić linię szkwału z bow echo.

Tak brzmiał komunikat ESTOFEX odnośnie pogody we Francji, Krajach Beneluksu i i częściowo zachodnich Niemczech

O 15:30 UTC, rozproszone burze rozwinęły się w 2/3 wskazanego obszaru, ale nie były jeszcze tak gwałtowne, prawdopodobnie z powodu ograniczonego wspomagania dywergencji pola wiatru. W obrębie obszaru powinny być dostępne znaczne zasoby energii CAPE (1000 – 2000 J / kg) o stopniowo burze stają się coraz lepiej zorganizowane. Kilka dobrze zorganizowanych superkomórek może przynieść opady dużego gradu, wraz z bardziej ograniczonym ryzykiem wszystkich innych poważnych zagrożeń pogodowych.

Wzdłuż chłodnego frontu miała miejsce pewna liniowa organizacja i wydaje się, że te struktury mają największy potencjał do wywoływania silnych podmuchów wiatru, gdy przemieszczają się dalej północny wschód w ciągu najbliższych godzin. Stopień organizacji konwekcji stał pod dużym znakiem zapytania. Estofex pisze o prawdopodobnym powstaniu liniowego systemu burzowego z wbudowanymi superkomórkami, który w finalnej fazie może przybrać formę bow echo.

Na północ od ciepłego frontu występuje mezoskalowe wznoszenie, które nie wystarcza do inicjacji konwekcji. W tym silnie nasilonym środowisku istnieje prawdopodobieństwo uformowania się systemu burzowego z niebezpiecznymi zjawiskami.

Grafika opracowana przez ESTOFEX kilka godzin temu, obecnie konwekcja jest zdecydowanie lepiej zorganizowana

Burze te charakteryzują się bardzo dużą aktywnością elektryczną i zmierzają nad Kraje Beneluksu i zachodnie Niemcy.

ESTOFEX objął dziś tą część Europy drugim stopniem zagrożenia. Poziom drugi wydano ze względu na intensywne opady deszczu, opady gradu i silne porywy konwekcyjne, ale także tornada

Widać, że konwekcja w tej części Europy jest coraz lepiej zorganizowana i zmierza nad Niemcy. Wbudowane są nawet w układ superkomórki burzowe

Zdjęcie satelitarne wraz z nałożonymi wyładowaniami atmosferycznymi

https://www.facebook.com/severeweatherEU/photos/a.1423656947857402/2533848430171576/?type=3&theater