Pogoda. Gwałtowne, punktowo niszczące burze przejdą przez woj. lubelskie. Rozległe zalania, gradobicia i liczne wyładowania. Gdzie jest burza 18.07.2021?

Pogoda. We wschodniej połowie kraju obecna będzie dziś jeszcze płytka zatoka niskiego ciśnienia. Przeważający obszar Polski ma być pod wpływem klina wysokiego ciśnienia znad Wysp Brytyjskich. Jednak od północnego-zachodu na południowy-wschód przemieszczać ma się front chłodny poprzedzony linią zbieżności wiatru. Przed strefą frontową zalegać ma jeszcze gorące i niestabilne powietrze pochodzenia zwrotnikowego, natomiast za frontem chłodniejsze polarno morskie.

Sytuacja synoptyczna, 18.07.2021, 12 UTC

Pogoda. Sytuacja synoptyczna 18 lipca 2021, 12 UTC

Pogoda. Silne burze już dziś tylko na wschodzie, południowym-wschodzie i częściowo południu

Powietrze zwrotnikowe cechować ma się dziś dużą wodnością atmosfery pionowym słupie powietrza. Dlatego prognozowane są silne, miejscami nawalne opady deszczu. Suma opadów w czasie burz do 30-90 mm. Jednak nie można wykluczyć, że z powodu przechodzenia kilku burz nad jednym obszarem sumy opadowe przekroczą 100 mm, prowadząc do rozległych zalań, a nawet lokalnych powodzi błyskawicznych. 

Wiatr w środkowych i górnych warstwach troposfery ma być słaby, dlatego w warunkach sporej chwiejności i dużej wodności atmosfery skutkować ma gwałtownymi i wolno przemieszczającymi się burzami. Oczekiwane są pojedyncze komórki burzowe, szybko łączące się w struktury wielokomórkowe o niskim stopniu zorganizowania, dobudowujące się od tyłu i przodu. Należy spodziewać się rozwoju kolejnych burz na granicy wypływu chłodnego powietrza o wysokiej aktywności elektrycznej.

Prognoza burz na niedzielę (IMGW-PIB)

Pogoda. Burze 18 lipca 2021

Pogoda. Możliwe superkomórki burzowe i większy grad

Z powodu dużej zawartości wody opadowej w pionowym słupie powietrza i mocno rozbudowanych chmur Cumulonimbus. Oczekiwana jest duża ilość wyładowań atmosferycznych. Nie można wykluczyć lokalnych pożarów. Szczególnie w miejscach, gdzie wystąpią liczne wyładowania doziemne.

W czasie burz możliwe są opady gradu o średnicy do 2-4 cm. Miejscami gradziny mogą być większe z trwałej i silnej burzy posiadającej rotujący prąd wstępujący. Szczególnie duży grad mogą spaść z niemalże stacjonarnych burz z mezocyklonem. W czasie przechodzenia komórek burzowych powieje do 80-100 km/h, powodując lokalne szkody.

Komórki burzowe mogą powstać lokalnie już w pierwszej części dnia, ale szczyt aktywności burzowej prognozowany jest na popołudnie i wieczór. Wysoka aktywność burzowa jest spodziewana w pierwszej części nocy. Prawdopodobnie po godzinie 24 w poniedziałek grzmieć powinno w powiatach przygranicznych. Strefa korzystnych warunków do rozwoju burz w nocy z niedzieli na poniedziałek. Odsuwać ma się coraz bardziej na wschód, a klin wyżowy i napływ suchszego powietrza ma skutkować stabilizacją troposfery. 

Rozwój burz możliwy jest dziś w całym regionie. Jednak najwięcej burz powinno pojawić się na południu, wschodzie i południowym-wschodzie woj. lubelskiego.

Szczególnie intensywne burze są prognozowane w powiatach przy granicy z Ukrainą i Białorusią. 
Prawdopodobieństwo wystąpienia silnych burz powodujących szkody ocenia się na 90%.

Dane z systemu detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych wskazują w godzinach porannych niską aktywnością elektryczną. W pierwszej części dnia grzmi na południu kraju. Burze nie są intensywne, ale w kolejnych godzinach spodziewany jest wzrost aktywności burzowej.

BIEŻĄCE POŁOŻENIE OPADÓW I BURZ