Pogoda do końca wakacji 2024. Fale upałów powyżej 33°C, nieznośne noce tropikalne i gwałtowne burze oraz krótkie okresy chłodu

Pogoda do końca wakacji 2024 r. w Polsce. Będą silne fale upałów i niebezpieczne burze. Aura stanowić ma istotne zagrożenie dla zdrowia, życia i mienia.

Silne burze i fale upałów nie będą rzadkością i wpłyną na pogodę

Wygląda na to, że lipiec i sierpień, a więc ostatnie miesiące wakacji charakteryzować będą się na ogół wartościami powyżej normy wieloletniej, jeśli chodzi o temperaturę powietrza. Opadów na ogół będzie niewiele, a jeśli się zdarzą, to dominować powinny konwekcyjne, a więc lokalne i nierównomierne burzowe opady. W sierpniu powinno padać więcej niż w lipcu na przeważającym obszarze Polski.

Prognozowana średnia anomalia temperatury na lipiec 2024 r. według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

pogoda w lipcu zaskoczy
Pogoda w drugim miesiącu meteorologicznego lata

Najczęściej obserwowane będą na termometrach wysokie wartości w kraju. Czasem zdarzą się również nieznośne fale upałów, których będzie więcej niż w czerwcu. Dni ze spokojną pogodą nie zabraknie, ale czasem przez przeważający obszar Polski będą przechodzić intensywne burze, powodując poważne szkody i stwarzając realne dla zdrowia i życia.

Prognozowana anomalia opadów na lipiec 2024 r. według modelu klimatycznego CFS

pogoda długoterminowa na lipiec i susza
Prognoza na lipiec wskazuje niedobór opadów i rozwijającą się dalej susze na przeważającym obszarze Polski

Upalna aura w Polsce i noce tropikalne

Kolejne tygodnie lipca i sierpień zanoszą się z dominacją wysokich temperatur i fal upałów. Padać ma niewiele, a jeśli opady się zdarzą, to będą one o charakterze burzowym, co może miejscami z uwagi na ich nawalność prowadzić do podtopień i powodzi błyskawicznych. Prognozowanie zasięgu tego typu opadów jest trudne dla modeli numerycznych o wysokiej rozdzielczości, dlatego najlepiej sprawdzają tu się metody nowcastingowe.

Prognozowane średnie odchylenie temperatury powietrza na okres od 5.07.2024 r. do 12.07.2024 r. według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

pogoda na lipiec 2024 r.
Duże dodatnie anomalie temperatury nie będą rzadkością

Ekstremalna anomalia temperatury okresami w Polsce i Europie

Obrazują nam to ogólny trend pogodowy na kolejne tygodnie wakacji, a więc może być on obarczony sporym błędem prognostycznym. Lipiec będzie kolejnym miesiącem w tym roku, charakteryzując się temperaturą powyżej normy wieloletniej. Pomimo tego, że pierwsze dni mijającego miesiąca charakteryzowały się na termometrach wartościami niższymi od normy klimatycznej. Padać ma jednak na ogół mniej niż w czerwcu i sumy opadowe za lipiec będą niższe niż wynosi norma wieloletnia dla tego miesiąca. Co prawda zdarzą się miejsca, gdzie przejdą silne burze i tam norma opadowa dla lipca może zostać przekroczona, lecz będzie to nierównomierne obszarowo. To typowe dla ciepłej pory roku, gdy to obserwowana jest dominacja opadów konwekcyjnych.

Już w drugie dekadzie lipca pojawić powinny się fale upałów i dłuższe noce tropikalne. Podczas dłuższych adwekcji powietrza zwrotnikowego temperatura może przekraczać w najcieplejszych regionach 34-36°C. W pierwszej dekadzie mijającego miesiąca okresy z upałem i gwałtownymi zjawiskami burzowymi będą pojedyncze. To jednak ma szanse zmienić się w kolejnych tygodniach.

Prognozowane średnie odchylenie temperatury powietrza na okres od 12.07.2024 r. do 19.07.2024 r. według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

pogoda w lipcu będzie upalna
Ekstremalna anomalia temperatury i dynamiczna pogoda okresami

Gorące i upalne kolejne tygodnie

Trwa długa seria miesięcy powyżej normy. Ostatnim miesiącem, gdy to temperatura była niższa od normy był listopad 2023 r. Kolejne miesiące od tego czasu są cieplejsze niż norma. Ujemna anomalia temperatury z początku lipca 2024 r. zostanie szybko zredukowana i mijający miesiąc będzie na dobrej drodze, aby zapisać się jako ciepły, a nawet bardzo ciepły w skali miesięcznej. Powietrze zwrotnikowe często ma gościć w naszej części Europy, rzadziej, ale wciąż występować mogą przejściowe napływy mas powietrza pochodzenia polarnomorskiego czasem z zachodu i północnego zachodu, powodując wyraźny spadek temperatury. Te okresy z wartościami w normie i lekko poniżej normy wieloletniej nie okażą się jednak długotrwałe.

Polecamy: Upał przepędzą nawałnice. Z 32 na 20 stopni w Polsce. Czy załamanie pogody potrwa długo ?

Prognozowane wstępnie średnie odchylenie temperatury powietrza na okres od 26.07.2024 r. do 2.08.2024 r. według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

lato upalne i dynamiczne
Gorące i upalne lato

Noce tropikalne i fale upałów w kraju podczas wakacji

Fale upałów trwające kilka dni będą mieć miejsce w lipcu kilkukrotnie. Dodatkowo nocny odpoczynek utrudniać będą nam noce tropikalne. Przekroczenia 30-34°C w trakcie siódmego miesiąca roku nie okażą się rzadkością. Najwięcej dni z upałami będzie na południu, zachodzie i wschodzie, natomiast najmniej na północy i północnym wschodzie. Nad morzem dni upalnych będzie więc najmniej i częściej na pogodę może mieć tam wpływ bryza morska.

Pogoda długoterminowa i wysoka dodatnia anomalia temperatury

Najmniej w lipcu powinno padać na północy i zachodzie, natomiast największe sumy opadowe związane głównie z konwekcją zdarzą się na południu i wschodzie kraju. Dominować ma konwekcyjny charakter opadów, dlatego na większym obszarze sumy opadowe w kolejnych tygodniach okażą się mocno nierównomierne i mogą się różnic od założeń fizycznych modeli i ich siatki.

Prognozowana średnia anomalia opadów na lipiec 2024 r. według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

pogoda na lipiec
Pogoda w lipcu zaskoczy i będzie często gorąco i upalnie

Silne burze i fale upałów. Pogoda okresami bardzo niebezpieczna w wakacje na obszarze Polski

Burzowy charakter opadów będzie powodował duże szkody. Będą to nie tylko burze termiczne, ale także frontowe formujące się podczas dynamicznych wymian mas powietrza o cechach zwrotnikowych. Na przedfrontowych strefach konwergencji wiatru tworzyć mają się nie tylko intensywne superkomórki burzowe, ale także mezoskalowe układy konwekcyjne w formie liniowej. Zjawiskom burzowym towarzyszyć mają opady dużego gradu, silnego wiatru oraz duża ilość wyładowań atmosferycznych. Finalnie lipiec zapisze się z temperaturą wyższą na przeważającym obszarze Polski o średnio 1.5-2.5°C.

Prognozowana średnia anomalia temperatury powietrza na lipiec 2024 r. według CFS dla Europy

pogoda w lipcu zaskoczy
Pogoda długoterminowa na lipiec 2024 r.

Groźna pogoda w wakacje w kraju

Ostatni miesiąc meteorologicznego lata i wakacji, a więc sierpień 2024 r. powinien przynieść temperaturę wyższą w skali miesięcznej o 1-2°C od normy wieloletniej. Krótkie okresy chłodu się zdarzą. Ponadto możliwe są fale upałów, które okresami będą długie i dlatego temperatura często powinna przekraczać 25-30°C. Noce tropikalne będą możliwe podczas napływów zwrotnikowych mas powietrza z kierunków południowych do Polski.

Pogoda na ostatni miesiąc wakacji. Prognozowana średnia anomalia temperatury powietrza na sierpień 2024 r. według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

prognoza na lipiec zaskoczy, sierpień dalej upalny
Sierpień 2024 r. jako ostatni miesiąc lata gorący

SIerpień gorący, upalny i okresami burzowy

Jeśli chodzi o opady, to model np. model CFS zakłada, że sierpień 2024 r. powinien charakteryzować się ilością opadów w normie wieloletniej. To oznacza, że opadów na przeważającym obszarze Polski powinno być więcej niż w lipcu. Będą nam także towarzyszyć częste intensywne burze, powodując poważne szkody materialne.

Prognozowana anomalia opadów na sierpień 2024 r. według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

dynamiczna aura
Opady w normie podczas sierpnia 2024 r.

Reasumując, kolejne tygodnie wakacji powinny być często gorące i upalne, co więcej nie zabraknie również intensywnych burz. Będą to zjawiska lokalne. Szczególnie intensywne zjawiska konwekcyjne zdarzą się podczas wymian mas powietrza.

Źródło: Fanipogody.pl, NOAA, tropicaltidbits.com