W sobotę nad Polską pojawią się burze. Miejscami będą mieć gwałtowny przebieg

Dzisiaj Polska znajduje się pod wpływem rozległej zatoki niżowej znad północnej części Starego Kontynentu. Z zachodu na południowy-wschód przemieszcza się front chłodny. Tuż przed frontem zalega masa powietrza zwrotnikowego, natomiast za nim chłodniejsza polarno-morska. W nieco większej odległości od frontu wystąpią zbieżności wiatru, co sprzyjać ma rozwojowi konwekcji i lokalnych burz.

Modele numeryczne sugerują wystąpienie niestabilności na poziomie od 600 J/g do 1700 J/kg. Przed frontem masa charakteryzować ma się umiarkowaną zawartością wody opadowej w pionowej kolumnie atmosfery na poziomie (PW 23 mm – 33 mm). Natomiast stosunek zmieszania suchego powietrza z wilgotnym wyniesie w strefie przedfrontowej od 8 g/kg do 13 g/kg w dolnych 500 metrach.

Prognozy poszczególnych modeli prognostycznych wskazują na istnienie dość wysokiego poziomu kondensacji,  co w znacznym stopniu ograniczać ma ilość burz. Z tego powodu wysoko ulokowany ma być poziom swobodnej konwekcji. Pierwszy parametr przyjmie wartości od 1200 m do 1900 m, natomiast drugi od 1400 m do 2300 m.

Na niemal wszystkich poziomach troposfery dominować ma slaby przepływ mas powietrza, zatem pionowe ścinanie wiatru przyjmie niskie wartości. Chmury burzowe przyjmować będą na ogół charakter izolowany, miejscami łącząc się w słabo zorganizowane struktury wielokomórkowe.

Pewnym czynnikiem ograniczającym również rozwój konwekcji i burz z nią związanych będzie niska wilgotność powietrza powyżej planetarnej warstwy granicznej. Istotnie podwyższona w pobliżu strefy frontowej, dość sucha z dala od frontu, co ograniczać ma ilość burz wewnątrzmasowych.

Burze miejscami przyniosą grad do 2 cm, ulewne opady deszczu i wiatr 80 km/h. Największa aktywność burzowa może zostać osiągnięta w pasie od Warmii I Mazur, Mazowsza, ale również Ziemia Łódzka i Podlasie. Najniższe ryzyko burz będzie we wschodniej części woj, mazowieckiego, ta część będzie dość daleko od frontu, uwidacznia się również na tym obszarze dość suche powietrze na wysokości izobarycznej 500 hPa, skutecznie tłumiąc rozwój burz nawet do godziny 15-16.

Na obszarze wschodniej Polski, czyli w województwie lubelskim. Burze formować przeważnie będą się wewnątrz masy, na lokalnych strefach zbieżności wiatru. Dopiero pod wieczór zbliży się tutaj front chłodny. Prognozowane są na ogół rozproszone komórki burzowe zdolne do przyniesienia opadów deszczu od 10 mm do 20 mm, drobnego gradu do 1 cm i silnego wiatru do 70 km/h.

Prognozowany obszar burz w sobotę według IMGW-PIB według Mateusza Barczyka

Polscy Łowcy Burz – Skywarn Polska na okres od 18.08.2018 r. do 19.08.2018 r.  godzina 8 rano

BIEŻĄCE POŁOŻENIE BURZ I OPADÓW POD ADRESEM PONIŻEJ.

Radar burz i opadów. Gdzie jest burza nad Polską. Mapa burzowa