20 stycznia 2021

Fani Pogody

Prognozy pogody. Dzienne i długoterminowe

Silna wichura na Atlantyku. Olbrzymie fale pędzą na Islandię

Wichura w Europie

Od pewnego czasu z zaciekawieniem obserwujemy szybko pogłębiający się cyklon, który rozwinął się w okolicach Morza Labradorskiego. Pogłębiający się niż wraz silną wichurą znajduje się obecnie na południe od Grenlandii, lecz bardzo szybko zmierza na wschód, wprost nad północną część Europy.

Wichura na Atlantyku

Wichura już we wtorek nabrała bardzo dużej siły i podczas dzisiejszego dnia strefa huraganowego wiatru przemieszczać się będzie na wschód. Szacuje się, że niż pogłębia się bardzo dynamicznie i w przeciągu 36 godzin ciśnienie w jego centrum spadnie o 40 hPa. Szczególnie groźna wydaje się południowa i zachodnia część cyklonu. To właśnie tam występuje największy gradient baryczny i to tam wiatr wieje najsilniej.

Silny wiatr i potężne fale zbliżają się do Islandii

Szacuje się, że w środę po południu i w czwartek siła wiatru przekraczać może 150 km/h. Jeszcze groźniejsze od huraganowego wiatru zdają się być fale. Obecnie między znad Grenlandii nad Islandię nadciągają fale przekraczające 50 stóp (15 metrów) wysokości. Silna wichura uderzy w Islandię już w czwartek. Mieszkańcy wyspy przygotować muszą się na naprawdę silny żywioł. Silny wiatr, olbrzymi fale i morska cofka to zjawiska, które w dniu jutrzejszym na pewno uderzą w Islandię.

Przyczyną powstawania tak głębokich niżów na północno zachodnim Atlantyku jest wyrzucanie nad wody Morza Labradorskiego arktycznych mas powietrza znad Kanady. W takich warunkach dochodzi do cyklogenezy i powstania bardzo gwałtownych, głębokich ośrodków niskiego ciśnienia. Potężne niże suną w kolejnym etapie na wschód Atlantyku, a te najsilniejsze uderzają w Europę, choć najczęściej ich wpływ ogranicza się do pogody na Wyspach Brytyjskich, Islandii, Wyspach Owczych, czy Skandynawii.

Obecnie trwający na Atlantyku cyklon uderzy w Islandię w czwartek z wielką siłą. Szacuje się, że siła wiatru w momencie uderzenia w ląd przekroczyć może 150 km/h. Fale uderzające w Islandię mogą mieć wysokość nawet 15 metrów. Na szczęście ludność tego kraju jest doskonale przygotowana i obyta z silnymi wichurami i sztormami. Silny wiatr na Islandii jest zjawiskiem całkiem naturalnym. Nie piszemy tu oczywiście o wichurze jaka nadchodzi tam obecnie, jednak jesteśmy pewni, że tak silny wiatr na Islandii nie poczyni żadnych większych szkód. W przypadku uderzenia tak silnej wichury w kontynent europejski mówilibyśmy z pewnością o potężnych zniszczeniach.