Przez Polskę wędruję z północy na południe niż górny. Pojawią się burze, spadnie grad, silnie powieje, możliwe lejki kondensacyjne i dużo wyładowań

Dzisiaj nad Polską znad Warmii w kierunku południowej części kraju przemieszczać będzie się odcięty ośrodek górnego niżu. Jest on dobrze zaznaczony m.in na wysokości izobarycznej 500 hPa. Objawia się on na tym poziomie niską temperaturą na poziomie -22°C/-20°C . Na skutek dziennej operacji słonecznej, dużej wilgotności względnej w obrębie niżu dojdzie do powstania niestabilności powietrza. Dodatkowym czynnikiem napędzającym rozwój konwekcji może okazać się obecność konwergencji wiatru w dolnej troposferze i pojawienie się wielkoskalowych ruchów wznoszących w środkowych jej warstwach (spodziewana dywergencja wiatru w środkowych i górnych warstwach).

Warunki kinematyczne na obszarze Polski,na ogół będą słabe. Zwiększona dynamika w troposferze spowodowana będzie obecnością niżu górnego. Pionowe ścinanie wiatru (DLS 0-6 km) w obszarze chwiejności wyniesie od 5 m/s do 20 m/s. Skrajne wartości wystąpią na peryferiach niestabilności powietrza. Chwiejność termodynamiczna będzie niewielka na poziomie od 300 J/kg do 800 J/kg, co przy dużym pionowym gradiencie około 7,5°C/km skutkować ma wystąpieniem niestabilności powietrza.

Komórki burzowe przemieszczać mają się powoli, miejscami łącząc się w bardziej zorganizowane struktury multikomórkowe. Niewykluczone lokalne formacje liniowe. Najwięcej burz spodziewamy się w pasie Polski centralnej, południowej, jak i też południowo-zachodniej, południowo-wschodniej, ale także w północnych i wschodnich dzielnicach.

Podstawowym zagrożeniem wtorkowych burz mogą okazać się ulewne opady deszczu, miejscami prowadząc do podtopień. Duży pionowy gradient temperatury pomiędzy dolną a środkową troposferą stwarzać może korzystne warunki do występowania dużej ilości wyładowań atmosferycznych. Oprócz tego może silniej powiać do 80 km/h podczas przechodzenia bardziej zorganizowanych formacji burzowych.

Duże nagromadzenie wilgoci w warstwie granicznej, spory pionowy gradient temperatury może spowodować korzystne warunki do formowania się zalążków trąb powietrznych (ang. land spout). Istnieje ryzyko pojawienia się słabych trąb typu lądowego (1-2 prawdopodobne przypadki).

Nisko położona izoterma sprzyjać ma licznym przypadkom opadów gradu o średnicy od 1 cm do 3 cm, miejscami możliwa większa akumulacja opadu.

Inicjacja konwekcji rozpocznie się w pierwszej części dnia, ale jej szczególna intensyfikacja powinna nastąpić w godzinach popołudniowych. Burze zaczną stopniowo zanikać pod wieczór a ich ustania spodziewamy się do pierwszej części nocy z wtorku na środę.

Prognoza IMGW-PIB na dzisiejszy dzień

Polscy Łowcy Burz – Skywarn Polska prognoza konwekcyjna

 

 

 

 

 

 

 

BIEŻĄCE POŁOŻENIE BURZ TUTAJ