Fani Pogody

Pogoda w Polsce i na Świecie. Prognoza pogody codzienna i długoterminowa

Potężny niż odcięty może ściągnąć powódź do Europy i burze. Spadnie nawet 300 mm deszczuDuże opady deszczu stają się coraz bardziej prawdopodobne dla części zachodnich Bałkanów na początku przyszłego tygodnia. Sumy opadów sugerują, że powódź jest prawdopodobna i może być dość znacząca w niektórych miejscach. Przyjrzymy się bliżej.

Długa fala przepływa przez zachodnią część Europy Środkowej i przez Alpy w ten weekend. Tworzy szeroką dolną granicę, która utrzyma się na północnym i środkowym Morzu Śródziemnym przez większą część przyszłego tygodnia. Spowoduje to utrzymywanie się połączonych opadów konwekcyjnych i orograficznych w różnych częściach Półwyspu Apenińskiego, w szczególności na Bałkanach Zachodnich. Opady deszczu będą najbardziej nasilone wzdłuż pasm górskich Apenin i Dinarides.

Modele sugerują do 100 mm opadów w ciągu następnych 5-6 dni w większości zachodnich Bałkanów i części Apeninów i Alp. Większe ilości opadów są wskazywane na częściach Chorwacji oraz Bośni i Hercegowinie. Modele o wysokiej rozdzielczości sugerują prawdopodobnie ponad 300 mm opadów w połowie przyszłego tygodnia i prawdopodobnie znacznie więcej pod koniec tygodnia. Oczekuje się, że te wysokie sumy opadów spowodują lokalnie bardzo duże powodzie.

Jak czytamy na Severe Weather Europe

Jest to trwała konfiguracja, ponieważ górna zatoka będzie utrzymywać się w regionie przez około tydzień. Dokładna lokalizacja najwyższych sum opadów zależy od dokładnego toru niżu odciętego. Traktuj wyżej wymienione sumy opadów jako ogólne. Będziemy dostarczać aktualizacje na temat tej konfiguracji w miarę jej ewolucji.

Ten trwały niż górny grozi powodzią nawet w południowej części Polski. Oczekuje się co najmniej 4 dni ciągłego, umiarkowanego lub intensywnego deszczu (tylko z małymi przerwami). Ponadto nie wyklucza się burz i ulewnych deszczy, zwłaszcza pod koniec tego okresu. Jest to typowy wzór dla poważnych powodzi w regionie Bałkanów, Karpat i Alp. Wydaje się podobny do wzorca pogody, który spowodował majowe powodzie bałkańskie w 2014 roku.

Sumy opadów do 18 maja 2019 r. według modelu GFS

Model ICON prognozuje ponad 300 mm deszczu do 15 maja 2019 r.

Najnowsza aktualizacja modelu ICON dla tej części Europy

Poziom izobaryczny 500 hPa na dzień 10 maja 2019 r. 12 UTC. Widoczna zatoka w środkowej troposferze sięgająca aż Morza Śródziemnego. Na zachód od niej umacnia się blokada wyżowa odcinająca cyrkulacje zachodnią.

Górny ośrodek niskiego ciśnienia formujący się nad Morzem Śródziemnym w niedzielę, prognoza na poniedziałek.

Również Polska zagrożona jest podtopieniami i burzami w drugiej połowie przyszłego tygodnia, które ściągnąć może niż znad Morza Śródziemnego. Prognozy te wymagają monitorowania.

Prognozowane sumy opadów na dzień 21 maja 2019 r. godzina 00 UTC

Autor wpisu:

Arkadiusz Wójtowicz