Pogoda na całe lato 2024 r. Niszczące burze z wiatrem ponad 100 km/h, fale upałów i noce tropikalne. Aura stanowić ma istotne zagrożenie dla życia i zdrowia w Polsce

Pogoda na całe lato 2024 r. Wiemy, jakie okresy w pogodzie czekają nas w trakcie tegorocznego lata w Polsce.

Silne burze i pogoda dynamiczna oraz okresami upalna

Mamy najnowsze prognozy modeli klimatycznych. Wynika z nich, że przed nami lato z temperaturami powyżej normy wieloletniej. Dominować mają opady pochodzenia konwekcyjnego, rzadziej wielkoskalowe, co jest charakterystyczne dla półrocza ciepłego. Gwałtowne burze mogą nie być rzadkością w Polsce od czerwca do sierpnia, powodując okresami duże szkody oraz zagrożenie dla zdrowia, życia i mienia. Jednak prawdopodobnie konwekcyjne opady nie będą rozwiązywać w całym kraju problemu suszy i mogą miejscami powodować podtopienia, zalania, a nawet miejscowe powodzie błyskawiczne. Opady dużego gradu siejące duże zniszczenia również są prognozowane.

Okres meteorologicznego lata trwa na półkuli północnej od początku czerwca do końca sierpnia. Wygląda więc na to, że tegoroczne lato meteorologiczne charakteryzować ma się wartościami wyższymi o średnio 1-2°C od normy klimatycznej. Dlatego dni z temperaturą w przedziale 25-30°C nie zabraknie, co więcej w tym czasie zdarzą się okresami kilkudniowe fale upałów przy napływie mas zwrotnikowych, a dodatkowo nie można wykluczyć nocy tropikalnych. Najcieplejszymi regionami okaże się zachód i południe. Okresy chłodniejsze z ujemną anomalią temperatury również będą mieć miejsce, ale nie powinno być ich dużo. Niżowy wzór pogody wskazuje także na możliwą przewagę dni burzowych.

Prognozowana średnia anomalia temperatury na lipiec 2024 r. według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

pogoda długoterminowa na lipiec 2024 r.
Pogoda długoterminowa wskazuje gorący i upalny lipiec 2024 r. i duże dodatnie odchylenie temperatury

Ciepłe i upalne oraz burzowe lato 2024 r.

Prognozy te ukazuje nam uśrednione wartości dla poszczególnych miesięcy, zatem poszczególne tygodnie mogą przynosić znaczne odchylenie temperatury od normy wieloletniej. Okresowo niższe temperatury są możliwe w momencie spływu powietrza np. polarno morskiego znad Atlantyku Północnego, przerywając fale wysokich temperatur w postaci dni gorących, a nawet upałów w Polsce. Co istotne to fakt, że pogoda długoterminowa wskazuje na wyraźną przewagę dni gorących, a nawet upalnych. Dlatego w czasie tegorocznego lata okresów, w których będziemy marznąć nie wystąpi wiele.

Prognozowana średnia anomalia temperatury na lato meteorologiczne 2024 r. według CanSIPS

pogoda długoterminowa do czerwca 2024 r.
Pogoda długoterminowa na okres od czerwca do sierpnia 2024 r.

Silne burze w kraju i dni gorące oraz upalne

Najnowsze prognozy wskazują, że w lipcu 2024 dni gorących, jak i też upalnych powinno być znacznie więcej niż w czerwcu 2024. Prawdopodobne są nawet dłuższe, nieprzyjemne fale upałów przy wysokiej wilgotności powietrza, powodując uczucie parności i utrudniając nocny wypoczynek. Zakończone mogą być te fale upałów gwałtownymi burzami. Na ogół jednak w lipcu dominować mają burze w warunkach słabego przepływu mas powietrza, tworzące się na lokalnych strefach zbieżności wiatru. Czasem w zasięgu silnych dolno-troposferycznych stref zbieżności wiatru i frontów atmosferycznych z tendencją do falowania.

Polecamy: Lato nadciąga do Polski. Temperatury do 33 stopni. Niestety pogoda może być niszcząca

Prognozowana średnia anomalia ciśnienia na okres od czerwca 2024 r. do sierpnia 2024 r. według modelu CanSIPS

silne burze w kraju
Prognoza długoterminowa wskazuje dominacje pól niżowych, co sprzyjać tworzeniu się gwałtownych burz

Ponadto opady w czasie lata na przeważającym obszarze Polski oscylować mają w okolicach normy wieloletniej, co oznacza, że nie zabraknie opadów i gwałtownych burz. Szczególnie dużo padać ma w czerwcu, gdzie to na południu, centrum i wschodzie przekroczone mogą być miesięczne normy opadowe, co wynikać powinno z dużej aktywności burzowej, ale w mniejszym stopniu opadów wielkoskalowych, które również się zdarzą. W okresie od czerwca do sierpnia będzie okresami wysoka aktywność burzowa. Niszczące incydenty burzowe dotkną okresami wielu regionów Polski.

Prognozowana średnia anomalia temperatury na sierpień 2024 r. dla Europy i obszarów przyległych

gwałtowne burze latem 2024 r.
Ciepłe i burzowe lato przed nami

W lipcu najwięcej według ECMWF padać ma na północy kraju, lecz są to wstępne prognozy. Sierpień 2024 r. przyniesie najprawdopodobniej najwięcej opadów na północy, natomiast na pozostałym obszarze kraju powinny mieścić się w normie i miejscami poniżej normy wieloletniej. Wynika z prognoz modeli klimatycznych.

Prognozowana anomalia opadów na czerwiec 2024 r. według CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

prognoza na sierpień 2024 r.
Wstępna prognoza z CFS na sierpień 2024 r.

Silne burze i groźna pogoda w kraju

Model CFS sygnalizuje, że przez przeważający okres czasu letniego Polska będziemy najprawdopodobniej w słabogradientowych polach podwyższonego ciśnienia. Czasem również lekko obniżonego ciśnienia. Oznacza to, że najczęściej w lipcu i sierpniu panować może niewielka różnica ciśnienia. Dlatego też przepływ w pionowym profilu troposfery będzie na ogół słaby. Rzadziej zaznaczy się jet stream. Głównie pod koniec lata meteorologicznego. Niewykluczone, że najczęstsze staną się burze termiczne. Komórki burzowe te okażą się punktowe i miejscami gwałtowne, co może prowadzić do szkód. Głównym zagrożeniem okażą się zalania. Ponadto możliwe są powodzie błyskawiczne, co w warunkach słabego przepływu mas powietrza może być częstym, lecz lokalnym zjawiskiem.

Intensywne zjawiska konwekcyjne w półroczu ciepłym będą dotykać Polski

Czasem będzie tak, że przez 1-2 miejscowości przejdzie silna burza pulsacyjna, gdy w sąsiednich miejscowościach świecić powinno słońce. Zdarzą się jednak groźne incydenty z opadami dużego gradu powyżej 2-4 cm, ulewami, licznymi wyładowaniami, a nawet pojedynczymi tornadami. Szczególnie na silnych przyziemnych strefach zbieżności wiatru przed frontami chłodnymi, jak i też w zasięgu falujących frontów atmosferycznych. Dlatego pogodę długoterminową będziemy weryfikować w kolejnych tygodniach.

Prognozowana średnia anomalia temperatury w okresie od czerwca do sierpnia 2024 r. według modelu NMME dla Europy i obszarów przyległych

prognoza długoterminowa na miesiące letnie
Pogoda długoterminowa na miesiące letnie wskazuje temperaturę wyższą od normy wieloletniej

Pogoda długoterminowa wskazuje na burzowe lato i noce tropikalne okresami

Co więcej, należy mieć na uwadze fakt, że prognozy anomalii opadów są jednym z najsłabszych elementów prognoz długoterminowych. Tylko należy mieć jednak na uwadze to, że pogoda długoterminowa ma charakter orientacyjny i ukazuje nam tylko uśrednione wartości dla całego miesiąca. Przeważać mają opady o charakterze konwekcyjnym, które są lokalne i nierównomierne, znacznie rzadziej prognozowane są wielkoskalowe, które z pewnością się zdarzą. Częste burze będą okresami powodować szkody. Spodziewane są również dni ze stabilną pogodą za sprawą silnej blokady antycyklonalnej, jaka okresami może mieć miejsce, sprzyjając wypoczynkowi na świeżym powietrzu.

Prognoza długoterminowa anomalii opadów na okres od czerwca do sierpnia 2024 r. według modelu NMME dla Europy i obszarów przyległych

pogoda burzowa na lato 2024 r.
Burzowo i wilgotno oraz okresami parnie latem 2024 r. w Polsce

Źródło: Fanipogody.pl, tropicaltidbits.com