Złota polska jesień zbliża się do kraju. Termometry mogą pokazać ponad 20°C w Polsce

Po chłodniejszym okresie synoptycznym, z którym mamy obecnie do czynienia. Nadejdzie najprawdopodobniej duże ocieplenie. Wskazuje na to coraz więcej modeli numerycznych. Termometry mogą pokazać pod koniec miesiąca nawet 20°C w ciągu dnia.

Przyszły tydzień przyniesie duże ocieplenie za sprawą napływu bardzo ciepłych mas pochodzenia polarno-morskiego z południa i południowego-wschodu Starego Kontynentu.

Sprzyjać ma temu specyficzny ulokowanie długiej fali górnej, która rozciągać będzie się najprawdopodobniej w rejon basenu Morza Śródziemnego. Na styku dwóch zróżnicowanych termicznie mas powietrza powstanie niż w rejonie Hiszpanii i Maroka, sprzyjać ma on napływowi coraz cieplejszych mas powietrza do naszej części Europy. Trajektoria niżu może zostać wysunięta w kierunku północnych, częściowo wschodnim, co wzmocnić może napływ bardzo ciepłego powietrza jak na październik i początek listopada do Polski.

Sytuacja synoptyczna w ostatnich dniach października dla poziomu 500 hPa, topografia baryczna wraz polem geopotencjału. Widoczna długa fala górna nad zachodnią Europą i pogłębiający się układ niskiego ciśnienia przemieszczający się w obrębie górnej zatoki niżowej. Na uwagę zasługuje również rozwój wyżu nad Skandynawią i migrację w kierunku Rosji z wysokim ciśnieniem na poziomie 1050 hPa.

Duża anomalia temperatury względem okresu referencyjnego 1981- 2010 r.

Według prognoz numerycznych anomalia temperatury w ostatnich dniach października przekroczyć może ponad 8°C. Poniżej ryciny na omawiany okres.

Niezwykle przyjemna aura w pierwszych dniach listopada. Jest możliwa na obszarze Polski. Ulokowanie silnego wyżu na wschodzie Europy i górnej zatoki niżowej na zachodzie, w obrębie której przemieszczać mają się niże sprzyjać może napływowi bardzo ciepłego powietrza z południa i południowego-wschodu.

Ocieplenie jest nieuniknione na co zresztą wskazują wiązki modelu GFS w perspektywie 16 dni.

Przykładowy zestaw wiązek dla miasta Lublina na 16 dni dla poziomu 850 hPa temperatura powietrza (1500 m.n.p.g). Przy analizie warto zwrócić na czarną linię, która jest średnią wiązek.

Temperatura na 2 m.n.p.g dla Lublina na 16 dni.

Do omawianego okresu pozostało jeszcze stosunkowo dużo czasu, zatem prognozy mogą ulegać zmianom.

Prognozy dla miast tutaj