Burze powstają nad Polską. Miejscami mogą być gwałtowne

We środę pogodę we wschodniej części kraju kształtuje zatoka niżowa związana z płytkimi układami niskiego ciśnienia znad Morza Czarnego i Turcji. Z południowego-wschodu, wschodu kontynentu napływa wilgotne i bardzo ciepłe powietrze.

Pozostajemy w słabogradientowym polu obniżonego ciśnienia, charakteryzującym się niewielkim przepływem mas powietrza na głównych wysokościach izobarycznych. Dodatkowo znad Mazur przez Mazowsze aż po Lubelszczyznę i dalej na południe przemieszcza się niż górny, zaznaczony wyraźnie w środkowej troposferze jako kropla chłodu.

Kluczowym czynnikiem do rozwoju konwekcji będzie dzisiaj dolno-troposferyczna strefa konwergencji wiatru, a w środkowej troposferze na skutek obecności niżu górnego uwidacznia się pole dodatniej wirowości (obszar dywergencji pola wiatru).

W kolejnych godzinach warunki, w troposferze faworyzować będą formowanie pojedynczych komórek burzowych o charakterze pulsacyjnym, jak i też większych, ale na ogół słabo zorganizowanych klastrów wielokomórkowych. Mogą układać się one równolegle do stref konwergencji wiatru w dolnej troposferze.

Głównym zagrożeniem będą ulewne opady deszczu, miejscami możliwa akumulacja opadów od 15 mm do 40 mm, prowadząc lokalnie do podtopień. Spaść może grad o średnicy od 1 cm do 2 cm. Wiatr podczas burz do 70 km/h.

W porze nocnej dalej zalegać ma chwiejny sektor powietrza, start konwekcji odbywać ma się na ogół z trybu uniesionego, co ograniczać ma potencjał przynoszenia groźnych zjawisk. Burz spodziewamy się zwłaszcza we wschodniej połowie kraju.

Punktowo opady wyniosą do 20 mm, w początkowej fazie możliwy grad. Ponadto poszczególne chmury burzowe wykazywać będą się istotnie podwyższoną aktywnością elektryczną.

Więcej o dzisiejszych burzach pod adresem poniżej.

Nad Polską w środę pojawią się burze. Punktowo mogą powodować zalania

Położenie burz pod adresem poniżej.

Radar burz i opadów. Gdzie jest burza nad Polską. Mapa burzowa