Gwałtowne burze poczynią ogromne zniszczenia. Silne ulewy spowodują powodzie błyskawiczne i gradobicia. Ponad 150 litrów deszczu w prognozach dla Europy

Gwałtowne burze spowodują poważne szkody w wielu krajach europejskich. Przed nami spodziewany istotny wzrost dynamiki w pogodzie. Na przełomie maja i czerwca nie zabraknie intensywnych zjawisk konwekcyjnych, które mogą spowodować wystąpienie zalań, podtopień, a nawet miejscowych powodzi błyskawicznych.

Groźna aura w kolejnych dniach i ryzyko powodzi

Druga połowa maja przynosi sporą dynamikę w pogodzie. Niemal bez przerwy w Polsce oraz wielu krajach europejskich przechodzą silne burze. Opady burzowe są o charakterze konwekcyjnym, dlatego okazują nierównomierne i ograniczone obszarowo, nie rozwiązując problemu suszy. W kolejnych dniach intensyfikujący się spowoduje silne ulewy i powodzie oraz śnieżyce w alpach w okolicach końcówki maja i na początku czerwca. Nie zabraknie regionów w Europie, gdzie to spadnie ponad 50-150 mm/mkw w krótkim czasie. Na skutek obfitych opadów deszczu dojdzie do podtopień i zalań, a nawet w niektórych częściach Starego Kontynentu również prognozowane są powodzie błyskawiczne.

Prognozowana anomalia opadów na okres od 29.05.2024 r. do 5.06.2024 r. według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

groźna aura w kraju
Prognozowane silne ulewy, a anawet i powodzie w Europie

Gwałtowne burze i ulewy spowodują powodzie w Europie

Na skutek silnych opadów deszczu rzeki mogą zamienić się w rwące potoki, natomiast kanalizacja burzowa nie będzie nadążać, odprowadzać wody. Na zachód i południowy zachód od Polski istnieje ryzyko miejscowych powodzi błyskawicznych. W obrębie rozległej zatoki niżowej dojdzie do rozwoju kilku ośrodków niskiego ciśnienia. Te niże z frontami mają przemieszczać z niewielką prędkością na wschód, co ma być spowodowane istnieniem silnej blokady antycyklonalnej we wschodniej części Starego Kontynentu oraz nad wschodnimi wodami Atlantyku.

Prognozowana anomalia ciśnienia na okres od 29.05.2024 r. do 5.06.2024 r. według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

silne burze i ulewy w kraju
Rozległe pole niżowe oraz wyże na zachodzie i wschodzie Europy w formie blokady

Groźna aura w kolejnych dniach

Z prognoz numerycznych wynika, że na przełomie maja i czerwca w Polsce dalej nie zabraknie opadów i burz. Jednak będą one na ogół punktowe. Inaczej sytuacja będzie wyglądać na obszarze zachodniej Austrii, Słowenii, południowej części Niemiec oraz w zachodniej części Czech. Tam pojawią się intensywne opady pochodzenia burzowego, co prowadzić ma do podtopień i powodzi. Co więcej, na obszarze krajów alpejskich, szczególnie w wyższych partiach Alp pojawią się intensywne śnieżyce.

Polecamy: Załamanie pogody na zachodzie. Niż przyniesie ulewy do 100mm wody. Wichury i burze

Prognozowana akumulacja i zasięg opadów do 5 czerwca 2024, 18 UTC według modelu ECMWF HRES 0.1 dla Europy i obszarów przyległych

gwałtowne burze w kolejnych dniach
Powodzie błyskawiczne i śnieżyce w Alpach. Gwałtowne zjawiska pogodowe w kolejnych dniach

Wynika więc z prognoz numerycznych, że na wyżej wymienionym obszarze wystąpią sumy opadowe powyżej 50-150 mm. Będą przeważać na ogół opady pochodzenia konwekcyjnego, a więc związane z burzami, które w krótkim czasie mogą prowadzić do poważnych podtopień i zalań, a nawet miejscowych powodzi błyskawicznych. Dojdzie dlatego zalań ciągów komunikacyjnych, zalań miast, samochodów i domów. Występowanie zjawisk powodzi błyskawicznych w kolejnych dniach na obszarze Europy. Dlatego stwarzać ma realne zagrożenie dla zdrowia, życia i mienia wielu mieszkańców Starego Kontynentu.

Prognozowany zasięg i rodzaj na 30 maja 2024, 12 UTC według ECMWF nad Europą i obszarami przyległymi

Najwięcej deszczu modele prognozują w południowej części Niemiec oraz na obszarze zachodniej części Austrii, co może prowadzić głównie na tym obszarze do wystąpienia zjawiska powodzi.

Gwałtowne burze i śnieżyce oraz groźna pogoda w Europie

Prognoza zasięgu i wysokości opadów na 31 maja 2024, 15 UTC według modelu ECMWF dla przeważającego obszaru Europy

gwałtowne burze i ulewy
Gwałtowne burze 31 maja 2024 r. i śnieżyce w Alpach

Gwałtowne burze radykalnie zmienią pogodę

Początek czerwca m.in w naszej części Europy zapowiada się z dominacją pola obniżonego ciśnienia. Dlatego co sprzyjać ma tworzeniu się gwałtownych burz. Prognozowane opady mają szanse poprawić nieco sytuację hydrologiczną w kraju. Jest szansa, że nieco zmniejszy się zagrożenie pożarowe w wielu nadleśnictwach, ale nie rozwiąże to całkowicie problemu, bo w kolejnych tygodniach przy coraz wyższych temperaturach i silnej insolacji będzie występować intensywne parowanie wody z gleby, zaostrzając najprawdopodobniej suszę.

Gwałtowne opady burzowe są najczęstsze latem, rzadsze okazują się ulewy wielkoskalowe, które trwające kilka dni z rzędu o spokojnym charakterze przynosiłyby większą poprawę w kraj. Konwekcyjny charakter opadów charakteryzuje się dużą lokalnością i nierównomiernością, dodatkowo deszczu spada w krótkim czasie tak dużo, że prowadzi to podtopień, zalań, a nawet powodzi błyskawicznych. W ten sposób niszcząc zabudowania i samochody.

Pierwszy miesiąc meteorologicznego lata zapowiada się opadami w normie. Jednak miejscami sumy mogą być wyższe niż wynika to z normy wieloletniej dla tego miesiąca także w Polsce.

Prognoza zasięgu i wysokości opadów na 1 czerwca 2024, 12 UTC według modelu ECMWF

gwałtowne burze nad Polską
Gwałtowne burze i silne ulewy w kraju

Wkrótce podamy kolejne informacje, śledźcie nasz portal na bieżąco.

Źródło: Fanipogody.pl, wxcharts.com, tropicaltidbits.com