Pogoda: Coraz więcej burz nad Polską. Wystąpił zalążek trąby powietrznej (zdjęcia)

Piątek przynosi masowy rozwój chmur burzowych nad Polską. Ich główna inicjacja ma miejsce za strefą frontu zokludowanego, za którym napływa chłodniejsze i bardziej wilgotne powietrze polarno-morskie. W rejonie Raciborza pod chmurą Cumulonimbus pojawił się zalążek trąby powietrznej.

Dziś cała Polska jest w obszarze obniżonego ciśnienia. Pogodę kształtuje wypełniający się niż o imieniu „YUKON” z centrum nad Skandynawią i wtórnym ośrodkiem nad Pomorzem Zachodnim. We wschodniej części kraju znajduje się front zokludowany. Konwekcja rozwija się za frontem w środowisku bardzo dużego gradientu pionowego temperatury i niewielkiego przepływu mas powietrza. Dodatkowym czynnikiem powodującym intensyfikacje konwekcji jest obecność silnych stref zbieżności wiatru w dolnej troposferze, ale także zatoki niżowej z polem dodatniej wirowości cyklonalnej w środkowej troposferze. Zacznie tracić na intensywności pod wieczór.

Na zdjęciach satelitarnych z ostatnich dwóch godzin doskonale widoczny jest rozwój chmur kłębiasto-deszczowych na silnych strefach konwergencji wiatru. Dzisiejszej inicjacji zjawisk konwekcyjnych sprzyja bardzo duży pionowy gradient temperatury, jaki między dolną a środkową troposferą wynosi aż 7 st.C/km, masa polarno-morska jest dosyć chłodna, ale wilgotna zarówno w niższych, jak i też wyższych warstwach troposfery.

Animacja satelitarna z ostatnich dwóch godzin dla obszaru Polski

Zdjęcie satelitarne z nałożonymi wyładowaniami atmosferycznymi

Konwekcja formuje się w warunkach słabego przepływu mas powietrza, co powoduje, że nie tworzą się lepiej zorganizowane struktury wielokomórkowe. Oczywiście dane z teledetekcji radarowej ukazują formacje multikomórkowe, lecz są one nietrwałe i charakteryzują się niskim stopniem zorganizowania.

Dzisiejszym burzom do końca dnia towarzyszyć mogą silniejsze opady deszczu, akumulacja opadów wynieść może od 5 mm do 15 mm, punktowo do 20 mm. Lokalnie prawdopodobne opady drobnego gradu o średnicy od 0,5 cm do 2 cm. Szczytowa aktywność burzowa przypadnie na najbliższe godziny, natomiast pod wieczór burze zaczną tracić na intensywności i do pierwszej części nocy całkowicie zanikną nad Polską.

Dane radarowe z polskiej sieci radarowej POLRAD IMGW-PIB, produkt CMAX, dane z 14:40 widoczna strefa opadów i burz nad Polską

Wyładowania atmosferyczne zanotowane przez detektory wyładowań w ciągu ostatnich 120 minut w Polsce. Największa ilość burz jest w Wielkopolsce.

Niedawno zaobserwowano przypadek lejka kondensacyjnego w okolicach Raciborza. Dzisiejsze warunki mogą sprzyjać kolejnym takim przypadkom, jak i też niewykluczona jest w pełni wykształcona, choć krótkotrwała trąba lądowa.

Rano pisaliśmy o dzisiejszych burzach tak

Mając na uwadze większe przyspieszanie prądów wstępujących w korelacji z dolno-troposferycznymi zbieżnościami wiatru, istnieją pewne szanse na rozwój zalążków trąb lądowych, a być może nawet pojedynczego przypadku w pełni wykształconej, choć słabej i krótkotrwałej trąby lądowej na obszarze Polski w piątek – treść prognozy dostępna jest tu

Zdjęcia lejka kondensacyjnego dostępne w artykule poniżej

Położenie burz i opadów poniżej