Kowadło burzowe

Kowadło burzowe. Cumulonimbus incus (łac. incus, „kowadło”), zwany również chmurą kowadełkową, to chmura cumulonimbus, która osiągnęła poziom stabilności i uformowała charakterystyczny płaski, kowadełkowaty kształt. Oznacza burzę w dojrzałym stadium, następującym po stadium cumulonimbus calvus. Cumulonimbus incus jest podformą Cumulonimbus capillatus. Groźne burze można śledzić na radarach online.

Cumulonimbus incus to dojrzała chmura burzowa generująca wiele niebezpiecznych zjawisk.

Przykład kowadła burzowego w chłodnej porze roku

Kowadło burzowe

Pioruny: ta chmura burzowa jest w stanie wytworzyć groźne dla zdrowia, życia i mienia wyładowania z chmury na ziemię.
Grad: z tej chmury może spaść grad, jeśli jest to środowisko bardzo niestabilne (co sprzyja bardziej energicznemu prądowi wstępującemu burzy).
Ulewny deszcz: z tej chmury może spaść kilka (milimetrów) deszczu w krótkim czasie. Może to powodować powodzie błyskawiczne, jak i też podtopienia.
Silny wiatr: pod tą chmurą mogą wystąpić wiatry o sile wichury z downburstu.
Tornada: w ciężkich przypadkach (najczęściej z superkomórkami), może wytwarzać tornada.

kowadło burzowe
Kowadła burzowa na fotografii w chłodnej porze roku

Chmury Cumulonimbus mogą być potężne. Jeśli spełnione są odpowiednie warunki atmosferyczne, mogą się one rozwinąć w burzę typu superkomórkową. Jednak taka chmura może być pojedynczą komórką lub jedną komórką w burzy wielokomórkowej. Są one zdolne do wytworzenia silnych i groźnych warunków burzowych przez krótki okres czasu. Zawsze informujemy o możliwości rozwoju niebezpiecznych burz w naszych prognozach pogody.