16 stycznia 2021

Fani Pogody

Prognozy pogody. Dzienne i długoterminowe

Pogoda na zimę 2020/21 według CFS i ECMWF. Spore anomalie, opady w normie lub ponad normę i burze

Pogoda na zimę 2020/21 według CFS i ECMWF. Spore anomalie, opady w normie lub ponad normę i burze. Sprawdź możliwy trend w pogodzie na miesiące zimowe według amerykańskiego modelu klimatu CFS oraz europejskiego ECMWF.

Model CFS prognozuje temperaturę w okolicach normy wieloletniej, co sugeruje, że może nie być to tak rekordowo ciepły miesiąc w naszej części Europy. Niewykluczone, że poszczególne tygodnie będą cieplejsza, a okresami chłodniejsze w naszej części Starego Kontynentu.

Model CFS prognozuje opady poniżej normy wieloletniej, co sugeruje możliwą dominacje wyżów barycznych przez znaczną część czasu. Należy mieć jednak na uwadze to, że antycyklony w grudniu nie zawsze przyniosą pogodną aurę. Pod warstwą inwersyjną zalegać mogą nieprzyjemne chmury Stratus, Stratocumulus i mgły oraz zamglenia, ale także smog. Dodatkowo prognoza opadów w prognozach długoterminowych modeli jest obarczona bardzo dużym błędem prognostycznym i najprawdopodobniej nie będzie to tak suchy miesiąc jak sugeruje to amerykański model klimatu. Skłaniamy się bardziej ku wersji z opadami w normie lub powyżej normy z wyraźną dominacją cyrkulacji strefowej. Okresami na nizinach padać może śnieg, ale częściej będzie jednak to deszcz.

Model ECMWF również sugeruje, że czeka nas dodatnia anomalia temperatury w naszej części Europy. Prognoza ta wskazuje na ciepły miesiąc w skali miesięcznej, ale nie można wykluczyć, że okresami wystąpią chłodniejszy okresy w pogodzie.

Ilość opadów według modelu ECMWF będzie w normie, bądź nieco powyżej normy. Prognoza ta wydaje się bardziej prawdopodobna niż modelu klimatu z Ameryki.

Model CFS prognozuje bardzo ciepły styczeń w naszej części Europy. Wysoka anomalia utrzymywać ma się także na wschód od Polski. Pomimo prognozowanego tak dużego odchylenia temperatury od normy, należy brać takie wyliczenia jako czystą ciekawostkę.

Model klimatu prognozuje dominacje cyrkulacji zachodniej i częste przemieszczanie się niżów z zachodu na wschód Europy. Dlatego ilość opadów będzie w normie, bądź znacznie powyżej normy. Nie można wykluczyć wichur i burz.

Również europejski model ECMWF prognozuje dodatnie odchylenie temperatury od normy wieloletniej. W porównaniu do modelu amerykańskiego anomalia jest mniejsza, co sugeruje, że miesiąc ten nie będzie tak rekordowo ciepły. Okresami przy ulokowaniu wyżów na zachodzie i północy Europy mogą dotrzeć do Polski chłodne masy powietrza.

Ilość opadów będzie prawdopodobnie w normie lub powyżej normy. Oprócz niżów z zachodu Europy mogą pojawić się układy niżowe znad Morza Śródziemnego niosące dużo wilgoci.

Luty 2021 według modelu CFS przyniesie w skali miesięcznej wysoką anomalię temperatury. Czeka nas najprawdopodobniej duża aktywność Atlantyku, ale okresami mogą zaznaczyć swój wpływ niże z południa Europy. Przez krótki okres czasu na pogodę wpływać będą wyże. Nie można wykluczyć przy aktywnej cyrkulacji strefowej burz i wichur. Częściej zamiast śniegu może padać deszcz i deszcz ze śniegiem.

Również model ECMWF prognozuje ciepły luty 2021 w naszej części Europy. Niewykluczone jednak, że poszczególne tygodnie będą chłodniejsze od normy wieloletniej.

Ilość opadów będzie prawdopodobnie w normie lub powyżej normy według modelu ECMWF dla Polski.

Również marzec przynosić ma anomalię dodatnią, sugeruje model ECMWF i CFS. Przez ocieplenie klimatu zima może być na ogół ciepła. Często z dodatnimi temperaturami przez całą dobę i krótkimi okresami chłodu i niewielką pokrywą śnieżną. Przez znaczną emisję gazów cieplarnianych półkula północna wolniej wychładza się w półroczu chłodnym. Głównie tyczy się to tlenku węgla, który podnosi temperaturę powietrza. Dlatego na przełomie zimy i wiosny częściej mogą pojawiać się nocne przymrozki i opady śniegu ze względu na późniejsze wychładzanie północnych obszarów.

Czeka nas najprawdopodobniej wilgotny i deszczowy przełom pór roku sugeruje to zarówno model ECMWF, jak i też CFS.

Prognoza anomalii temperatury na grudzień, styczeń i luty dla Polski. Prognoza wskazuje na ciepłą zimę w naszej części Europy. Okresów chłodu może być niewiele.