Pogoda. Burza blisko Warszawy, wzrasta prędkość wiatru. Są alerty IMGW

Pogoda we wtorek jest dynamiczna. Jest to spowodowane pogłębianiem się dynamicznego, wtórnego układu niskiego ciśnienia z centrum nad Morzem Bałtyckim, jaki przemieszcza się w kierunku Łotwy. Dodatkowo z północnego – zachodu na południe schodzi front okluzji chłodnej.

Jesteśmy w porze przejściowej między latem a jesienią, dlatego dynamika w troposferze jest podwyższona. Istotną rolę odgrywa tutaj silny prąd strumieniowy, który wspomaga rozwój głębokich układów niżowych.

Północne obszary nie są tak długo ogrzewane jak latem, dlatego pomiędzy północą a południem występuje duży kontrast temperatury, co sprzyja tworzeniu się silnego prądu strumieniowego.

Zasadniczo w polu ciśnienia jesteśmy pomiędzy wyżem znad Wysp Brytyjskich a rozległym obszarem obniżonego ciśnienia z ośrodkami nad Rosją i Morzem Bałtyckim.

Ulokowanie wyżu na zachodzie i niżu na wschodzie i północy warunkuje napływ do Polski bardzo chłodnej masy powietrza z kierunków północnych.

Istotnie nasilony poziomy gradient ciśnienia sprzyja wietrznej aurze. Zwłaszcza na północy Polski. Przy dużej dynamice w troposferze tworzą się burze, jakie są obserwowane zarówno na froncie zokludowanym, jak i też w jednorodnej i mocno wychłodzonej masie, która na wysokości 5500 m.n.p.g wynosi poniżej -30 stopni, co tworzy pomiędzy dolną a środkową troposferą nasilony pionowy gradient temperatury. Ciepły akwen Morza Bałtyckiego również generuje liczne komórki konwekcyjne przynoszące opady przelotne deszczu, gradu, ale także krupy. Sprzyja temu omawiana adwekcja chłodu.

Bieżące dane radarowe wskazują na występowanie chmur kłębiasto-deszczowych, w warunkach istotnie nasilonego przepływu mas powietrza. Dlatego w takiej sytuacji tworzą się nie tylko pojedyncze komórki konwekcyjne, ale także rozległe pasma konwekcyjne, generująca wyładowania atmosferyczne. Natomiast nisko położona izoterma zero stopni sprzyja opadom gradu i krupy.

W kolejnych deszczowa aura związana z konwekcją obejmie m.in wschodnią część Polski, tam również nie można wykluczy wyładowań, chociaż największe prawdopodobieństwo w porze nocnej będzie jednak nad polskim Morzem oraz w całym pasie północnym.

Dokuczliwy jest równie wiatr przechodzący w czasie struktur konwekcyjnych, te miejscami układają się nawet w rozległe pasma konwekcyjna i struktury liniowe.

Dane radarowe ukazujące konwekcje w chłodnej masie powietrza powstającej nad Polską oraz Morzem Bałtyckim

Wyładowania atmosferyczne zanotowane przez detektory wyładowań za ostatnie 120 minut blisko Warszawy

Dane zbiorcze dla Polski za ostatnie 120 minut i miejsca, gdzie wystąpiły wyładowania doziemne

BIEŻĄCE POŁOŻENIE OPADÓW I BURZ PONIŻEJ