Fani Pogody

Pogoda w Polsce i na Świecie. Prognoza pogody codzienna i długoterminowa

Pogoda. Rozproszone burze rozwijają się nad Polską. Gdzie jest burza 27.05.2021?

Pogoda. Burze w Polsce


Pogoda. Dzisiaj Polska jest na skraju układu niskiego ciśnienia z centrum nad Danią. W tym samym czasie na południowym wschodzie kraju zaznacza się odsuwająca się na południowy wschód front chłodny. Pozostajemy w chłodniejszym powietrzu polarnym morskim, które uchwiejnia się w ciągu dnia na skutek operacji słonecznej i nagrzania przypowierzchniowej warstwy granicznej. W tym samym czasie nad dzielnice północno-zachodnie nasunął się front okluzji związany z wypełniającym się niżem.

Pogoda. Sprzyjające warunki do rozwoju słabych burz

SIGNIFICANT IMGW-PIB na dzień 27.05.2021, 12 UTC

Pogoda. Sytuacja synoptyczna 27 maja 2021.

W czwartek ponownie obserwujemy rozwój rozproszonych komórek konwekcyjnych z przelotnymi opadami deszczu oraz, jak i też słabymi, rozproszonymi burzami. Rozwój głębokiej, wilgotnej konwekcji obserwujemy dzięki dziennemu nagrzaniu podłoża oraz warstwy granicznej.

Na ogół pojedyncze komórki konwekcyjne, jak i też słabo zorganizowane klastry wielokomórkowe

Kluczowym czynnikiem który sprzyja powstawaniu burz są lokalne wymuszenia konwekcji na zbieżnościach wiatru oraz przeszkodach orograficznych. Przepływ mas powietrza jest niewielki, a miejscami umiarkowany na głównych poziomach izobarycznych, dlatego pionowe ścinanie wiatru nie przekracza 5-10 m/s. Przeważnie tworzą się pojedyncze komórki burzowe, jak i też słabo zorganizowane, na ogół krótkotrwałe komórki konwekcyjne.

Prognoza burz na czwartek (IMGW-PIB)

Pogoda. Burze w Polsce 27 maja 2021.

Pogoda. Porywy wiatru do 65 km/h, miejscami ulewy i opady drobnego gradu z powodu nisko położonej izotermy zero

Silniejszych porywów wiatru konwekcyjnych oczekujemy nie tylko w trakcie burz, ale również przy przechodzeniu komórek opadowych, choć w obu przypadkach ich prędkość nie powinna przekraczać 65 km/h. Opady deszczu nie stanowią dziś istotnego zagrożenia, gdyż zawartość wody opadowej w pionowym słupie powietrza osiąga 20-24 mm. Natężenie opadów z uwagi krótki okres życia komórek burzowych nie przekracza 1 godziny. Dlatego w kolejnych godzinach sumy opadowe powyżej 10-15 mm nie powinny zostać przekroczone.

Stosunkowo nisko położona izoterma 0°C (około 1200-1400 m n.p.m) sprzyjać będzie opadom drobnego gradu. Jak i też krupy śnieżnej z najlepiej rozbudowanych w pionie chmur Cumulonimbus. Aby zaszła dzisiaj elektryzacja w chmurach. Cumulonimbusy muszą wypiętrzyć się na około 5,5-6 km. Pod wieczór atmosfera zacznie się stabilizować, a burze zaczną zanikać.

Należy wspomnieć również, że na południowym wschodzie kraju zaznaczył się dziś front chłodny. Warunki w tej części kraju do rozwoju burz są na ogół zbliżone do opisanych dla przeważającej części kraju. Warunki kinematyczne (ścinanie wiatru 0-6 km do 15 m/s) nawet nieco lepsze. Urozmaicona rzeźba terenu sprzyjać będzie wymuszeniom orograficznym i rozwojowi konwekcji. Na obszarze tym nie można wykluczyć porywów wiatru do 65 – 70 km/h, opadów deszczu do około 5-10 mm/h (szczególnie w Tatrach) oraz niewielkiego gradu – informuje IMGW-PIB.

Wyładowania atmosferyczne zanotowane w ciągu ostatnich 120 minut na obszarze Polski. Zwizualizowane są tylko doziemne.

Pogoda w Polsce 27 maja 2021.

Dane radarowe z polskiej sieci radarów POLRAD potwierdzają, że konwekcja z przelotnymi opadami występuje na południu, zachodzie i północy kraju. Są to na ogół opady przelotne o niewielkim natężeniu. W kolejnych godzinach słabych burz spodziewamy się miejscami na południu, zachodzie i północy Polski.

Pogoda. Opady w Polsce

Położenie opadów i burz

Autor wpisu:

Arkadiusz Wójtowicz