W piątek nad Polską możliwe burze. Spadnie grad i krupa, możliwe ulewy do 20 mm

Modele uwzględniają szczególnie korzystne warunki do rozwoju burz na południowych-wschodzie kraju, nieco mniejsze na samym wschodzie. Zagrzmieć może również na północy, ale będzie to już konwekcja w masie arktycznej, morskiej za frontem.

3 maja 2019 r. Polska pozostanie w obszarze obniżonego ciśnienia. Strefa frontowa przemieści się na południe i południowy-wschód kraju. Front ten będzie miał tendencje do falowania, dlatego nie można wykluczyć rozwoju zaburzenia falowego, które następnie przekształcić powinno się w mezoskalowy płytki niż. Za frontem chłodnym do kraju spływać ma mocno wychłodzona masa pochodzenia arktycznego. Tylko na południowym-wschodzie zalegać ma jeszcze cieplejsza i bardziej wilgotna masa polarno-morska. Modele numeryczne prognozują chwiejność termodynamiczną na poziomie od 300 J/kg do 1000 J/kg. Pionowe ścinanie w tej części Polski, w warstwie do 0-6 km osiągnie od 9 m/s do 20 m/s.

Niektóre z modeli wskazują na duże ryzyko rozwinięcia się silniejszej linii zbieżności, co korzystnie może wpłynąć na rozwój chmur Cumulonimbus, łączących się nawet w bardziej zorganizowane struktury wielokomórkowe.

Pierwsze burze mogą powstać już przedpołudniem, stopniowo zanikać popołudniem lub późnym popołudniem. Główna aktywność burzowa jest prognozowana na przedfrontowej konwergencji wiatru, ale burz nie można wykluczyć także w strefie pofalowanego frontu chłodnego. Najprawdopodobniej chmury Cumulonimbus utrzymają się w strefie przygranicznej Polski południowo-wschodniej, zwłaszcza w rejonach obszarów górskich.

Burze prawdopodobne są również na północy kraju, gdzie zalegać ma już dużo chłodniejsza masa pochodzenia arktycznego za frontem. W ciągu dnia z powodzeniem rozwijać ma się na tym obszarze konwekcja wewnątrzmasowa. Stromy gradient temperatury, silniejszy przepływ mas powietrza i co za tym idzie duże pionowe uskoki wiatru w warstwie 0-6 km mogą sprzyjać powstawaniu licznych chmur Cumulonimbus, które zdolne będą do generowania na ogół pojedynczych wyładowań atmosferycznych.

Niska wodność atmosfery, duża prędkość przemieszczania nie będzie w tej części Polski faworyzować większej akumulacji opadów, które średnio wyniosą od 1 mm do 5 mm. Nisko położona izoterma zero stopni, sprzyjać ma licznym przypadkom opadów drobnego gradu, punktowo możliwa krupa.

Prognoza obszaru burz przez IMGW-PIB na piątek (3.05.2019 r.)

Prognoza pogody na dzień 3.05.2019 r. IMGW-PIB

BIEŻĄCE POŁOŻENIE BURZ I OPADÓW PONIŻEJ