Silne burze uderzą w środę. W tych regionach sytuacja będzie najgorsza. Gradobicia, podtopienia, powodzie błyskawiczne i silne porywy wiatru do 90 km/h w Polsce

Początkowo w środę pogoda w Polsce kształtowana będzie przez układy wyżowe. Jednak zaczną one ustępować na rzecz niżów barycznych. Docierające masy powietrza polarno-morskiego spowodują zmienne zachmurzenie z przejaśnieniami szczególnie zachodniej Polsce. Na wschodzie i centrum Polski prognozuje się silne, lecz lokalne konwekcyjne opady deszczu i burze, miejscami z gradem. Nad krajem zaznaczy się pofalowany front atmosferyczny ułożony południkowo.

Sytuacja baryczna na 29.05.2024, 12 UTC według DWD dla Europy i obszarów przyległych

Burze w środę nad Polską będą gwałtowne. Będą podtopienia i gradobicia

Dzisiejszy dzień przyniesie następne zjawiska burzowe, które miejscami będą charakteryzować się dużą gwałtownością. Możliwe są szkody wiatrowe, gradowe, ale także od wyładowań atmosferycznych i intensywnych opadów pochodzenia burzowego. Rozwój burz będzie związany z oddziaływaniem pofalowanego frontu atmosferycznego i silnych dolno-troposferycznych stref zbieżności wiatru. Najgroźniejsze burze rozwijać mają się w pasie od południowej, dalej przez centralną i północno wschodnią i częściowo północną część naszego kraju. Pierwsze burze utworzą się wcześniej, bo już około godzin przedpołudniowych z uwagi na brak wyraźnych mechanizmów hamujących konwekcje. Niewykluczone są nawet dziś burze z rotującymi prądami wstępującymi, czyli superkomórki z opadami gradu o średnicy 2-3 cm. Szacuje się, że wysokość opadów w burzach dochodzić będzie do 30-50 mm, natomiast porywy wiatru do 70-90 km/h.

Prognoza burzowa (IMGW-PIB) na 29 maja 2024 dla Polski

burze w kraju intensywne w środę
Burze miejscami będą silne i spowodują szkody

Środowa doba przyniesie następne intensywne zjawiska burzowe. Najgroźniejsze burze rozwijać mają się dziś we wschodniej połowie naszego kraju. Aura kształtowana będzie dziś głównie przez ośrodki niskiego ciśnienia. Pogodę kształtować ma niż znad Morza Północnego oraz w pewnym stopniu znad Morza Czarnego. Dzięki takiemu położeniu ośrodków barycznych możliwy będzie napływ ciepłej, wilgotnej i chwiejnej masy powietrza. Podstawowym zagrożeniem okażą się dziś ulewne opady pochodzenia burzowego. W obszarach silnie zurbanizowanych i niżej położonych nie można wykluczyć podtopień i zalań, a nawet miejscowych powodzi błyskawicznych. Nad jednym obszarem przejść może nawet kilka burz i będzie mieć to związek ze zjawiskiem training storms. Słaby przepływ mas powietrza w pionowym profilu troposfery sprzyjać ma dużej akumulacji opadów, zmuszając strażaków do usuwania miejscowych zagrożeń. Z uwagi na lokalny charakter burz, zalecamy śledzić dane radarowe i detektory wyładowań online.

Prognoza burzowa na najbliższe 24 godziny dla Europy i obszarów przyległych

Prognoza konwekcyjna na 29 maja 2024 r. i najbliższe 24h według ESSL

Intensywna konwekcja w kraju

Modele numeryczne prognozują w środę największe natężenie zjawisk związanych z burzami na godziny popołudniowe i wieczorne w pasie od Małopolski i Podkarpacia przez Mazowsze po Warmię i Mazury oraz zachodnią część Podlasia i częściowo Lubelszczyznę. Najdłużej zjawiska burzowe będą się utrzymywały na Podkarpaciu i woj. lubelskim.

Silne burze uderzą w środę. W tych regionach sytuacja będzie najgorsza. Gradobicia, podtopienia i silne porywy wiatru do 90 km/h w Polsce

Prognozy wskazują, że komórki z wyładowaniami utrzymają się także początkowo w nocy ze środy na czwartek i mają być związane z kontynuacją dziennej konwekcji. Prognozujemy, że najgroźniejsze zjawiska towarzyszące, mają występować w godzinach wieczornych. Jednak w drugiej połowie nocy możliwość rozwoju burz będzie dużo mniejsza. Spodziewamy się opadów deszczu do około 20 mm, jak i też porywów wiatru do około 80 km/h. Aczkolwiek w późniejszych godzinach nocnych intensywność zjawisk będzie znacząco słabnąć, ale miejscami mogą utrzymać się do czwartkowego poranka. Intensywność nocnej konwekcji będzie na ogół niższa niż dziennej.

Burze w kraju będą dziś intensywne, ale występować mają także codziennie w kolejnych dniach

Prognoza burzowa na noc ze środy na czwartek (IMGW-PIB) dla Polski

burze w kraju
Silne burze w środę możliwe. Źródło: IMGW-PIB

Źródło: Fanipogody.pl, IMGW-PIB, essl.org