W piątek gwałtowne burze przyniesie w Polsce niż „THEKLA”. Przed frontem powstanie silna zbieżność wiatru

Coraz więcej wskazuje, że w piątek nad Polską wystąpią gwałtowne burze. Front chłodny związany z wielocentrycznym i rozległym niżem ulokowanym na północny-zachód od naszego kraju przemieszczać ma się z zachodu na południowy-wschód kraju. Przed frontem uformuje się wyraźna i silna strefa konwergencji wiatru, która sprzyjać ma inicjacji zjawisk burzowych. Będą to zarówno pojedyncze komórki burzowe, jak i też większe struktury wielokomórkowe, niewykluczone superkomórki burzowe.

Główna strefa konwekcyjna uformuje się na przedfrontowej zbieżności wiatru. Silna konwergencja powinna powstać w pasie od Opolszczyzny przez województwo łódzkie aż po Warmię i Mazury. W kolejnych godzinach przemieszczać ma się na wschód.

Prognozowana sytuacja synoptyczna na dzień 24.08.2018 r. godzina 12 UTC

Spodziewany obszar strefy zbieżności wiatru, która ma uformować się przed frontem chłodnym na piątkowy dzień i noc z piątku na sobotę.

Zjawisk burzowych spodziewamy się w całym kraju. Ich inicjacja zachodzić ma zarówno w pobliżu frontu chłodnego i na głównej linii zbieżności wiatru. Szczególnie gwałtowne będą w tej drugiej strefie. Prawdopodobne jest uformowanie się pod wieczór drugiej strefy konwergencji wiatru na wschodzie Polski.

Przed frontem zalegać ma gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Na wysokości izobarycznej 850 hPa (1500 m.n.p.g) temperatura wyniesie od 14°C do 18°C. W pionowym profilu atmosfery wystąpi duża zawartość wody opadowej (PW od 30 mm do 44 mm). Najwyższe wartości są spodziewane na głównej strefie zbieżności wiatru i w pobliżu frontu.

Występować ma dość stromy pionowy gradient temperatury pomiędzy dolną a środkową troposferą, wynoszący około 7°C/km. Natomiast Lifted Index od -4°C do -7°C. Większa akumulacja wilgoci spodziewana jest w pobliżu frontu i na głównej strefie zbieżności wiatru. Średni stosunek zmieszania suchego powietrza z wilgotnym wyniesie od 10 g/kg do 13 g/kg. Energia dostępna drogą konwekcji wyniesie od 1000 J/kg do 2500 J/kg.

Korzystne warunki z biegiem dnia przesuwać mają się na wschód kraju pod wieczór dotrą one do wschodniej połowy kraju.

Na ogół niestabilne powietrze nie pokryje się z silniejszymi uskokami wiatru. Pionowe ścinanie wiatru (DLS 0-6 km) w strefie chwiejności na ogół od 10 m/s do 12 m/s. Przeważnie będą to pojedyncze komórki, bądź struktury wielokomórkowe o słabym, bądź umiarkowanym stopniu zorganizowania w obszarach podwyższonej skrętności wiatru możliwe superkomórki burzowe.

Podstawowym zagrożeniem piątkowych burz będą ulewne opady deszczu. Sprzyjać ma im duża wodność atmosfery i niewielka, bądź umiarkowana prędkość przemieszczania, prowadzić mogą do zalań. Groźny może okazać się wiatr, prądy zstępujące z chmur Cb powinny osiągnąć od 70 km/h do 100 km/h. Grad do 2 cm – 3 cm.

Ponadto najbardziej rozbudowane w pionie chmury burzowe charakteryzować będą się zwiększoną aktywnością elektryczną.

Ruch ośrodków burzowych odbywać ma się zgodnie z przepływem mas powietrza w środkowej troposferze. Na ogół z południowego-zachodu na północny-wschód. Najniższa prędkość związana ze słabszym wiatrem zauważalna będzie w ruchu komórek burzowych w południowej oraz południowo-wschodniej części Polski.

Najdłużej burzowa aura powinna utrzymać się na wschodzie Polski w nocy z piątku na sobotę. Grzmieć może w tej części kraju nawet do godzin porannych w sobotę.

Prognozowany zasięg burz w piątkowy dzień według IMGW-PIB Najgroźniej będzie w strefie 2.

BIEŻĄCE POŁOŻENIE BURZ TUTAJ