Pogoda. Gwałtowne, liczne burze gradowe pojawią się nad Polską. Silny wiatr, krupa i ulewy

Pogoda. W czwartek Polska pozostaje na skraju niżu z ośrodkiem przemieszczającym się w ciągu dnia znad południowej Szwecji nad Bałtyk. Jedynie w pierwszej połowie dnia na południu kraju zaznacza się wpływ słabego wyżu. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarne morskie o chwiejnej równowadze termodynamicznej.

Sytuacja synoptyczna na dzień 6.05.2021, 12 UTC

Pogoda. Burze w Polsce

Pogoda. W czwartek największe prawdopodobieństwo burz na północy

Modele numeryczne prognozują, że w czwartek najlepsze warunki do powstania burz wystąpią w północnej połowie Polski. Wiele wskazuje, że to właśnie bliska obecność niżu atlantyckiego oraz większa chwiejność powietrza na tym obszarze (LI do -2°C) będą wspomagać rozwój głębokiej, wilgotnej konwekcji w świeżej masie polarnej o chwiejnej równowadze termodynamicznej.

Najprawdopodobniej na północy Polski w drugiej części dnia wyraźnie zwiększy pionowy gradient temperatury. Osiągający miejscami do 0,8°C/100 m, skutkując rozwojem pewnej niestabilności. Energia dostępna drogą konwekcyjną będzie dziś niewielka. Na ogół Cape od 100 J/kg do 400 J/kg), co uniemożliwiać będzie rozwój silnych prądów wstępujących, a zarazem silnych burz. W masie polarnej występować ma mała zawartość wody w słupie powietrza, osiągająca przeważnie do 10 mm. Jednak w południowej Polsce pod wieczór do 15 mm.

Porywy wiatru w czasie burz do 85 km/h

Pewnym czynnikiem hamującym rozwój konwekcji może okazać się niewielka zawartość wilgoci w warstwie granicznej, co może w znacznym stopniu uniemożliwiać rozwój głębokiej konwekcji. Prognozowany jest duży gradient baryczny przyczyniać się będzie, zwłaszcza w północnej połowie kraju do występowania silnych porywów wiatru, które mogą pojawiać się również w czasie burz. Najprawdopodobniej silne porywy wiatru będą wspomagane również przez duży uskok prędkościowy wiatru. Osiągający w południowej i centralnej Polsce około 25 m/s, a jedynie na północy do około 15 m/s. W północnej połowie Polski porywy wiatru mogą więc osiągać 75-85 km/h. Opady deszczu nie będą dziś stanowić szczególnego zagrożenia. Ze względu na niską zawartość wody w słupie powietrza nie powinny przekraczać 10 mm. Komórki konwekcyjne i burzowe będą się szybko przemieszczać, mając na uwadze nasilony przepływ mas powietrza.

Prognozowany obszar burz na czwartek (IMGW-PIB)

Burze w czwartek

Pogoda. Dynamiczna pogoda w piątek, możliwe liczne burze, nawet z gradem

Jutro dalej pozostaniemy w zasięgu cyrkulacji zachodniej. Nasza część Europy znajdować będzie się pod wpływem niżu „GREGOR”, którego ośrodek będzie przemieszczał się w ciągu dnia znad Dolnego Śląska nad Białoruś. Z układem niżowym związany będzie system frontów atmosferycznych. W tylnej części niżu z północnego zachodu napływać będzie chłodne powietrze polarne morskie. Jedynie przejściowo nad południowo-wschodnia Polskę docierać będzie cieplejsze, wilgotne i chwiejne powietrze polarno morskie.

Sytuacja synoptyczna na dzień 7.05.2021, 12 UTC

Pogoda. Niż gregor

Pogoda. W piątek wystąpią groźniejsze burze

W piątek najbardziej dogodne warunki do rozwoju burz wystąpią w ciepłym wycinku niżu, jaki obejmie południowo-wschodnią Polskę. Modele numeryczne sugerują, że napływające nad ten obszar będzie umiarkowanie niestabilne (LI do -5°C). Energia dostępna drogą konwekcyjną ma być na ogół mała, ponieważ CAPE nie będzie przekraczać 600-800 J/kg. Jednak wystąpi dość stromy gradient pionowy powietrza pomiędzy poziomami 850 hPa a 500 hPa wynoszący 0,7°C/100 m, który będzie wspomagać pionowe ruchy konwekcyjne.

W tym samym czasie na południu Polski przez cały dzień wyliczane są przez modele numeryczne wysokie wartości ścinania wiatru. Co w połączeniu z dość dobrymi warunkami wilgotnościowo-wypornościowymi na południowym wschodzie może spowodować rozwój zorganizowanej konwekcji. Możliwe jest tworzenie się struktur wielokomórkowych, nawet w formie liniowej. Podstawowym zagrożeniem podczas burz będą porywy wiatru, występujące również bez burz. Mogą one dochodzić do 80 km/h, a lokalnie nawet przekraczać 85 km/h – 90 km/h. Zawartość wody opadowej w pionowym słupie powietrza nie będzie wysoka, gdyż nie przekroczy 16-20 mm. Na ogół wzmożony przepływ mas powietrza spowoduje szybsze przemieszczanie się formacji konwekcyjnych, co nie nie będzie sprzyjać znacznym akumulacjom. Nie powinny one przekraczać 25 mm. Z silniej wypiętrzonych chmur Cb Lokalnie możliwy jest również opad gradu do 2 cm średnicy.

Prognoza burz na piątek (IMGW-PIB)

Pogoda. Burze w piątek.

Mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia burz będzie w drugiej części dnia na zachodzie kraju. W tylnej części ośrodka niskiego ciśnienia napływające powietrze będzie dość chwiejne (LI do -4°C). Posiadające pewne zasoby energii chwiejności (CAPE 400 J/kg). Okazać może się to wystarczające do utworzenia się burz. Jednak zjawiska im towarzyszące nie powinny być tak intensywne jak na południowym-wschodzie. Porywy wiatru nie powinny przekraczać 70 km/h, a opady deszczu 10-15 mm. Na południowym zachodzie silniejsze porywy wiatru. Nawet przekraczające 70 km/h, możliwe są również bez burz, a związane będą z dużym poziomym gradientem ciśnienia.

BIEŻĄCE POŁOŻENIE OPADÓW I BURZ