W sobotę płytki niż będzie ulokowany na południu kraju, a od północnego zachodu będzie rozbudowywać się klin wyżowy. Znajdować mamy się w stosunkowo ciepłej masie powietrza polarnego morskiego, tylko na północnym wschodzie chłodniejszym. W naszej części Europy panować ma niewielki gradient ciśnienia.

Dzisiaj zjawiska burzowe możliwe są w całej Polsce, ale najsilniejsze możliwe są na południu kraju. Z chmurami Cumulonimbus będą związane lokalne opady deszczu, których akumulacja sięgnie od 5 do 20 mm, punktowo na południu do 30 mm. Miejscami mogą wystąpić porywy wiatru do 70 km/h oraz mały grad do 2 cm, szczególnie na obszarach wyżej wyniesionych. W sprzyjających warunkach możliwe zalążki trąb powietrznych, ale nawet trąba lądowa, zwłaszcza na południu i wschodzie Polski.

Najdogodniejsze warunki do inicjacji zjawisk burzowych panować ma w południowych i częściowo zachodnich regionach Polski. Tam zawartość wody opadowe wyniesie od 24 do 32 mm, a średnia stosunek zmieszania w warstwie przyziemnej, 8-10 g/kg. Co więcej utworzą się w polu obniżonego ciśnienia zbieżności wiatru dolnego. Burze nie są prognozowane jedynie na północnym – wschodzie Polski.

Komunikat IMGW-PIB na dzisiejszy dzień

Na obszarze tym prognozowane są podwyższone zasoby energii konwekcji (CAPE do 800 J/kg, w Karpatach miejscami do 1500 J/Kg) oraz nieco większe zasoby wilgoci w słupie powietrza (TPW do 28-32 mm na południu oraz zachodzie). Słabe warunki kinematyczne (ścinanie wiatru w warstwie 0-6 km do 5 m/s) preferować będą rozproszony charakter komórek burzowych, choć szczególnie na obszarach podgórskich i w górach nie można wykluczyć utworzenia się klastrów burzowych lub struktur liniowych. Z uwagi na słaby przepływ powietrza burze przemieszczać się będą bardzo powoli (szczególnie na pogórzach oraz w górach), co skutkować będzie podwyższonymi sumami opadów im towarzyszących. Najsilniejszych opadów spodziewamy się na obszarze `1a`, szczególnie w jego południowej części – do 20-30 mm/h. W tej części kraju swobodna konwekcja wspierana będzie przez wielkoskalowe ruchy wznoszące wynikające z obecności niżów oraz wpływu orografii terenów podgórskich i gór.

Im dalej na północ to zarówno prawdopodobieństwo wystąpienia tak silnych opadów deszczu jak i prognozowane sumy opadów w czasie burz są mniejsze (opady do 15-20 mm/h). Wynika to z nieco większej prędkości z jaką przemieszczać się będą burze (lub komórki opadowe) oraz mniejszej zawartości wilgoci w profilu pionowym atmosfery. Najmniejsze prawdopodobieństwo powstania burz istnieje na północy kraju.

W czasie dzisiejszych burz nie spodziewamy się silnych porywów wiatru, nie powinny one przekraczać 60 km/h. Natomiast na południu kraju, szczególnie na obszarach wyżynnych, podgórskich oraz w górach, prognozowane są opady gradu o średnicy do 2 cm. Sprzyjać będzie temu nisko położona (około 2800-3200 m n.p.m) izoterma 0°C.

Burze rozwijać się będą już od wczesnego popołudnia, wiele z nich będzie wbudowanych w strefy zachmurzenia związane z przemieszczającym się niżem. Najsilniejszych zjawisk im towarzyszących spodziewać się możemy w drugiej części dnia – informuje Michał Ogrodnik z IMGW-PIB

Prognoza IMGW-PIB na dzisiejszy dzień

Prognoza pogody na dzień 13.07.2019 r. (IMGW-PIB)

BIEŻĄCE POŁOŻENIE OPADÓW I BURZ PONIŻEJ

Arkadiusz Wójtowicz

Skomentuj

Kochamy pogodę i wszystko co z pogodą jest związane. Burze, upały, czy prognozy pogody.