Pogoda: Idzie silna odwilż przez Polskę. Ostatnie godziny ze śniegiem w kraju

Święta zgodnie z prognozami przyniosły śnieżną aurę, zwłaszcza na północy, ale także w centrum, na południu i wschodzie Polski. Niestety są to ostatnie godziny z białym puchem na sporym obszarze kraju.

Przez naszą część Europy przemieszcza się już front ciepły położony w płytkiej zatoce niżowej i związany z niżem znad Morza Norweskiego, jaki nurkuje przez północną Skandynawię i Finlandię nad zachodnią Rosję.  W środkowej troposferze występuje charakterystyczna blokada cyrkulacji strefowej klinem rozciągającym znad Afryki północno zachodniej w kierunku północnym nad Wyspy Brytyjskie, a następnie na północny zachód przez Islandię, aż nad południową Grenlandię.

Utworzyła się charakterystyczna „pochylnia” do spływu chłodnego powietrza,  po północno-wschodniej stronie tego klina. W dłuższej perspektywie czasu widać zanikanie klina w wyższych warstwach troposfery, co stworzy dogodne warunki do napływu powietrza atlantyckiego, dużo cieplejszego od tego co obecnie zalega nad Polską.

Pomiędzy Świętami a Nowym Rokiem modele numeryczne sugerują adwekcje coraz cieplejszych mas powietrza. Całkiem prawdopodobne jest, że w ostatnich dniach 2018 roku, zwłaszcza w zachodniej połowie Polski zobaczymy 10°C, a w pozostałej części kraju nieco mniej.

Poniżej rycina, prognoza topografii barycznej dla poziomu 500 hPa, ukazująca charakterystyczny klin w polu geopotencjału rozciągający się od Afryki północnej, przez Europę Zachodnią aż po Grenlandię. Po północno wschodniej stronie tego klina znad północnych akwenów Morza Norweskiego schodzi niż nurkujący dalej w kierunku południowo-wschodnim. Prowadzący po swojej południowej stronie front ciepły w płytkiej zatoce niżowej.


Sytuacja synoptyczna na dzień 25.12.2018 r. godzina 12 UTC. Widoczny front ciepły nad Polską położony w płytkiej zatoce niżowej związany z nurkującym niżem „UTA”.

W przedniej części frontu ciepłego, zwłaszcza w centrum i na wschodzie spodziewane są dzisiaj opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W tylnej wraz z napływem coraz cieplejszych mas o cechach atlantyckich deszczu. Miejscami może dochodzić do wystąpienia gołoledzi.

Opady na godzinę 10 czasu lokalnego 25.12.2018 r.

25.12.2018 r. 13 czasu lokalnego

25.12.2018 r. 16 czasu lokalnego

25.12.2018 r. godzina 19 czasu lokalnego

25.12.2018 r. godzina 22 czasu lokalnego

W tylnej części zatoki przy wzrastającym gradiencie barycznym nasilać będzie się  wiatr, w porywach dochodzący do 16 m/s, dzisiaj na zachodzie kraju, a jutro głównie w południowej jego części. Za frontem napływać będzie nie tylko wilgotne powietrze, ale także cieplejsze od wypychanego na wschód powietrza z temperaturą ujemną.

Jutro już w całej Polsce  odwilż oprócz Zakopanego.

Prognozowany stan pogody na dzień 26.12.2018 r.

27.12.2018 r. wyraźna odwilż w całej Polsce

28.12.2018 r. ciepło i deszczowo w kraju

29.12.2018 r. odwilży ciąg dalszy

Śnieg znikać będzie w oczach za sprawą napływu coraz cieplejszym mas powietrza i opadów deszczu w najbliższych dniach.

25.12.2018 r. godzina 12 UTC wysokość i obszar zalegania pokrywy śnieżnej w Polsce, model GFS

Jutro już śniegu będzie coraz mniej

27.12.2018 r. Śnieg głównie na krańcach wschodnich i południu.

28.12.2018 r. śnieg tylko na krańcach wschodnich i południu