Fani Pogody

Pogoda w Polsce i na Świecie. Prognoza pogody codzienna i długoterminowa

Pogoda: Burze pojawią się w piątek nad Polską. Możliwa trąba lądowa i gradW piątek nasz kraj jest w dalszym ciągu pod wpływem niżu znad południowej Skandynawii o imieniu „YUKON” i wtórnego znad Pomorza Zachodniego. Od dzielnic centralnych po wschód kraju przemieszczać ma się dalej front zokludowany. Zalega w dalszym ciągu nad Polską chłodna i wilgotna masa pochodzenia polarno-morskiego. Wieczorem do zachodnich dzielnic dotrze kolejny front, tym razem chłodny.

Masa powietrza polarno-morskiego, która zalega nad Polską charakteryzuje się na zachodzie Polski umiarkowaną chwiejnością termodynamiczną. Lifted Index wyniesie od -1°C do -4°C. Energia dostępną drogą konwekcyjną wyniesie od 300 J/kg do 900 J/kg. Głównym czynnikiem sprzyjającym powstawaniu burz w piątek mają być liczne obszary zbieżności wiatru, stromy gradient temperatury pomiędzy dolną a środkową troposferą i dodatnie pole wirowości w przedniej części zatoki, zaznaczające się w wyższych warstwach troposfery.

Warunki kinematyczne będą słabe, zatem chmury burzowe przemieszczać będą się z niską prędkością i mają być w niskim stopniu zorganizowane. Przemieszczać powinny się Naogół z zachodu na wschód Polski, miejscami z odchyleniem na północ. Najwięcej burz prawdopodobnych jest w pasie od woj. zachodniopomorskiego po Ziemię Świętokrzyską.

Na ogół będą to pojedyncze komórki burzowe, lokalnie łączące się w słabo zorganizowane struktury wielokomórkowe. Dzisiejszym lokalnym burzom towarzyszyć będą opady gradu o średnicy od 0,5 cm do 2 cm. Dodatkowo w czasie przechodzenia formacji konwekcyjnych wzrośnie prędkość wiatru do 65-70 km/h.

Największa aktywność burzowa przypadnie na godziny popołudniowe, ale pierwsze burze możliwe są już w pierwszej dnia. Konwekcja zacznie tracić na intensywności pod wieczór, natomiast w nocy powinna zaniknąć.

Mając na uwadze większe przyspieszanie prądów wstępujących w korelacji z dolno-troposferycznymi zbieżnościami wiatru, istnieją pewne szanse na rozwój zalążków trąb lądowych, a być może nawet pojedynczego przypadku w pełni wykształconej, choć słabej i krótkotrwałej trąby lądowej na obszarze Polski w piątek.

Widoczne pole dodatniej wirowości prognozowane przez model GFS w środkowych warstwach troposfery, co może odegrać kluczową rolę w zintensyfikowaniu zjawisk pochodzenia konwekcyjnego.

Silne strefy zbieżności prognozowane przez model GFS dla Polski na dzisiejszy dzień w warstwie 0-2 km


Silne zbieżności prognozowane są zwłaszcza popołudniu, to właśnie wtedy burz może być najwięcej.

Prognozowany jest stromy gradient temperatury pomiędzy dolną a środkową troposferą

Spout Index poniżej niewykluczone są dziś lejki kondensacyjne a nawet krótkotrwała trąba lądowa pod chmurą Cb.

Model UMPL 4 km (źródło obrazów ICM-UW, meteo.pl) również prognozuje liczne burze w piątek nad Polską, nawet w formie wielokomórkowej

Prognozowany obszar burz w piątek przez Estofex

Polscy Łowcy Burz – Skywarn Polska na piątek

Prognozowany obszar burz przez IMGW-PIB

BIEŻĄCE POŁOŻENIE BURZ I OPADÓW PONIŻEJ

Autor wpisu:

Arkadiusz Wójtowicz