W czwartek burzowa aura czeka mieszkańców województwa lubelskiego. Lokalnie wystąpią obfite opady, możliwy grad

W czwartek Polska znajdzie się pod wpływem niżu znad Morza Czarnego, natomiast nad Skandynawią rozwijać ma się nowy wyż, który następnie z biegiem czasu połączy się z antycyklonem rosyjskim. Taka konfiguracja pola ciśnienia warunkować będzie napływ coraz cieplejszego, jak i też zasobnego w wilgoć powietrza ze wschodu kontynentu, w którym rozwijać będą się chmury burzowe. Termometry pokażą od 25°C do 29°C.
Modele meteorologiczne sugerują, że pozostaniemy w obszarze obniżonego ciśnienia, w którym formować ma się konwekcja wewnątrzmasowa. Powstawać będą zwłaszcza pojedyncze komórki opadowe, gdzieniegdzie burzowe. Tworzyć mają się także słabo zorganizowane struktury wielokomórkowe. Średni okres życia izolowanej chmury burzowej wyniesie od 15 minut do godziny, chociaż lokalnie obok jednej wygasającej struktury konwekcyjnej mogą budować się  świeże burze, na skutek zejścia chłodnego prądu zstępującego z wygasającej formacji. Wpływ na tworzenie się burz będą mieć również lokalne warunki, w których wystąpią lokalne obszary wznoszenia powietrza.
Podstawowym zagrożeniem czwartkowych burz będą ulewne opady deszczu. Sprzyjać ma im duża wodność atmosfery, która przyjmować może wartości do 40 mm. Zwłaszcza obszary niżej położone są zagrożone lokalnymi podtopieniami.
Przepływ mas powietrza ma być niewielki, co sprzyjać ma inicjacji wolno przemieszczających się komórek burzowych. Kierunek przemieszczania na ogół ze wschodu na zachód.
Oprócz ulewnych opadów deszczu prawdopodobny jest grad o średnicy od 1 cm do 2 cm, jak i też silniejszy wiatr do 75 km/h. Wysokość opadów deszczu sięgnąć może od 10 mm do 40 mm, tak duże sumy przyniosą szczególnie mocno rozbudowane chmury burzowe z dość trwałymi prądami wstępującymi.
Rozwój burz w czasie czwartkowego dnia możliwy jest już od pierwszej części dnia, ale to właśnie na godziny popołudniowe przypadnie szczytowa aktywność konwekcyjna. Stopniowo burze zaczną tracić na intensywności pod wieczór, ale lokalnie formować będą się w porze nocnej, zwłaszcza na lokalnych strefach zbieżności wiatru.
Trudno wyodrębnić szczególnie zagrożone obszary. Chmury burzowe powstać mogą w każdym zakątku województwa lubelskiego. W takiej sytuacji pozostaje obserwować niebo, jak i też bieżące zobrazowania radarowe, ale również zdjęcia satelitarne oraz detektory wyładowań.
Bieżące położenie burz i opadów pod adresem poniżej.