Polska w ciepłym wycinku niżu. Wkrótce pojawią się gwałtowne burze. Spadnie grad, możliwy niszczący wiatr i ulewy

Dzisiaj Polska znajduje się w ciepłym wycinku niżu „PAMELA” z południowego-zachodu napływa gorące i upalne powietrze zwrotnikowe. Pod wieczór do naszego kraju od zachodu zbliży się zatoka niskiego ciśnienia wraz z frontem chłodny, która poprzedzona ma być wyraźną konwergencją wiatru. Jutro burzowa przemieści się do centralnej i wschodniej części kraju.

Tak jak wspominaliśmy we wczorajszym wpisie. W poniedziałek nasza część Europy ponownie dostała się w zasięg powietrza zwrotnikowego. Adwekcja odbywa się po południowo-wschodniej, wschodniej stronie płytkiego układu niskiego ciśnienia przemieszczającego się znad Wysp Brytyjskich w stronę wschodniej części Starego Kontynentu. Ciepły wycinek niżu wypełniony jest upalnym powietrzem zwrotnikowym z Półwyspu Iberyjskiego i północno-zachodniej Afryki. W tylnej części jego spływa natomiast dużo chłodniejsza masa z wysokich szerokości geograficznych, w których tworzą się przejściowe wyże.

Modele numeryczne sugerują, że pod wieczór zachodnia część kraju obejmie zatoka niżowa związana z atlantyckim niżem „PAMELA”. Następnie wkroczy front chłodny zamykający ciepły sektor układu niskiego ciśnienia.

Obecne jest także wyraźne wspomaganie procesów konwekcyjnych. Krótka fala górna widoczna jest w środkowych warstwach troposfery. W prognozach modeli występuje wyraźna dywergencja pola wiatru w środkowych warstwach troposfery istotnie, napędzając rozwój konwekcji na godziny późno wieczorne i nocne. Uwidacznia się także wyraźnie nasilony przepływ mas powietrza z południowego-zachodu na północny-wschód na wysokości izobarycznej 500 hPa.

Duża wodność atmosfery (PW 35 mm – 40 mm). Pojawi się w związku z nasilonym przepływem mas powietrza większe ścinanie wiatru (DLS 0-6 km 12 m/s 20 m/s).

Konwekcja powinna wkroczyć od Niemiec. Niewykluczone, że w środowisku wzmożonego przepływu mas powietrza (obecność prądu strumieniowego na wyższych wysokościach, silniejsze ścinanie wiatru) uformuje się większy układ burzowy, nawet w formie liniowej.

Mając jednak na uwadze późne godziny jego wkroczenia, powinien szybko tracić on na intensywności. Punktowo możliwe silne prądy zstępujące od 60 km/h do 90 km/h. Oprócz tego warunki panujące w troposferze stwarzać mogą ryzyko formowania się pojedynczych chmur Cb. Duży przepływ mas powietrza sprzyjać ma sporej prędkości przemieszczania, dlatego nie powinna wystąpić duża akumulacja opadów.

Prognoza IMGW-PIB w okresie od 13.08.2018 r. godzina 20 do 14.08.2018 r. 8 czasu lokalnego

Groźniej będzie we wtorek

Jutro zachodnia część kraju ma być za frontem. Ciepły wycinek niżu powinien się szybko zwężać. Front chłodny poprzedzony będzie wyraźną strefą zbieżności wiatru. Wystąpi umiarkowana/duża niestabilność powietrza na poziomie 1000 J/kg – 1600 J/kg. Duża zawartość wody opadowej na poziomie 40 mm – 46 mm sprzyjać ma ulewnym opadom deszczu. Obszar podwyższonego pola chwiejności pokryje się w sporym stopniu ze znacznie nasilonym polem wiatru i pionowymi uskokami wiatru na różnych poziomach, dlatego należy liczyć się z dobrze zorganizowaną konwekcją..

Możliwe, że powstanie płytki niż, nasilając dodatkowo korzystne warunki do rozwoju głębokiej, wilgotnej konwekcji. Cyklogeneza może mieć miejsce jednak na północnym-wschodzie kraju.

Niewykluczone, że pasie od województwa lubelskiego przez wschodnie Mazowsze aż po Podlasie powstanie kilka silnych burz superkomórkowych, niewykluczone są struktury burzowe z segmentami liniowymi.

Najprawdopodobniej wystąpią gwałtowne prądy zstępujące, szczególnie silne przy strukturach liniowych i burzach superkomórkowych. Prędkość wiatru może osiągnąć od 70 km/h do 100 km/h, powodując miejscowe szkody.

Południowa część kraju również powinna spodziewać się burz, powinny one przemieszczać się jednak z dużo mniejszą prędkością i być mniej groźne niż na wyżej wymienionym obszarze, tam podstawowym zagrożeniem mogą być ulewne opady deszczu prowadzące do podtopień

Rozwój konwekcji we wtorek rozpocznie się po godzinie 13, ale szczególna intensyfikacja nastąpi popołudniu. Burze zwłaszcza we wschodniej części kraju utrzymają się po zachodzie słońca, potencjał ich do przynoszenia niebezpiecznych zjawiska ma spadać.

Prognoza konwekcyjna IMGW-PIB na wtorek

BIEŻĄCE POŁOŻENIE BURZ TUTAJ