Fani Pogody

Pogoda w Polsce i na Świecie. Prognoza pogody codzienna i długoterminowa

Pogoda. Burze mogą pojawić się dziś zwłaszcza w górach i na obszarach podgórskich. Gdzie jest burza 20.07.2021?

Pogoda. Burze

Pogoda. Na początku trzeciej dekady lipca Polska pozostanie na skraju klina wyżu znad Wielkiej Brytanii i północnego Atlantyku. W dalszym ciągu z północnego zachodu Starego Kontynentu nad przeważający obszar kraju, docierać ma świeże i chłodniejsze względem ubiegłego tygodnia powietrze pochodzenia polarno morskiego. Tylko na krańcach południowych Polski, pojawi się masa charakteryzującą się wyższą zawartością pary wodnej.

Centrum niżu górnego znajdzie się na pograniczu Polski, Słowacji i Czech. Z każdą godziną przesuwać ma się coraz bardziej na wschód. Dlatego nad obszarem południowej części Śląska, Małopolski i Podkarpacia wysoce prawdopodobny jest rozwój burz. Kluczowe pod kątem rozwoju chmur kłębiastych i kłębiasto-deszczowych okaże się dynamicznie wznoszone na obszarach górskich i z urozmaiconą rzeźną terenu. Co więcej pojawią się ruchy wznoszące wspomagane przez dodatnią adwekcje wirowości w przedniej części górnego niżu. W środkowej troposferze pojawi się dywergencja wiatru. Ponadto niż ten będzie destabilizował troposferę, co okaże się kluczowe pod kątem rozwoju chmur Cb.

Pole dodatniej wirowości obserwowane na wysokości izobarycznej 600 hPa w przedniej części niżu górnego w drugiej części dnia. Może okazać się ważna pod kątem rozwoju chmur kłębiastych.

Pogoda. Niż górny i pole dodatniej wirowości

Ośrodek górnego niżu widoczny na mapach górnych, jako charakterystyczny obszar o obniżonej temperaturze na wyższych poziomach izobarycznych. W tym przypadku wysokość izobaryczna 500 hPa (5500 m.n.p.g). Dodatkowo w obrębie niżu dostrzegamy obszar o obniżonym polu geopotencjału.

Pogoda. Ośrodek górnego niżu

Pogoda. Burze nie będą silne. Uważać muszą zwłaszcza turyści w górach

We wtorek energia dostępna drogą konwekcyjną nie będzie wysoka. Prognozowany SBCAPE od 400 J/kg do 800 J/kg. W związku z obecnością ośrodka górnego niżu pojawi się nieco bardziej nasilony przepływ mas powietrza. Co spowoduje pojawienie się podwyższonego pionowego ścinania wiatru. Podczas burz możliwe opady do 10-15 mm. Stosunkowo nisko położona izoterma 0°C, na wysokości około 2,5 km n.p.g. Może okazać się ważna pod kątem wysokie prawdopodobieństwa opadów drobnego gradu.

W wielu miejscach mogą tworzyć się dziś chmury kłębiaste, ale deficyty wilgotności, obecność inwersji wyżowych spowoduje hamowanie pionowych ruchów konwekcyjnych. Przyjmuje się, że pojawić mogą się tylko przelotne opady deszczu, a słabe burze najbardziej prawdopodobne są na krańcach południowych.

Prognoza burz na wtorek (IMGW-PIB)

Pogoda. Prognoza burz na wtorek

Pogoda. W nocy słabe burze będą szybko zanikać

W nocy z wtorku na środę w dolnych warstwach troposfery z zachodu nad naszą część Europy ma rozbudowywać ma się słaby klin wyżowy. Pozostaniemy w polarnej morskiej masie powietrza. Ośrodek górnego niżu, ma przemieszczać się znad Słowacji nad Węgry. Dlatego pojawią się przelotne opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, miejscami silnym nad południową i południowo-wschodnią Polską.

Odsuwający się ośrodek górnego niżu znad pogranicza Polski i Słowacji w nocy z wtorku na środę. Widoczny na mapach poziomu 500 hPa.

Niż górny

Istnieje pewne prawdopodobieństwo, że nad południowymi regionami województw małopolskiego i podkarpackiego. ze względu na słabą do umiarkowanej niestabilność w połączeniu z dynamicznym wymuszaniem w obszarze górnego niżu rozwiną się zjawiska burzowe. Będzie niewielkie prawdopodobieństwo powstania początkowo w nocy słabych burz, wbudowanych w zachmurzenie powstałe w obszarze niżu. Burze nie będą groźne, gdy opady nie przekroczą 15 mm, wiatr 65 km/h. Nie można wykluczyć, że słabe burze pojawią się w nocy z wtorku na środę w pasie nadmorskim. W czasie burz na tym obszarze powieje do 60 km/h, opady do 10 mm.

Prognoza burz na noc (IMGW-PIB)

Burzowa prognoza na noc

POŁOŻENIE OPADÓW I BURZ

Autor wpisu:

Arkadiusz Wójtowicz