W sobotę nad Polską pojawią się burze. Lokalnie przyniosą ulewy, silny wiatr i drobny grad

W sobotę przeważający obszar Polski znajduje się pod wpływem klina wyżu znad Wysp Brytyjskich. Jedynie wschodnie i północne dzielnice kraju pozostaną na skraju zatoki niżowej znad wschodniej części kontynentu europejskiego. Do naszej części Europy napływać ma z północnego-zachodu powietrze polarno-morskie. We wschodniej części masa ta charakteryzować ma się większymi pokładami wilgoci, natomiast na zachodzie będzie chłodniejsze i suchsze.

Modele numeryczne wskazują na pojawienie się słabej/umiarkowanej niestabilności powietrza, która w szczytowej części dnia może przekroczyć 1000 J/kg. Amerykański model numeryczny GFS sugeruje, że w drugiej części dnia w pasie od północnej Polski przez Mazowsze i Lubelszczyznę dojdzie do uformowania się dolno-troposferycznej strefy zbieżności wiatru, sprzyjając rozwojowi głębokiej wilgotnej konwekcji.

Przepływ mas powietrza na różnych poziomach troposfery będzie niewielki, zatem pionowe uskoki wiatru wyniosą poniżej 10 m/s w warstwie 0-6 km.Takie warunki panujące w troposferze sprzyjać mają powstawaniu na ogół pojedynczych komórek burzowych, bądź też słabo zorganizowanych struktur mutlikomórkowych położonych w strefie zbieżności wiatru. Prawdopodobny jest scenariusz z linią komórek położonych w obszarze konwergencji.

Podczas burz możliwe są porywy wiatru do 70 km/h, opady deszczu o natężeniu od 10 mm do 20 mm, jak i też drobny grad o średnicy maksymalnej 2 cm. Rozwój konwekcji może zacząć się już przedpołudniem, ale to właśnie w drugiej połowie dnia powinna nastąpić na wyżej wymienianych obszarach intensyfikacja procesów o charakterze konwekcyjnym.

Istnieją dwa scenariusze na dzisiejszy dzień. Model globalny GFS sugeruje, że burze powstaną już około godziny 12-13, natomiast UMPL 4 km daje szanse na zjawiska burzowe w omawianym pasie dopiero pod wieczór, bądź w pierwszej części nocy. Lokalnie mogą utrzymać się do drugiej części nocy z soboty na niedzielę.

Burze najprawdopodobniej pojawią się późnym popołudniem, bądź pod wieczór na obszarze województwa lubelskiego.

Obszar prawdopodobnych burz w sobotę według IMGW-PIB

Nieco większy obszar z możliwymi burzami wyznaczył Artur Surowiecki ze stowarzyszenia Polscy Łowcy Burz – Skywarn Polska

BIEŻĄCE POŁOŻENIE BURZ I OPADÓW TUTAJ