Fani Pogody

Pogoda w Polsce i na Świecie. Prognoza pogody codzienna i długoterminowa

Ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe w lubelskich gminach. Fala kulminacyjna na Wiśle ma mieć 7 metrówCoraz gorsze informacje napływają z obszarów zachodniej, południowo-zachodniej części województwa lubelskiego, gdzie przepływa Wisła. W dalszym ciągu na wodowskazach IMGW wody przybiera, ale główna fala dotrze w niedzielę i ma mieć 7 metrów. Zarządzono stałą kontrolę wałów, jak i też zagrożonym miejsc.

Z pomiarów o godzinie 16 stan wody w Wiśle, w Annopolu wynosił 530 cm i wciąż niebezpiecznie rośnie. Stan ostrzegawczy został już przekroczony o 30 cm, a zaledwie 20 cm brakuje do stanu alarmowego. Woda już wystąpiła z koryta rzeki i zalała tereny położone przed wałami przeciwpowodziowymi, co więcej na Sanie zaczęła się tworzyć tzw. fala wsteczna.

Mając na uwadze pogarszającą się sytuacji, burmistrz Annopola ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe. Co więcej gmina obawia się podtopienia sieci wodociągowej. Dlatego też w porozumieniu z Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Kraśniku zapadła decyzja o wprowadzeniu doraźnego chlorowania wodociągu doprowadzającego wodę z ujęć: Opoczka, Dąbrowa, Jakubowice i Natalin – informuje lublin112.pl

Mając na uwadze możliwość wystąpienia powodzi zabezpieczono niezbędne worki z piaskiem. W gotowości są wszystkie służby, także wojewódzkie zarządzanie kryzysowe.

Strażacy na bieżąco obserwują wały i zagrożone miejsca. W sytuacji zagrożenia przekazywać informację dalej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej szacuje, że 7 metrowa fala dotrze do lubelskiego odcinka Wisły w niedzielę, natomiast na Mazowsze dopiero na początku przyszłego tygodnia.

Na kulminacyjną falę oczekują równie Puławy, gdzie odbyło się zebranie sztabu kryzysowego. Na spotkaniu pojawili się m.in strażacy, ale także policja przedstawiciele samorządów i obrony cywilnej. Rejon ten może liczyć także na pomoc wojska z Dęblina, gdy sytuacja będzie trudna.

Niedawno w sieci pojawiła się informacja, że ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe w takich gminach jak Józefów nad Wisłą, Łaziska i Wilków w powiecie opolskim oraz Kazimierz Dolny w powiecie puławskim.

Tak sytuacje odnośnie wzrostu poziomu rzek w Polsce komentuje IMGW-PIB

Dorzecze Wisły


Na Wiśle na pograniczu województwa śląskiego i małopolskiego utworzyła się pierwsza fala wezbraniowa, która jest konsekwencją przemieszczania się wód opadowych z zlewni Małej Wisły i Przemszy. Stany alarmowe zostały przekroczone na Małej Wiśle do wodowskazu Bieruń Nowy. I na tej stacji z rana nastąpiła kulminacja fali wezbraniowej. W kolejnych godzinach przy przekroczonych stanach ostrzegawczych przemieszczać się będzie w dół rzeki. Fala wezbraniowa będzie długa i przez następne dni wciąż notowane będą przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Kolejna fala wezbraniowa uformowała się w okolicach Krakowa i tam obecnie kulminuje przy przekroczonym o 60 cm stanie alarmowym. W kolejnych godzinach przemieszczać się będzie w kierunku stacji wodowskazowej Popędzynka. Prognozowane jest w tym miejscu przekroczenie stanu alarmowego o 65 cm w piątkowych godzinach nocnych i z rana w sobotę. W sobotę przekroczony stan alarmowy o prognozuje się również w Karsach. Fala kulminacyjna przemieszczać się będzie w sobotnie popołudnie i przez niedzielę w okolicach Szczucina.

W niedziele w godzinach wieczornych kulminacja nastąpi w Sandomierzu przy przekroczonym stanie alarmowym o 55 cm. W całym górnym biegu Wisły do miejscowości Annopol prognozuje się przekroczenia stanów alarmowych wraz z przemieszczaniem się fali wezbraniowej.

Kolejne wezbranie na Wiśle utworzyło się w okolicach Zawichostu, co jest konsekwencją opadów na pograniczu woj. małopolskiego i podkarpackiego z dnia 21 i 22 maja. Tam wezbranie będzie utrzymywać się najdłużej a stan alarmowy zostanie przekroczony o ponad 1m (w poniedziałek 27.05.2019).

Na środkowej Wiśle w przyszłym tygodniu fala wezbraniowa ulegnie spłaszczeniu i wydłużeniu. Przemieszczać się będzie w stanie wody wysokiej, przy stanach około ostrzegawczych.
Na szczęście znaczną część wody opadowej skumulowały pracujące zbiorniki wodne, co spowodowało uformowanie się kilku mniejszych fal wezbraniowych.

W godzinach nocnych opady na południu zaczną słabnąć. Pozwoli to na poprawę sytuacji w woj. śląskim, małopolskim i podkarpackim. W zlewni Małej Wisły, Przemszy prognozuje się poziomu wody w strefie wody wysokiej, wciąż lokalnie przy przekroczonych stanach ostrzegawczych.

W zlewniach Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Nidy prognozuje się przemieszczanie się wody opadowej w dół tych zlewni. Stany wód w górnych biegach stopniowo będą opadać w strefie wody wysokiej. W dolnych biegach tych zlewni notowane będą przez najbliższe 2 dni przekroczenia stanów alarmowych, jednak z tendencją spadkową. W górnych biegach zlewni Wisłoki i Sanu prognozowana jest stabilizacja bądź niewielkie wzrosty (związane z prognozowanymi opadami typu burzowego) wciąż przy przekroczonych stanach alarmowych i ostrzegawczych. Od soboty prognozuje się opadanie poziomu wód poniżej stanów alarmowych.

Obecnie (dane na godz. 13:40, 24.05.2019) obowiązują następujące ostrzeżenia hydrologiczne:

3 stopnia:
małopolskie – Wisła oraz zlewnie: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy;
świętokrzyskie – Wisła.

2 stopnia:
opolskie – Odra
dolnośląskie – Odra środkowa

Aktualnie obowiązujące ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są na stronie:


http://www.pogodynka.pl/ostrzezeniahydro

Sytuacja hydrologiczna na południu Polski jest nadal dynamiczna, zwłaszcza w dorzeczu Wisły. Na szczęście opady słabną a w godzinach nocnych ustąpią zupełnie. Pozwoli to na stabilizacje oraz poprawę sytuacji hydrologicznej na południu Polski. Jednocześnie zacznie maleć zagrożenie powodziowe.

Największe opady notowano w województwie małopolskim tam na 2 stacjach opady były w granicach 60mm za dobę. W dalszym ciągu znaczne opady występowały w południowo części Polski. W związku z tym w dalszym ciągu notowano wzrosty stanów wody głównie w dolnych biegach rzek uchodzących do Wisły oraz na samej Wiśle. Największe wzrosty poziomu wody (powyżej 2m) notowano na Wiśle w Krakowie i Czernichowie.

Stan alarmowy o godzinie 11:00 został przekroczony na 25 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły i 4 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry. Stan ostrzegawczy został przekroczony na 55 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły oraz na 22 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry. W porównaniu z godziną 8:00 dnia dzisiejszego widoczny jest spadek liczby stanów ostrzegawczych i alarmowych na południu Polski.

Dorzecze Odry


Na Odrze utworzyła się fala wezbraniowa przy przekroczonym stanie alarmowym. Aktualnie kulminacja fali przemieszcza się w okolicach Raciborza, stan alarmowy został przekroczony
o 50cm. Na stacjach położonych poniżej Raciborza prognozowane są wzrosty w strefie wody wysokiej przy przekroczonych stanach ostrzegawczych.

Na dolnej i średniej Odrze w kolejnych dniach fala wezbraniowa przemieszczać się będzie w granicach wody wysokiej.

Na dopływach górnej Odry prognozowane są wahania stanów wody z tendencją spadkową. Na Olzie prognozuje się opadanie stanów wody.

Na dopływach środkowej Odry, w kolejnych godzinach sytuacja będzie się stabilizować, zwłaszcza w górnych odcinkach rzek.

W dolnych odcinkach prognozowane są wzrosty związane z przemieszczaniem się fal wezbraniowych na rzekach.
Lokalnie mogą występować przekroczenia stanów ostrzegawczych na Kaczawie i Ślęży. W zlewni Baryczy utrzymywać się będą kilku centymetrowe przekroczenia stanów alarmowych przez najbliższe dni.

Dorzecza Przymorza
Na rzekach wpadających bezpośrednio do Morza Bałtyckiego oraz na rzekach w dorzeczu Pregoły i Niemna prognozowane są niewielkie wahania stanów wody w obecnych strefach, bez zagrożenia hydrologicznego.

Aktualnie obowiązujące ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są na stronie:
http://www.pogodynka.pl/ostrzezeniahydro

Operacyjne dane bezpośrednio ze stacji dostępne są w Monitorze IMGW-PIB

http://monitor.pogodynka.pl/#map/19.522,51.4864,7,true,false,0

(fot. ilustracyjne. pixabay.com, źródło informacji Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz lublin112.pl)

Autor wpisu:

Arkadiusz Wójtowicz