Nieoczekiwanie nad Polską rozwinęły się burze. Do kraju zmierza wichura, wiatr nawet 100 km/h

Dzisiaj Polska znajduje się pod wpływem głębokiego układu niskiego ciśnienia o imieniu „CORNELIUS” ulokowanego nad Morzem Północnym, jaki stopniowo przemieszcza się w kierunku Skanii. Ciepły wycinek niżu zwęża się, ponieważ od zachodu w drugiej części czwartkowego dnia wkroczył front chłodny powodujący wymianę masy powietrza.

Sytuacja synoptyczna (SIGNIFICANT IMGW) na dzień 7.03.2019 r. godzina 18 UTC. Obrazujący położenie frontu chłodnego. Jak widać część Polski znalazła się już w odmiennej fizycznie masie powietrza.

Wyładowania zostały zarejestrowane około 2 godzin temu m.in na Górnym Śląsku. Nieco później zagrzmiało w rejonie Pomorza Zachodniego. Zjawiska konwekcyjne na południu Polski weszły do naszego od kraju z Czech. Inicjacja ich miała miejsce przed frontem chłodnym, jeszcze w cieplejszej masie powietrza.

Dane z detekcji wyładowań za ostatnie 12 godzin obrazujący, gdzie wystąpiły burze w Polsce
Dane radarowe z polskiej sieci POLRAD, produkt CMAX obrazujące opady, które występują zwłaszcza na przedpolu frontu chłodnego, jak i też w jego tylnej części o znacznie mniejszym obszarze. Dane IMGW-PIB

Bieżące dane opadowe i burzowe pod adresem poniżej

Do Polski zmierza wichura, kolejne burze możliwe jutro o czym piszemy w poniższym wpisie