LEWP

LEWP (Line Echo Wave Pattern) – jest to nic innego jak sygnatura radarowa odbiciowości opadów, która charakteryzuje się ostrym zagięciem znajdującym się na linii szkwałowej. Dodatkowo na południe od zagięcia dość często widoczne jest wybrzuszenie w linii szkwałowej. Niejednokrotnie w postaci sygnatury bow echo. Cały ten układ burzowy ma bardzo duży potencjał do wytwarzania silnych, niszczących porywów wiatru. W rejonie zagięcia dodatkowo może wystąpić tornado.

Wzorzec liniowej fali echa (LEWP) jest formacją obserwowaną na radarach meteorologicznych, w której pojedyncza linia burz prezentująca liczne echa łukowe tworzy się na południe (lub w kierunku równika) od mezoskalowego obszaru niskiego ciśnienia z obracającą się „głową”. LEWP często są związane z seryjnym derecho z wieloma łukami i często wytwarzają tornada, z których niektóre mogą być silne. Istnienie LEWP na radarze oznacza, że seryjne derecho rozwinęło się lub prawdopodobnie wkrótce się rozwinie, podobnie jak bow echo wskazuje na to samo w przypadku tornada. Groźne struktury burzowe można śledzić na radarze opadów.

Line Echo Wave Pattern na zobrazowaniach radarowych

LEWP
Line Echo Wave Pattern wbudowane w linię szkwału

LEWP, według NWS, jest definiowany jako „linia szkwałów, która rozwinęła się w falisty wzór spowodowany przyspieszeniem na jednym końcu linii i zwolnieniem wzdłuż części bezpośrednio przylegającej.

LEWP jest rozwinięciem koncepcji bow echo, które zwykle wskazuje na silną konwekcyjną burzę wiatrową. Obszary uderzone przez bow echo często widzą najgorszą pogodę, z największymi wiatrami i bardzo ulewnymi deszczami. Jednakże, jeśli boki łuków osiągną wystarczającą orientację równoległą do ruchu derecho, może dojść do bardzo długotrwałego ulewnego deszczu, prowadzącego do powodzi błyskawicznych. Seryjne derecho może mieć postać LEWP lub pojedynczego, bardzo dużego echa łuku. W teorii formowanie się LEWP zależy od zmiennych warunków środowiskowych w różnych regionach danego LEWP. W wielu LEWP, wiatry wywołane wypływem za krawędzią prowadzącą mają tendencję do wpływania na tę krawędź, pojawiając się jako wybrzuszenie w odbiciu na radarze. Innym warunkowym scenariuszem jest zmienna wielkość ścinania równolegle i wzdłuż linii.