Pogoda. Aktywne elektrycznie burze nad Polską, możliwy grad

Obecnie burze są obserwowane w pasie od Pomorza przez Kujawy po Górny Śląsk. Na ogół są to pojedyncze komórki burzowe, jakie miejscami łączą się w słabo zorganizowane struktury wielokomórkowe. Aktywność burzowa może jeszcze trochę rosnąć, ale pod wieczór zaczną one słabnąć, natomiast w nocy całkowicie zanikną.

Burzom towarzyszyć mogą opady od 10 mm do 30 mm, punktowo akumulacja opadów może być większa. Niewykluczone są opady gradu o średnicy od 1 cm do 1,5 cm. Wiatr do 70 km/h.

Według danych estymowanych GRS opady wynoszą średnio od 10 mm do 20 mm na trasie burz. Strefa burz powoli przemieszcza się na wschód. Lokalnie akumulacja jest większa, co może prowadzić do zalań, na skutek przechodzenia kilku komórek nad jednym obszarem.

Wyładowania atmosferyczne za ostatnie 120 minut na obszarze Polski

Dane radarowe z polskiej sieci POLRAD IMGW-PIB

Bieżące położenie opadów i burz poniżej