Pogoda długoterminowa na wiosnę dla Europy, USA i Polski. Coraz wyższa temperatura i burze

Pogoda długoterminowa. Zbliża się wiosna 2021 roku. Sprawdźmy, jakiej pogody możemy się teraz spodziewać po bardzo dynamicznej zimie? Najnowsze wiosenne prognozy przewidują dominujące systemy wysokiego ciśnienia na Pacyfiku i Atlantyku. Z niekorzystnym wpływem pogody w Ameryce Północnej i Europie.

Wiosna meteorologiczna obejmuje 3 miesiące, marzec-kwiecień-maj. Ważnym czynnikiem wpływającym na sezon wiosenny w tym roku będzie chłodniejszy niż normalnie tropikalny Pacyfik.

Pogoda długoterminowa. Rola dużych akwenów w kształtowaniu pogody

Mówiąc prościej, w tropikalnym Oceanie Spokojnym znajduje się region, w którym na przemian występuje zimna i ciepła faza. W tropikalnych passatach (wiatry, które okrążają Ziemię w pobliżu równika) zazwyczaj inicjują lub zatrzymują pewną fazę, ponieważ mieszają wody powierzchniowe oceanu oraz powodują zmianę prądów oceanicznych.

Poniżej znajduje się obraz, który pokazuje aktualną anomalię temperatury oceanu. Ujawnia, gdzie temperatury oceanu są cieplejsze / niższe niż normalnie. Region zimniejszych niż normalnie wód tropikalnego Pacyfiku nazywany jest regionem ENSO, który obecnie znajduje się w fazie ujemnej (zimnej).

Pogoda długoterminowa. Wiosna 2021

Faza chłodna nazywa się La Nina, podczas gdy faza ciepła ma bardziej znaną nazwę, El Nino . Każda faza ENSO ma inny wpływ na tropikalną pogodę, a tym samym inaczej wpływa na pogodę na całym świecie.

Określona faza (ciepła / zimna) zwykle rozwija się późnym latem i jesienią oraz może trwać do następnej wiosny, a w niektórych przypadkach nawet do dwóch lat.

Poniższy obraz z NOAA Climate przedstawia typową cyrkulację podczas zimnej fazy ENSO. Powietrze opada we wschodnim Pacyfiku, powodując stabilną i suchą pogodę, podczas gdy na zachodnim Pacyfiku wzrasta, powodując częste burze i duże opady deszczu.

Pogoda długoterminowa. El Nino

W ten sposób ENSO ma duży wpływ na tropikalne opady deszczu i wzorce ciśnienia. Stąd to zaburzenie wpływa na regiony subtropikalne, rozszerzając swój wpływ na globalne wzorce pogodowe.

Wstępne dane pokazują, że chłodna faza osiągnęła już swój szczyt pod koniec 2020 r. Chociaż nie była najsilniejsza w historii, ta zimna faza była rzeczywiście dość silna. Zwiększa to prawdopodobieństwo jej wpływu, który sięgnie wiosny 2021 roku.

Pogoda długoterminowa. Chłodna faza

Pogoda długoterminowa. Prąd strumieniowy i jego wpływ na pogodę

Jeden z głównych wpływów chłodnej fazy ENSO (lub dowolnej innej fazy) można zobaczyć w zmieniającym się prądzie strumieniowym W przypadku fazy zimnej najpowszechniejszym sygnałem jest silny system wysokiego ciśnienia na północnym Pacyfiku.

Możesz zobaczyć zwykłe położenie prądu strumieniowego podczas zimnych sezonów ENSO i odpowiadający im rozwój pogody w Ameryce Północnej. Kręty prąd strumieniowy przenosi zimniejsze powietrze i burze z Kanady do północnych i północno-zachodnich Stanów Zjednoczonych, a cieplejszą i suchszą pogodę do części południowych.

Poniżej mamy grafikę analizy / prognozy ECMWF , która pokazuje ewolucję temperatury oceanu w regionie ENSO. Faza zimna już przeszła najzimniejszy punkt i obecnie oczekuje się, że wiosną przejdzie w fazę neutralną. Pomimo słabnącej fazy zimna, jej wpływ może czasami utrzymywać się przez tygodnie / miesiące po jego zaniku.

Pogoda długoterminowa. NINO

Oficjalna prognoza probabilistyczna IRI również pokazuje fazę chłodu utrzymującą się do wiosny. ale stan neutralny wydaje się dominujący, gdy idziemy dalej w kierunku lata 2021.

Pogoda długoterminowa. Enso forecasts.

Pogoda długoterminowa. Prognoza modelu na rok 2021

W prognozie z wiosny 2021 r. Postanowiliśmy skupić się na 3 głównych (lub najczęściej używanych) modelach sezonowych. ECMWF i UKMO z Europy, a CFSv2 ze Stanów Zjednoczonych. Grafiki pochodzą z projektu Copernicus Climate EU i CPC / NCEP

Wszystkie te prognozy pokazują średni obraz na przestrzeni 3 miesięcy (marzec-kwiecień-maj) i przedstawiają przeważającą ogólną prognozę pogody. Nie oznacza to, że takie warunki pogodowe utrzymywałyby się przez 3 miesiące z rzędu. Pokazuje tylko / sugeruje, jak wzorce pogodowe mogą wyglądać w 40-60% przypadków

Pogoda długoterminowa. Prognoza według ECMWF

Poniżej przedstawiamy prognozę globalnej anomalii ciśnienia ECMWF na wiosnę 2021 r. Od razu możemy zobaczyć charakterystyczny system wysokiego ciśnienia na Północnym Pacyfiku. Mamy również jasno określony system niskiego ciśnienia nad zachodnią Kanadą. Oba są dobrze znanymi oznakami bezpośredniego wpływu zimnej fazy ENSO.

Nad północnym Atlantykiem znajduje się również strefa wysokiego ciśnienia. Pozytywne anomalie rozciągają się na wschód do Europy. Ale w rzeczywistości silna anomalia wysokiego ciśnienia nad północnym Atlantykiem w większości przypadków wymaga niższego ciśnienia w Europie.

Pogoda długoterminowa. ECMWF

Zwykle patrzymy na anomalie temperatury na poziomie 850 mb (1500 m / 4,900 ft), aby oszacować rozkłady masy powietrza. W Europie anomalie masy powietrznej są przeważnie normalne lub nieco cieplejsze niż normalnie w regionach wschodnich.

Pogoda. ECMWF, 850 hPa

Większość Stanów Zjednoczonych, podobnie jak wschodnia Kanada, znajduje się pod cieplejszą niż zwykle masą powietrza. Jest to wynikiem niższego ciśnienia nad zachodnią Kanadą, co sprzyja cieplejszemu południowemu przepływowi do środkowych i wschodnich Stanów Zjednoczonych oraz wschodniej Kanady. W tym samym czasie obszar niskiego ciśnienia nad zachodnią Kanadą zasysa zimniejsze powietrze z północy, ochładzając Alaskę i zachodnią Kanadę.

Pogoda długoterminowa. Interesujący przebieg temperatury w Europie

Przyglądając się bliżej temperaturom w Europie poniżej, widzimy interesujący postęp z zachodu na wschód. Oczywiste jest, że chłodniejsza masa powietrza z Atlantyku będzie obecna w Europie Zachodniej. Oznacza to jednak, że sporadyczna progresja wzorca może pozwolić zimniejsze wiosenne powietrze z północy / północnego zachodu na zachód i części Europy Środkowej. Dalej na wschód panują cieplejsze warunki. Taka konfiguracja jest niebezpieczna dla frontów wiosennych chłodów i mrozów w Europie Zachodniej i Środkowej.

W Ameryce Północnej dominuje wzór cieplejszy niż normalnie. W zachodniej Kanadzie i na Alasce panują zimniejsze niż normalnie warunki. Ze względu na położenie strumienia od północnego zachodu, niższe temperatury rozciągają się dalej w kierunku północno-zachodnich i północnych Stanów Zjednoczonych. W kontynentalnych Stanach Zjednoczonych i we wschodniej Kanadzie obserwujemy głównie temperatury powyżej normalnej. Wynika to głównie z dominującego cieplejszego przepływu południowego.

Pogoda długoterminowa.. Anomalia według ECMWF

Poniższa prognoza anomalii opadów pokazuje typowy wzór zimnego ENSO w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. W części północnej panują bardziej wilgotne warunki, podczas gdy w południowych Stanach Zjednoczonych panują bardziej suche warunki. Widzimy neutralną „lukę” w bardziej suchej części południowo-środkowych Stanów Zjednoczonych, która obejmuje aleję tornad. W połączeniu z temperaturami wyższymi niż normalne może to wskazywać na większą aktywność konwekcyjną (burze) wiosną, co omówimy w dalszej części artykułu.

Pogoda długoterminowa. Opady według ECMWF.

Europa jest dość neutralna, jeśli chodzi o opady. Wskazuje to na prawdopodobne większe zróżnicowanie wzorców, zwłaszcza z miesiąca na miesiąc. Nie widać silnych trendów suszy, z pewnymi śladami ponadprzeciętnych opadów w północnej Europie. Europa Zachodnia jest bardziej sucha niż normalnie, prawdopodobnie pod wpływem dominującego systemu wysokiego ciśnienia na północnym Atlantyku, wymuszającego bardziej suchy przepływ w kierunku północno-północno-zachodnim.

Prognoza UKMO dla wielu regionów

W prognozie modelu UKMO widzimy również charakterystyczny system wysokiego ciśnienia na północnym Pacyfiku. Mamy również jasno określony system niskiego ciśnienia nad zachodnią Kanadą, co jest pewnym znakiem bezpośredniego wpływu zimnej fazy ENSO, jak wspomnieliśmy wcześniej.

Nad północnym Atlantykiem istnieje również ta sama strefa wysokiego ciśnienia, jak w ECMWF. Ale w tej prognozie UKMO widzimy, że rozciąga się nieco dalej na północ. Prognoza ta wskazuje również na możliwość wystąpienia strefy niskiego ciśnienia w południowo-zachodniej Europie, prawdopodobnej sytuacji odcięcia niskiego poziomu (blok rex) pod blokującym wyżem.

Przechodząc do temperatur masy powietrza, mamy głównie powyżej normalnych temperatur w Europie, ze strefą normalną / neutralną w południowo-zachodniej Europie.

Większość Stanów Zjednoczonych i dalekowschodniej Kanady jest cieplejsza niż zwykle. Mamy dość silną pulę zimniejszej niż normalnie masy powietrza nad Alaską i zachodnią Kanadą. Jest to bezpośredni skutek przepływu w kierunku północnym, z systemu niskiego ciśnienia znajdującego się nad zachodnią Kanadą.

Patrząc na temperatury powierzchni w Europie poniżej, widzimy podobny postęp z zachodu na wschód, jak w ECMWF. Oczywiste jest, że chłodniejsza masa powietrza z Atlantyku będzie obecna w Europie Zachodniej. Dzięki systemowi wysokiego ciśnienia na północnym Atlantyku można spodziewać się przepływu powietrza w kierunku północnym również w północno-zachodniej Europie. Może to wysłać zimne fronty daleko w głąb Europy Środkowej.

Pogoda długoterminowa. Anomalia na 2 metrach według Met Office

W Ameryce Północnej widzimy dominujący wzór cieplejszy niż normalnie, podobnie jak w prognozie ECMWF. Duży obszar niższych temperatur utrzymuje się nad zachodnią Kanadą i Alaską, rozciągając się w kierunku północno-zachodnich i północnych Stanów Zjednoczonych. W kontynentalnych Stanach Zjednoczonych i we wschodniej Kanadzie obserwujemy głównie temperatury wyższe od normalnych, z powodu przeważającego cieplejszego przepływu południowego.

Pogoda długoterminowa dla USA. Anomalia temperatury

Prognoza opadów przedstawia północne Stany Zjednoczone i wschodnią Kanadę w bardziej wilgotnych warunkach, podczas gdy suchsze warunki przeważają w południowych Stanach Zjednoczonych. To podobna prognoza do ECMWF, ale tutaj widzimy znacznie suchsze warunki w południowych Stanach Zjednoczonych.

Pogoda długoterminowa. Opady na całym globie w okresie 3 miesiecy.

Europa ma całkowicie neutralną anomalię opadów, wskazującą na normalne opady wiosenne. Nie widać trendów suszy, z pewnymi śladami ponadprzeciętnych opadów w północnej Europie.

Pogoda długoterminowa. Prognoza CFS na kolejne miesiące

Jako przeciwwagę dla modeli Euro, używamy głównie modelu CFSv2 (system prognoz klimatycznych) z NOAA / NCEP w Stanach Zjednoczonych.

Model CFS jest zasadniczo bardzo podobny do dwóch modeli Euro. Mamy system wyższego ciśnienia na północnym Pacyfiku i obszar niskiego ciśnienia nad zachodnią Kanadą. Tym, co różni się w tym modelu, jest region zachodniej Kanady, w którym brakuje dobrze zdefiniowanego systemu niskiego ciśnienia.

Pogoda długoterminowa. CFS na 3 miesiące

Widzimy również wysokie ciśnienie / grzbiet nad północnym Atlantykiem rozciągający się na północno-zachodnią Europę. Ten grzbiet jest ważny dla sektora euroatlantyckiego, ponieważ może utrzymać przepływ bardziej na północ nad Europą zachodnią i środkową. Taka sytuacja zwiększa ryzyko mrozów w połowie i późnej wiosny w Europie Środkowej.

Prognoza temperatury dla Europy przedstawia ten sam obraz, co poprzednie modele, z ciepłem rosnącym w kierunku północno-wschodnim. Europa Zachodnia jest bardziej neutralna pod względem temperatur. Dzieje się tak głównie ze względu na chłodniejszą masę powietrzną Atlantyku i możliwość przepływu bardziej na północ w indywidualnych sytuacjach obejmujących rozciągający się na północ brzegu Atlantyku.

Pogoda długoterminowa.. Anomalia CFS .

Dla Ameryki Północnej ta wiosenna prognoza temperatur jest prawdopodobnie najcieplejsza ze wszystkich modeli. Pokazuje nieco chłodniejszą anomalię powietrza nad Alaską i zachodnią Kanadą, w północno-zachodnich Stanach Zjednoczonych, ale zimnego powietrza jest znacznie mniej niż w poprzednich dwóch prognozach. Jest to prawdopodobnie związane z brakiem silniejszego systemu niskiego ciśnienia w rejonie zachodniej Kanadzie.

Pogody. USA i anomalia 3 miesieczna

Prognoza anomalii opadów wykazuje wzór quasi-dipolowy nad Ameryką Północną, z wilgotniejszymi warunkami na wschodzie i północno-zachodnimi Stanami Zjednoczonymi oraz bardziej suchymi na południu i południowym zachodzie. Możemy również zobaczyć wskazówkę dotyczącą opadów powyżej normalnych w środkowych Stanach Zjednoczonych, co może sugerować bardziej aktywny, trudny sezon pogodowy.

CFS i opady

Europa jest generalnie neutralna we wschodnich regionach, z wyższym prawdopodobieństwem ponad normalnych wiosennych opadów w północno-zachodniej Europie, ale Europa Zachodnia wykazuje znacznie bardziej suchy trend ze względu na system wysokiego ciśnienia panujący nad Europą północno-zachodnią.

LA Nina i wiosenne tornada w USA

Jak pokazuje historia, zimne wody oceanu w tropikalnym Pacyfiku mogą mieć również głęboki wpływ na wiosenną sezon tornad w Stanach Zjednoczonych. I to nie w dobry sposób.

Poniżej mamy bardzo interesujący obraz z NOAA Climate. Pokazuje bardzo ładne porównanie częstotliwości gradobić i tornad w okresie wiosennym w Stanach Zjednoczonych między latami El Nino i La Nina (z szacunkiem dla faz ENSO ciepłej i zimnej ).

Ciekawe jest to, że w zimnej wiosennej porze ENSO występuje znacznie wyższa częstotliwość burz gradowych, a zwłaszcza tornad w południowej i południowo-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Ten surowy wzór pogodowy bardzo dokładnie zarysowuje środkową i wschodnią część Alei Tornado.

 CFS i pogoda

Tornado Alley to przydomek nadawany obszarowi na południowych równinach środkowych Stanów Zjednoczonych, który każdego roku doświadcza wysokiej częstotliwości tornad i innych trudnych warunków pogodowych.

Poniżej znajduje się wykres, który pokazuje roczne liczby tornado w Stanach Zjednoczonych od 1954 do 2014 roku. Patrząc na lata, możemy zobaczyć, że z 5 najbardziej aktywnych lat tornada, 4 były zimnymi latami ENSO . Przynajmniej na wiosenny sezon tornad, który jest również najbardziej aktywną częścią roku dla tornad.

Pogoda. Tornada w USA

Patrząc tylko na miesiąc do marca 2021 r., Prognoza anomalii opadów z CFS pokazuje zwiększony obszar opadów w dokładnie tym samym obszarze. Jest to mocny wskaźnik zwiększonego zagrożenia pogodowego.

Opady w USA

Pogoda długoterminowa. Prognoza prawdopodobieństwa temperatury potwierdza również zwiększone zagrożenie pogodowe. Większa ilość opadów w połączeniu z wyższymi temperaturami zwykle wskazuje, że opady przybierają formę burz i ulew. Ze względu na specyficzne położenie prądu strumieniowego nad Ameryką Północną, wszelkie konwekcyjne zmiany pogody na dużą skalę mogą być dość poważne.

Temperatura, prawdopodobieństwa.

Podsumowanie wiosny 2021 roku

Czytanie zdjęć i opisów może być nieco mylące. Podsumowując, oto co proponują modele na sezon wiosenny 2021:

Pogoda. Jaka aura w Europie?

Europa oczekuje się, że cieplejsze niż średnia temperatura ponad większości regionów centralnych i wschodnich kontynentu. Nie oznacza to jednak, że nie będzie zimnych frontów i chłodniejszych wiosennych dni. Oznacza to po prostu, że zimne fronty i wtargnięcia zimniejszej masy powietrza będą rzadsze na kontynencie.

Wyjątkiem jest Europa Zachodnia i Środkowo-Zachodnia. Tam można spodziewać się chłodniejszych mas powietrza na północnym Atlantyku i od czasu do czasu chłodniejszych transportów powietrznych z północy. Głównie z powodu systemu wysokiego ciśnienia dominującego na Północnym Atlantyku. Zwiększa to obawy dotyczące mrozów w Europie Zachodniej i Środkowej. Zwłaszcza w okresie od połowy do późnej wiosny, kiedy roślinność jest już w pełni rozwinięta.

Nie przewiduje się dużych anomalii opadów na kontynencie, w przeważającym przepływie powietrza od zachodu do północy. Europa Zachodnia ma obecnie najsilniejszy sygnał dotyczący suchszych niż normalnie warunków.

Pogoda długoterminowa dla Ameryki Północnej

Prognoza wiosenna w Ameryce Północnej wydaje się dość solidna, by być bardziej wiosną typu La Nina. Na przeważającym obszarze Alaski i zachodniej Kanady można spodziewać się zimniejszych niż normalnie warunków. Co może przedłużyć zimowe warunki pogodowe do wiosny.

Stany Zjednoczone spodziewają się cieplejszych niż normalnie i suchszych warunków w południowo-zachodniej części kraju. Oczekuje się również, że w większości środkowych i wschodnich Stanów Zjednoczonych wiosna będzie cieplejsza niż zwykle, ze średnimi opadami. W części północnej i północno-wschodniej można spodziewać się warunków neutralnych lub bardziej wilgotnych z temperaturami wyższymi od normalnych.

Pogoda. Wyraźny podział w pogodzie na obszarze USA

Oczekuje się jednak, że w północno – zachodnich Stanach Zjednoczonych warunki będą chłodniejsze i bardziej wilgotne niż normalnie. Ze względu na przepływ w kierunku północno-zachodnim z obszaru niskiego ciśnienia w zachodniej Kanadzie.

Południowo-środkowe Stany Zjednoczone mogą prawdopodobnie spodziewać się zwiększonej szansy na ostrzejsze warunki pogodowe od połowy do późnej wiosny. Z dużym prawdopodobieństwem bardziej intensywnego sezonu tornad w całej Alei Tornado w okresie kwiecień-maj-czerwiec.

Źródło tekstu: severweather.eu