Modele numeryczne

Modele numeryczne to nic innego jak oprogramowanie komputerowe. Uruchamiane na potężnych maszynach oprogramowanie na podstawie mnóstwa parametrów wylicza i analizuje procesy zachodzące w atmosferze w danym momencie dla każdego zakątka świata. Cały czas modele numeryczne i ich algorytmu są unowocześniane. Dlatego prognozy pogody charakteryzują się większą sprawdzalnością nawet w dla odległego okresu prognostycznego.

Oczywiście, nadal nie jest tak, że modele numeryczne są nieomylne. Wciąż zdarzają im się zaskakujące błędy w obliczeniach oraz spore rozbieżności pomiędzy różnymi modelami. W dalszym ciągu programy te mają najwięcej kłopotów z analizowaniem warunków w atmosferze dla zjawisk konwekcyjnych. Stąd choćby nasze prognozy burzowe z największą dokładnością wydajemy dopiero o poranku danej burzowej doby.

Modele numeryczne. Przykładowe wyliczenia siły wiatru na dany dzień dla Polski
Modele numeryczne. Przykładowe wyliczenia siły wiatru dla Polski

Modele numeryczne. Przebieg analizy parametrów pogody

Aby poprawnie rozpocząć działanie algorytmów wyliczanie parametrów pogody na dane moment w czasie w w przyszłości, potrzebne są tzw. warunki brzegowe. Są to dane między innymi z balonów synoptycznych, czy stacji pomiarowych rozsianych po wszystkich zakątkach świata. Następnie dane te są wstępnie weryfikowane. Dane obdarzone błędami są przez modele numeryczne odrzucane o rozpoczyna się dalszy proces analizy i obróbki danych. W kolejnym etapie model na podstawie skomplikowanych algorytmów dokonuje obróbki danych brzegowych. Na ich podstawie zwraca parametry pogody na terminy w przyszłości.

Podział modeli ze względu na zasięg wyliczeń

Modele pogodowe dzielimy ze względu na zasięg wyliczeń na dwa rodzaje. Są to modele globalne oraz regionalne.

Modele globalne – obrabiając dane tworzą prognozę pogody dla każdego miejsca na Ziemi. Oczywiście ze względu na ogrom danych i olbrzymi zasięg modele te nie są tak dokładne jak modele regionalne. Przykładowy rozmiar oczka siatki modelu ma 25×25 kilometrów. Oznacza to dość duże niedoszacowania w prognozach np. dla obszarów górskich, czy w pasie przybrzeżnym dużych zbiorników wodnych. Doskonałym przykładem jest tu prognozowanie wiatru w górach. Wyobrażamy sobie chyba wszyscy, że wiatr będzie wiał z zupełnie inną siłą w szczytowych warstwach Tatr, a inaczej na położonym 25 kilometrów dalej obszarze podgórskim. Najbardziej znanym modelem globalnym jest Global Forecast System (GFS). To popularny model o dużym zasięgu. Często korzystamy z jego wyliczeń w swoich prognozach pogody dla Polski.

Modele regionalne skupiają się na znacznie mniejszym obszarze. Pobierają one dane brzegowe z modeli globalnych, jednak analiz i obliczeń dokonują tylko dla danego obszaru (jak kontynent, a nawet kraj). Siatka wyników modelu regionalnego jest znacznie mniejsza. W związku z tym modele pogodowe regionalne cechują się znacznie dokładniejszymi prognozami. Obarczone są również mniejszym błędem. Siatka modelu regionalnego waha się od 1×1 do 5×5 kilometrów. Widać więc, że model taki jest dużo bardziej dokładny w swoich obliczeniach. Najbardziej popularnym modelem regionalnym to model numeryczny Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF). Zachęcam również do korzystania z modelu wyliczającego dane dla Polski. Jest to model UMPL (Unifed Model od Poland). Model posiada siatkę obliczeniową co 4 km, dane aktualizowane są co 6 godzin i wyznacza on prognozy pogody na 48 godzin w przód.