Najnowsza pogoda na czwartek (23.05.2019 r.) Burze z gradem i duże ryzyko zalań oraz kolejnych trąb powietrznych w Polsce

Modele numeryczne prognozują energię dostępną drogą konwekcyjną od 500 J/kg do 1400 J/kg. Masa powietrza w całym pionowym profilu atmosfery jest bardzo wilgotna w dalszym ciągu. Poziom kondensacji chmur podobnie jak ostatnio będzie bardzo niski i wyniesie od 300 m do 900 m. Wystąpią silne zbieżności wiatru, dlatego prognozowany jest szybki rozwój burz z ulewnymi opadami deszczu, gradem i podwyższonym ryzykiem trąb powietrznych.

Chmury burzowe przybierać będą na ogół postać pojedynczych komórek burzowych, bądź słabo zorganizowanych struktur wielokomórkowych. Modele uwzględniają w dolnej troposferze zbieżności wiatru, natomiast w środkowych i górnych warstwach silnego pola dodatniej wirowości, pod postacią dywergencji pola wiatru. Dlatego chmury burzowe przybierać mogą formę tzw. kolejek konwekcyjnych, prowadząc do dużych sum opadów. Największe ryzyko zalań ma być na południu Polski. Wspomaganie orograficzne odegra tu niemałą rolę, mając na uwadze wiatr wiejący z kierunku północnego, wzmagając rozwój konwekcji już od pierwszej części dnia.

Niewielka prędkość przemieszczania, ryzyko powstania zjawiska training storms wskazuje na możliwe duże akumulacje opadów od 20 mm do 100 mm, prowadząc nawet do rozległych zalań, ale również powodzi błyskawicznych.

Modele numeryczne prognozują, że w drugiej części dnia, istotnie wzrosną w obrębie silnej konwergencji wiatru pionowe uskoki wiatru, które w warstwie 0-6 km mają wynieść od SRH 0-3 km 80m2/s2 do 200m2/s2 , pionowe ścinanie wiatru 0-6 km od 10 m/s do 15 m/s. Dlatego całkiem prawdopodobne jest powstanie burz zawierających mezocyklon, czyli superkomórek burzowych. Dlatego możliwe są duże sumy opadów, natomiast bardzo niski poziom kondensacji i istotnie przyspieszenie prądów wstępujących sprzyjać może kilku przypadkom rozwoju lejków kondensacyjnych, a nawet w pełni wykształconych trąb powietrznych.

Nisko położona izoterma zero stopni sprzyjać ma licznym przypadkom opadom gradu o średnicy od 1 cm do 3 cm. Wilgotny profil troposfery w skuteczny sposób ograniczy ryzyko schodzenia niebezpiecznych prądów zstępujących, ale faworyzować będzie ryzyko trąb powietrznych. Największe ryzyko tornad będzie w pasie od Mazowsza przez Ziemię Świętokrzyską, ale nie można ich wykluczyć także na Lubelszczyźnie, zwłaszcza na krańcach zachodnich.

Na pozostałym obszarze w województwie lubelskim powstawać mogą słabo zorganizowane komórki burzowe, bądź multikomórki. Na krańcach zachodnich nawet superkomórki burzowe typu HP.

Prognoza pogody na dzień 23.05.2019 r.

IMGW-PIB na dzisiejszy dzień

Polscy Łowcy Burz – Skywarn Polska na okres od 23.05.2019 r. od godziny 8 czasu lokalnego do 24.05.2019 r.