W czwartek nad Polską możliwe superkomórki burzowe. Burze przyniosą grad, silny wiatr i ulewy

W czwartek Polska znajduje się pod wpływem płytkiej zatoki niskiego ciśnienia związanej z niżem znad północno-zachodniej Rosji o imieniu „ANTHEA”. W pasie od południowo-zachodniej części kraju przez centrum aż po Podlasie rozciąga się strefa frontu atmosferycznego. Front ten oddziela dwie zróżnicowane fizycznie odmienne masy powietrza. Jest to forma pofalowanego frontu atmosferycznego, który nieznacznie zmieniać ma swoje położenie w kierunku południowym. Dodatkowo wzdłuż strefy frontowej przemieszczać ma się układ niskiego ciśnienia wspomagający rozwój zjawisk konwekcyjnych. Za frontem na północy kraju, w dużo chłodniejszej masie powietrza rozwija się wyż na skutek osiadania chłodniejszego powietrza, dlatego na tym obszarze nie prognozuje się rozwoju burz.

Prognozowana sytuacja synoptyczna na dzień 13.09.2018 r. godzina 12 UTC

Modele numeryczne prognozują niestabilność powietrza na poziomie od 500 J/kg do 1200 J/kg. Pokrywać ma się ona z wyraźnie nasilonym przepływem mas powietrza, wystąpią podwyższone pionowe uskoki wiatru. Na godziny późno popołudniowe i wieczorne spodziewany jest mezoskalowy układ niskiego ciśnienia, który przemieszczać ma się wzdłuż strefy frontu atmosferycznego.

W dolnych warstwach troposfery zaznaczy się wyraźna strefa konwergencji wiatru, natomiast w środkowych warstwach podwyższone pole dodatniej wirowości cyklonalnej, spodziewany obszar dywergencji wiatru.

W chwiejnym sektorze powietrza spodziewany jest rozwój chmur burzowych, mogą być to zarówno pojedyncze komórki burzowe, jak i też większe struktury wielokomórkowe. Prawdopodobne są także w środowisku pionowych uskoków wiatru i istotnie nasilonym skręcie wiatru wraz z jego przyspieszeniem w dolnych trzech kilometrach troposfery burze superkomórkowe.

Podczas przechodzenia burz spodziewane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresowo silnym. Akumulacja opadu wynieść może od 10 mm do 20 mm. Ryzyko zalań niwelować ma istotnie nasilony poziomy przepływ mas powietrza na poziomie sterującym (5500 m.n.p.g) około 15 m/s do 20 m/s. Prawdopodobne są opady gradu o średnicy nie przekraczającej na ogół 2 cm.

Rozwój burz spodziewany jest już na godziny południowe, ale szczytowa aktywność burzowa powinna zostać na późne popołudnie i wieczór. Mezoskalowy niż przemieszczający się wzdłuż pofalowanego frontu wspomóc może rozwój chmur burzowych zwłaszcza w godzinach późno popołudniowych i wieczornych.

Zaleganie chwiejnego sektora powietrza i obecność mechanizmów wspomagających konwekcje doprowadzić może do utrzymania się burzowej aury punktowo na obszarze Polski. Burze będą jednak mniej gwałtowne niż te rozwijające się późnym popołudniem i pod wieczór.

Obszar burz wytyczony przez IMGW-PIB wydaje się najmniej prawdopodobny w dniu dzisiejszym

Zdecydowanie bardziej prawdopodobny obszar burz, zgodny z naszymi analizami prognozuje stowarzyszenie Polscy Łowcy Burz – Skywarn Polska

ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ LOKALNOŚĆ ZJAWISK BURZOWYCH ZALECAMY ŚLEDZIĆ BIEŻĄCE DANE RADAROWE I DETEKTORY WYŁADOWAŃ POD ADRESEM PONIŻEJ.

Radar burz i opadów. Gdzie jest burza nad Polską. Mapa burzowa