Pogoda. Burze już nad Polską. Występuje training storms. Lokalnie możliwe silne ulewy i podtopienia

Minęło południe a nad Polską uformowało się już bardzo dużo ośrodków burzowych. Grzmi na południu Lubelszczyzny, w pasie od Biłgoraja po Kraśnik i Józefów nad Wisłą. Burze występują obecnie również na Mazowszu.

Bardzo aktywna elektrycznie burza uformowała się na zachód od Radomia, w okolicach miejscowości Przytyk, czy Potworów. Burza ta generuje mnóstwo wyładowań doziemnych. Patrząc na skany radarowe z godziny 12:50 widać, że poszczególne komórki burzowe są dziś bardzo uwodnione. Niosą one ze sobą nawalne opady deszczu.

Dane radarowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Produkt CMAX.

Kolejnym czynnikiem, że dzisiejsze burze mogą być groźne jest przemieszczanie się burz jedna po drugiej nad danym obszarem. Prowadzić to może do wystąpienia zjawiska trainnig storms. Przy tak silnie uwodnionych burzach nie wykluczamy, że na południu Lubelszczyzny i Mazowsza dochodzi do zalań i podtopień. Nie pomoże to z pewnością w i tak trudnej sytuacji hydrologicznej na Wiśle.

Warto dodać, że obszar występowania burz w dniu dzisiejszym jak do tej pory dobrze pokrywa się z porannymi prognozami pogody.