Fani Pogody

Pogoda w Polsce i na Świecie. Prognoza pogody codzienna i długoterminowa

Pogoda długoterminowa do końca lutego 2022 r. Niesamowite prognozy na kolejne tygodnie. Duże dodatnie anomalie, mróz w epizodach i czasem burze w Polsce

prognoza na luty

Pogoda długoterminowa do końca lutego 2022 r. Najnowsze prognozy zdumiewają. Spodziewane duże, dodatnie anomalie tygodniowe, mróz i śnieg tylko w epizodach. Ponownie zdarzać będą się lokalne burze o różnym natężeniu i silny wiatr. Sprawdzimy, co prognozują na kolejne tygodnie modele CFS, ECMWF, GFS oraz GEFS.

Pogoda długoterminowa na luty 2022 r. Powyżej normy wieloletniej według CFS

Amerykański model klimatyczny CFS w dalszym podtrzymuje temperaturę powyżej normy klimatycznej w luty 2022 r. Zakłada on temperaturę o 2-3°C od normy klimatycznej. Prognoza zainicjowana warunkami brzegowymi z okresu od 25.01.2022 r. do 3.02.2022 r.

Wyliczane odchylenie miesięczne według modelu klimatycznego CFS z Ameryki Północnej

Pogoda długoterminowa do końca lutego 2022 r. Niesamowite prognozy na kolejne tygodnie. Duże dodatnie anomalie, mróz w epizodach i czasem burze w Polsce

Pogoda długoterminowa. Częsta wędrówka zatok i niżów zwiastować ma opady deszczu i śniegu, a nawet burze na frontach chłodnych i w jednorodnych masach powietrza. Głównie o cechach arktycznych

CFS zakłada dominacje pogody niżowej. Dlatego też w lutym często przechodzić będą fronty atmosferyczne związane z cyrkulacją zachodniej. Na przeważającym obszarze Polski widzimy, że opady w skali miesięcznej mają być powyżej normy wieloletniej. Największe na zachodzie i północy, gdzie najczęściej pojawią się fronty atmosferyczne z intensywnymi opadami. Prognoza została zainicjowana analogicznymi warunkami początkowymi jak powyżej. Czasem stery nad pogodą przejmą wyże, które nie zawsze przyniosą pogodną aurę. Pojawić mogą się zgniłe układy wysokiego ciśnienia utrzymujące się przez wiele dni, ustępując dopiero pod naporem głębokich atlantyckich niżów nacierających od zachodu. Pojawiać mogą się czasem lokalne burze, których obszar wystąpienia trudno prognozować z dużym wyprzedzeniem czasowym.

Wyliczana anomalia opadów na luty 2022 r. według CFS

Pogoda długoterminowa do końca lutego 2022 r. Niesamowite prognozy na kolejne tygodnie. Duże dodatnie anomalie, mróz w epizodach i czasem burze w Polsce

Pogoda długoterminowa. ECMWF wskazuje na duże dodatnie anomalie tygodniowe. Przekreśla to szanse na trwałą zimę

Prognozy potwierdza najnowsza aktualizacja ECMWF. Sugeruje ona, że do końca lutego temperatura będzie przeważnie powyżej normy klimatycznej. Świadczy to o tym, że cyrkulacja strefowa może być wyjątkowo aktywna przez dłuższy okres czasu, natomiast atlantyckie niże sprowadzać mają bardzo ciepłe masy powietrza. Także z południa i południowego-zachodu. Okresowe ochłodzenia nawet, jeśli się zdarzą, to nie przyniosą prawdopodobnie silnych mrozów i większych opadów śniegu. Częściej w lutym padać ma deszcz, znacznie rzadziej deszcz ze śniegiem i śnieg oraz krupa śnieżna.

Prognozowane odchylenie temperatury na okres od 7.02.2022 r. do 14.02.2022 r. według ECMWF, biorąc pod uwagę 20-letni okres klimatologiczny

Pogoda długoterminowa do końca lutego 2022 r. Niesamowite prognozy na kolejne tygodnie. Duże dodatnie anomalie, mróz w epizodach i czasem burze w Polsce

Także w okresie od 14.02.2022 r. do 21.02.2022 r. obserwujemy dodatnią anomalie temperatury na przeważającym obszarze Polski. Największe odchylenie od normy klimatycznej sugeruje ECMWF na północy i północnym-wschodzie. Nawet, jeśli w tym okresie zdarzą się okresowe spływy chłodniejszych mas powietrza, opady śniegu, to nie będą one długotrwałe. Raczej maksymalnie 1-3 dniowe.

Wyliczana anomalia na okres od 14.02.2022 r. do 21.02.2022 r. według ECMWF, mając na uwadze 20-letni okres klimatologiczny

Pogoda długoterminowa do końca lutego 2022 r. Niesamowite prognozy na kolejne tygodnie. Duże dodatnie anomalie, mróz w epizodach i czasem burze w Polsce

Końcówka lutego z wartościami w dalszym ciągu powyżej normy

Koniec lutego przyniesie w Polsce prawdopodobnie wartości powyżej 20-letniej normy klimatycznej. Prawdopodobieństwo sprawdzenia się takiego trendu na ostatnie tygodnie drugiego miesiąca jest wysokie. Dominować ma przeważnie napływ łagodnych mas powietrza, czasem jednak mogą pojawić się krótkie okresy z zaleganiem chłodnych mas powietrza. Jednak nie będą one długotrwałe. Coraz częściej wartości na termometrach mogą być typowe dla przedwiośnia w wielu regionach naszego kraju.

Niesamowite prognozy na kolejne tygodnie. Duże dodatnie anomalie, mróz w epizodach i czasem burze w Polsce

Pogoda długoterminowa. Ciepły również GEFS na kolejne tygodnie lutego

Także z prognoz GEFS wynika, że najbliższe tygodnie miną z wysokimi temperaturami jak na luty. Prawdopodobnie nie mamy co liczyć na wielotygodniową zimę, czy śnieżyce. Duża aktywność cyrkulacji strefowej przynosić ma napływ łagodnych mas powietrza. Według tego amerykańskiego modelu i analiz dziennych anomalii, tylko pojedyncze dni mają przynosić wartości w normie i poniżej normy wieloletniej.

Prognozowane odchylenie temperatury od 6.02.2022 r. do 11.02.2022 r. według GEFS, uwzględniając okres referencyjny 1981-2010 r.

 Niesamowite prognozy na kolejne tygodnie. Duże dodatnie anomalie, mróz w epizodach i czasem burze w Polsce

Nieco chłodniej, ale w dalszym ciągu z wartościami znacznie powyżej normy wieloletniej. Niczym nadzwyczajnym nie będą dni z dodatnią temperaturą w ciągu dnia przez wiele dni z rzędu. Mróz, jeśli nawet się pojawi, to nie będzie silny oraz długotrwały.

Prognozowane odchylenie temperatury w okresie od 11.02.2022 r. do 16.02.2022 r. według GEFS, biorąc pod uwagę okres referencyjny 1981-2010 r.

Pogoda długoterminowa do końca lutego 2022 r. Niesamowite prognozy na kolejne tygodnie. Duże dodatnie anomalie, mróz w epizodach i czasem burze w Polsce

Ostatnia mapa z modelu GEFS jest na przełom 2 i 3 dekady lutego. Obserwujemy wtedy w Polsce wartości powyżej normy wieloletniej. Największe na południu, zachodzie i częściowo w centrum. Przekreśla to szanse na dłuższe zimowe ochłodzenie.

Prognozowane odchylenie temperatury na okres od 15.02.2022 r. do 20.02.2022 r. według GEFS, mając na uwadze okres klimatologiczny 1981-2010 r.

wysokie dodatnie odchylenie temperatury

Wiązki modelu GFS pokazują nam tylko krótkotrwałe ochłodzenia. Przewaga cieplejszych mas powietrza w lutym ma być wyraźna

Także z prognoz przedstawiających wiązki modelu GFS na 16 dni nie wynika, aby groziła nam trwała, wielotygodniowa zima. Pojawią czasem fluktuacje, skutkując okresowym obniżeniem temperatury poniżej normy klimatycznej. Takie epizody mają być jednak krótkotrwałe. Pogoda w lutym charakteryzować ma się dużą zmiennością za sprawą dużej aktywności cyrkulacji atlantyckiej, która do Europy sprowadzać ma łagodne masy powietrza.

Prognoza wiązek z lekko zmodyfikowanymi warunkami początkowymi dla każdej z wiązek. Biała linia obrazuje średnią wszystkich wiązek. Czerwona linia wyznacza nam natomiast okres referencyjny 1981-2010 r. Poniższa grafika obrazuje nam wiązki dla wysokości 850 hPa (1500 m.n.p.g), co pozwala nam lepiej charakteryzować właściwości mas powietrza, które docierają nad dany obszar. Przepływ na tej wysokości jest dodatkowo mniej zaburzony niż przy ziemi.

Wiązki modelu GFS na okres od 4.02.2022 r. do 20.02.2022 r. biorąc pod uwagę okres referencyjny 1981-2010 r.

Pogoda długoterminowa do końca lutego 2022 r. Niesamowite prognozy na kolejne tygodnie. Duże dodatnie anomalie, mróz w epizodach i czasem burze w Polsce

Wiązki modelu GFS na 16 dni dla wysokości 2 metrów n.p.g. W tym przypadku dla Warszawy ukazujące możliwy przebieg temperatury na wysokości standardowych pomiarów meteorologicznych. Czym dalszy termin, tym większe rozbieżności, które wynikają z niewystarczających danych początkowych, chaotycznego, nieliniowego zachowania atmosfery. Prognozy na dalszy okres obrazują bardziej prawdopodobne trendy (cieplej, chłodniej) i warto sugerować się białą linią, która wyznacza średnią wiązek.

Pogoda długoterminowa do końca lutego 2022 r. Niesamowite prognozy na kolejne tygodnie. Duże dodatnie anomalie, mróz w epizodach i czasem burze w Polsce

Wkrótce bardziej szczegółowe informacje o warunkach pogodowych w kolejnych tygodniach lutego.

Autor wpisu:

Arkadiusz Wójtowicz