Fani Pogody

Pogoda w Polsce i na Świecie. Prognoza pogody codzienna i długoterminowa

Pogoda długoterminowa na lipiec 2022. Susza będzie się pogłębiać, wkrótce upały i gwałtowne burze w Polsce

fale upalow

Pogoda długoterminowa na lipiec 2022. Niestety susza ma się pogłębiać, problemu nie rozwiążą opady o charakterze burzowym, które miejscami spowodują szkody. Na fale kolejnych upałów będziemy musieli poczekać.

Pogoda długoterminowa. Temperatura powyżej normy w skali miesięcznej

Rozpoczął się dziś drugi miesiąc meteorologicznego lata w Polsce. Z klimatologicznego punktu widzenia, to właśnie w siódmym miesiącu roku odnotowujemy w naszej części Europy największe opady atmosferyczne. Dominują na ogół opady pochodzenia konwekcyjnego. Burze w tym miesiącu bywają gwałtowne, prowadząc do dużych szkód. Są to opady mocno nierównomierne, lecz groźne, bo w ciągu kilku, kilkunastu minut potrafi spaść miejscami połowa miesięcznej normy opadowej, a nawet norma dla lipca. Takie opady są jednak trudne do prognozowania z dużym wyprzedzeniem czasowym. Najlepiej w dni burzowe opierać się na danych radarowych, zdjęciach satelitarnych i detektorach wyładowań, które powiedzą nam dokładnie, gdzie pada i może spaść deszcz, bądź przejdzie burza w kolejnych godzinach.

Niestety najnowsze prognozy na lipiec 2022 pod kątem opadów nie napawają optymizmem. Wygląda na to, że na przeważającym obszarze Polski ilość opadów będzie poniżej średniej wieloletniej. To sugeruje nam kontynuacje suszy hydrologicznej. Pogłębiać ma się również niżówka hydrologiczna, co doprowadzi do wystąpienia jeszcze niższego stanu rzek. Temperatura miesięczna powinna wyjść na obszarze całej Polski powyżej średniej klimatycznej, co sprzyjać ma silnemu parowaniu.

Prognozowana miesięczna anomalia opadów na lipiec 2022 według modelu CFSv2

Pogoda długoterminowa na lipiec 2022. Susza będzie się pogłębiać, wkrótce upały i gwałtowne burze w Polsce

Rekordowa fala upałów na chwile ustąpi, upał powróci na kilka dni w kolejnych dniach

Zatem opady na przeważającym obszarze Polski w lipcu 2022 powinny wyjść poniżej średniej klimatologicznej. Najwięcej okresami może padać na zachodzie i północy. Upalny jest szczególnie pierwszy dzień rozpoczynającego się miesiąca, kolejne dni i tygodnie przyniosą na ogół umiarkowaną temperaturę. Pojedyncze dni gorące oraz upałem co prawda mogą się zdarzyć. Jednak nic nie wskazuje w pierwszej dekadzie siódmego miesiąca roku na fale upałów. Większe szanse na dni upalne, a nawet fale upałów są dopiero w drugiej połowie lipca.

Prognozowana anomalia temperatury na okres od 7.01.2022 do 7.07.2022 według modelu ICON, biorąc pod uwagę okres bazowy 1991-2020

wysoka temperatura w Polsce

Dominacja pola wyżowego

Prognozy na pierwszą dekadę lipca wskazują, że znajdziemy się w tym czasie na ogół w polu podwyższonego ciśnienia. Aurę kształtować ma przeważnie wyż baryczny znad Atlantyku, chociaż okresami na przedłużeniu klina powstać mogą kolejne ośrodki wyżowe, przynosząc przeważnie stabilne warunki. Nie można jednak wykluczyć, że czasem na warunki pogodowe w Polsce wpłyną niże znad Skandynawii wraz ze strefami frontowymi. Opady i burze mogą się zdarzyć. Ich intensywność na ogół ma być umiarkowana, rzadziej duża.

Wyliczane średnie wartości ciśnienia atmosferycznego na 10 dni dla Europy i rejonów przyległych

Pogoda długoterminowa na lipiec 2022. Susza będzie się pogłębiać, wkrótce upały i gwałtowne burze w Polsce

Pogoda długoterminowa. Orientacyjna prognoza wysokości opadów na okres od 1.07.2022, 00Z do 10.07.2022, 18 UTC według ECMWF

opady na północy większe

Pogoda długoterminowa. CFS prognozuje dominacje pola wyżowego w naszej części Europy. Jednak nie zawsze warunki pogodowe okażą się stabilne

Warto również spojrzeć co prognozuje model CFSv2, jeśli chodzi o uśrednione wartości ciśnienia atmosferycznego dla całego miesiąca. Widzimy wyraźnie, że przez przeważający obszar okres czasu średnia wartość ciśnienia atmosferycznego będzie typowa dla dominacji wyżów barycznych. Często zdarzą się słabogradientowe pola ciśnienia, które wynikać mają z niewielkich kontrastów termicznych. Dni ze stabilnymi warunkami pogodowymi nie powinno zabraknąć, czasem jednak krótkim przerywnikiem okażą się burze i opady, które prowadzić mogą do podtopień, szkód wiatrowych i zniszczeń na polach uprawnych. Niejednokrotnie pojawią się burze termiczne, które formować mogą się na lokalnych strefach konwergencji wiatru. Będą jednak także poważniejsze zdarzenia np. związane z przechodzeniem zatok niżowych i silniejszych stref zbieżności wiatru, w których akumulować ma się wilgoć. Pod wpływem wpływy siły wyporu tworzyć mają się ośrodki burzowe.

Pogoda długoterminowa. Prognozowane średnie wartości ciśnienia atmosferycznego na lipiec 2022 według modelu CFSvs2 dla Europy i rejonów przyległych

Pogoda długoterminowa na lipiec 2022.pole wyżowe wyraźne

Powyżej 2 stopni w skali miesięcznej odchylenie w lipcu 2022 w Polsce

Jasno z prognoz wynika, że w skali miesięcznej lipiec 2022 zapisze się w Polsce powyżej średniej klimatycznej. Anomalia miesięczna wynosić ma przeważnie od 0,25°C do około 1,5°C. Na południu kraju anomalia może wynieść w okolicach 2°C powyżej normy wieloletniej. Jednak w pierwszej dekadzie rozpoczynającego miesiąca zdarzą się okresy, kiedy to temperatura okaże się w normie klimatycznej, a nawet poniżej normy wieloletniej. Gorącego, wilgotne i niestabilne powietrze zwrotnikowe zostanie wyparte w nocy z 1/2 lipca 2022 za naszą wschodnią granicę państwową. Pogoda długoterminowa sugeruje, że upał ma powracać w kolejnych tygodniach.

Będzie to jednak krótka przerwa od upału, gdyż powinien wrócić na okres od 3.07.2022 do 4.07.2022 do zachodniej, południowej, jak i też centralnej oraz wschodniej części kraju. W okolicach 5-6 lipca 2022 możliwe jest ochłodzenie, które potrwać może kilka dni. Przyniesie na ogół umiarkowane wartości na termometrach, a czasem temperaturę poniżej normy. Na dłuższe okresy z gorącem, jak i też upałami poczekamy sobie prawdopodobnie do połowy lipca. Najwięcej dni upalnych w drugiej części lipca prognozujemy w południowej i zachodniej oraz centralnej części Polski.

Pogoda długoterminowa. Prognozowana miesięczna anomalia temperatury na lipiec 2022, uwzględniając okres klimatologiczny 1984-2009 według modelu CFS

największa dodatnia anomalia na południu

Porównanie z prognozą modelu CanSips na lipiec 2022, która przedstawia nam możliwe odchylenie temperatury w lipcu 2022 względem okresu ref. 1981-2010

gorąco w polsce

Szczyt upałów powinien przypaść na drugą połowę lipca 2022

Najchłodniej w mijającym miesiącu powinno być w dzielnicach północnych, zwłaszcza wzdłuż gmin nadmorskich. Najwięcej dni gorących, a nawet upalnych prognozujemy w południowej i zachodniej części kraju. Prognoza ta oparta jest analizą wyliczeń modeli z różnych ośrodków meteorologicznych, które przedstawiają możliwy trend w pogodzie. Najbardziej precyzyjne pogody są jednak na 3-5 dni do przodu, powyżej określamy możliwe warunki pogodowe z coraz mniejszą dokładnością, określając tzw. trend w pogodzie i wygląda na to, że na długotrwałe fale upałów poczekamy do drugiej części miesiąca.

Pogoda długoterminowa. Prognoza orientacyjnej anomalii na okres od 18.07.2022 do 24.07.2022 według ECMWF

ciepło w pl

Pogoda długoterminowa. Wstępna prognoza anomalii na okres od 25.07.2022 do 31.07.2022 według modelu ECMWF

fala upałów realna

Prognoza pogody ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie

Autor wpisu:

Arkadiusz Wójtowicz